;
lederskabet

Hvordan er hverdagssadisten eller den machiavellistiske leder på jobbet?

Svennsons analyse befinder sig dog hverken i dødsriget eller i en galakse nær os. Derimod er vi i et langt mere konventionelt rum for de fleste, nemlig arbejdspladsen. Arbejdspladsens mange relationer er selvfølgelig stærkt præget af lederens personlighed. Dette indbefatter lederens psykiske mangler og måske ligefrem uopdagede psykiatriske sygdom. Omfanget kan være svært at fastlægge,…

mintzberg

Henry Mintzbergs løsning på et verdenssamfund i ubalance

’Rebalancering af samfundet – radikal fornyelse, der sprænger rammerne for venstre, højre og midten’ er en lille, kort bog, der adresserer den politiske og økonomiske krise, som samfundet befinder sig i. Mintzberg rammer her hovedet på sømmet i en kort redegørelse for de globale ubalancer, der leder til forkerte beslutninger på miljøets, demokratiets og individets…

starheim

Få styr på arbejdsmiljøet med udadvendt ledelse

33.000 danskere er dagligt sygemeldt fra arbejde med stressrelaterede sygdomme. Det må vi efter forfatterens mening kunne gøre bedre! Det synspunkt deler forfatteren med stort set alle arbejdspladser, som p.t. har svært ved at få arbejdskraft. Kunne vi reducere sygefraværet, venter der således en gylden bundlinje lige til at samle op. Men det er ualmindelig…

denhybride

Sådan skal fremtidens arbejdsplads være

Pandemien har ført til mere hjemmearbejde og diskussion om, hvordan fremtidens arbejdsplads ser ud. Samtidig kommer der mange bud på og bøger om fremtidens arbejdsplads, der alle berører begrebet en hybrid arbejdsplads. Forfatteren Lynda Gratton giver i bogen ’Den hybride arbejdsplads’ sit bud på, hvordan man kan redesigne arbejdet i organisationer. Hun er en forfatter,…

i bruxelles

Solid bog om EU og klimaet fra Morten Helveg

Det er blevet sagt, at EU-Parlamentet ikke er noget rigtigt parlament. Man har ingen initiativret, for det er EU-Kommissionen, der fremsætter lovgivning i form af EU-direktiverne. Mickey Mouse-parlamentet er det nedsættende blevet kaldt, men med Lissabon-traktaten fik man omsider reel indflydelse, eksempelvis på EU-budgettet, og man kan også gennemføre høringer og vedtage resolutioner. Der er…

getting along

Lær at håndtere de ni svære arketyper på jobbet

Når man spørger trafikanter, om de kører bedre eller dårligere end gennemsnittet, svarer langt flertallet, at de kører bedre end gennemsnittet. Sagt på en anden måde, så er vi som mennesker sjældent gode til at bedømme egne evner. Samme svarfordeling ville man formentlig også få, hvis man på de fleste arbejdspladser spurgte ind til samarbejdsevner,…

management

Sådan samler du din ledelse og får dem til at spille sammen som et orkester

I en verden i hastig forandring, hvor globale markeder og deres indbyrdes afhængigheder er mere usikre end nogensinde, og hvor disruptiv innovation lurer om ethvert hjørne, er god ledelse vigtigere end nogensinde. Men nærmest simultant vokser buddene også på, hvad god ledelse er, til forvirring og frustration for samme ledere. Derfor kan det være fristende…

Kultur

01. december 2022

Hvordan er hverdagssadisten eller den machiavellistiske leder på jobbet?

I så forskellige genre som den katolske dødsmesse og Star Wars fremstår mørket og dets kræfter som ultimativt angstprovokerende. Når Morten Svennson nu fremdrager ”Lederskabets Mørke Sider” er der altså både kraftfulde og ubehagelige medbetydninger af titlen.

Kultur

22. november 2022

Henry Mintzbergs løsning på et verdenssamfund i ubalance

Har man i sit uddannelsesliv berørt emnerne organisation eller ledelse, vil det være en stor bedrift ikke at kende til Henry Mintzberg. I en menneskealder har Mintzberg været en kendt forsker, forfatter og formidler – og nu bruger han den opbyggede viden til at adressere og anvise løsninger på nogle af samfundet

Kultur

10. november 2022

Få styr på arbejdsmiljøet med udadvendt ledelse

Liv Starheim viser på overbevisende måde, at forbedring af arbejdsmiljø ikke alene hænger på lederens egen forståelse af ledelse, men i lige så høj grad handler om, at lederen forstår at involvere hele organisationen på alle niveauer i bestræbelserne på at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi er hinandens arbej

Kultur

03. november 2022

Sådan skal fremtidens arbejdsplads være

Måden at arbejde på før, under og efter coronapandemien har ændret sig markant, og det giver mange virksomheder mulighed for til at redesigne arbejdet i organisationer.
Vis flere artikler