;
Industriens Pension

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Et opsigtsvækkende opgør ulmer mellem Finanstilsynet og landets største fag- og arbejdsgiverforeninger, som potentielt kan sætte de tektoniske plader i pensionsbranchen i bevægelse. Epicentret i opgøret er debatten om, hvorvidt pensionsselskaberne er i deres gode ret, når de i visse tilfælde nægter kunder at flytte deres opsparinger til en anden pensionsspiller, hvis f.eks. kundens nye…

sampension

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Det bliver stadig sværere for pensionskassedirektørerne at fastholde deres setup, hvor de blokerer for flytning af visse kunders penge over til typisk private, kommercielle pensionsselskaber, der ofte har højere omkostninger. Både arbejdsmarkedspensionskasser og for så vidt også kommercielle aktører er nemlig endt i lidt af en kattepine, hvor de er nødt til at overholde overenskomsterne,…

pfa

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Mere end 800.000 danskere risikerer en voldsom indtægtsnedgang og at skulle gå fra hus og hjem, hvis de bliver syge og mister deres erhvervsevne. De er nemlig afhængige af det offentliges tilkendelse af førtidspension, før de kan få udbetalt invalidedækning. Mere end 1,3 millioner danskere har en privat tab af erhvervsevne-forsikring, som træder i kraft…

pensiondanmark

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Selv om Finanstilsynet har stanget påbud ud til to af landets største pensionsselskaber, har det ikke løst en tilspidset situation på det danske pensionsmarked, hvor både kommercielle selskaber og pensionskasser blokerer for flytning af hvilende pensioner, obligatoriske pensionsordninger til især nye spillere. Spørger man den digitale pensionsudfordrer Grandhood, er det et problem, mens pensionsekspert Jørgen…

lailamortensen

Årsmøde i Forsikring & Pension til UG med kryds og slange, bortset fra et stort problem

Hvis man kan tale om et forbillede for velgennemførte årsmøder i diverse erhvervsinteresseorganisationer, så kom Forsikring & Pensions arrangement torsdag i The Plant på Amager helt tæt på. Væk var sidste års nærmest partiagtige slogans, der kørte i bedste reklamestil på storskærme. Det var for meget. I stedet blev tilhørerne mødt af faglig indsigt formuleret…

pensiondanmark

F&P-direktør: Bredt behov for private sundhedsforsikringer

Fri adgang til læge, fysioterapeut, psykologbehandling og sågar en sygeplejerske som personlig rådgiver, der guider vej gennem de offentlige behandlingssystemer ved kritisk sygdom. Det får man som en del af pakken hos PensionDanmark, som er den af arbejdsmarkedspensionskasserne, der er kommet længst med private pensionsordninger. Men der er stor variation mellem pensionsselskaberne, og mange har…

forsikring og pension

Vokser pensionsbranchens afkast på private equity ind i himlen? Eksperter tvivler

Det er i sandhed en fest at være investor i private equity nu og i fremtiden. For mens aktie- og obligationsmarkederne bløder, klarer kapitalfondene som aktivklasse sig langt bedre. Det viser f.eks. den seneste gennemgang af pensionsbranchens afkast på private equity for årets første ni måneder fra Nikolaj Holdt Mikkelsen. Her serverer det bedst performende…

Kultur

01. december 2022

Hvordan er hverdagssadisten eller den machiavellistiske leder på jobbet?

I så forskellige genre som den katolske dødsmesse og Star Wars fremstår mørket og dets kræfter som ultimativt angstprovokerende. Når Morten Svennson nu fremdrager ”Lederskabets Mørke Sider” er der altså både kraftfulde og ubehagelige medbetydninger af titlen.

Kultur

22. november 2022

Henry Mintzbergs løsning på et verdenssamfund i ubalance

Har man i sit uddannelsesliv berørt emnerne organisation eller ledelse, vil det være en stor bedrift ikke at kende til Henry Mintzberg. I en menneskealder har Mintzberg været en kendt forsker, forfatter og formidler – og nu bruger han den opbyggede viden til at adressere og anvise løsninger på nogle af samfundet

Kultur

10. november 2022

Få styr på arbejdsmiljøet med udadvendt ledelse

Liv Starheim viser på overbevisende måde, at forbedring af arbejdsmiljø ikke alene hænger på lederens egen forståelse af ledelse, men i lige så høj grad handler om, at lederen forstår at involvere hele organisationen på alle niveauer i bestræbelserne på at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi er hinandens arbej

Kultur

03. november 2022

Sådan skal fremtidens arbejdsplads være

Måden at arbejde på før, under og efter coronapandemien har ændret sig markant, og det giver mange virksomheder mulighed for til at redesigne arbejdet i organisationer.
Vis flere artikler