kentdamsgaard

Inside story

Afsløring: Forsinkelser i storstilet i it-projekt udløser slagsmål i toppen af Forsikring & Pension

Et storstilet it-projekt om deling af kunders skadeshistorik i samarbejde mellem alle de danske skadesforsikringsselskaber er nu forsinket for tredje gang. Det udløser opgør og sure miner internt i branchens organ, Forsikring & Pension.

Et stærkt fælles it-projekt har skabt betydelige gnidninger i brancheorganisationen Forsikring & Pension, der ellers gør en dyd af at fremstå så enige som muligt. Denne gang er det endda i skadesforsikringsselskaberne, hvor tingene plejer at gå smidigt, at frustrationerne over et voldsomt forsinket it-projekt er ved at boble over.

Projektet handler om, at alle skadesforsikringsselskaberne fremover skal kunne dele kundernes skadehistorik. Det skal gøre det nemmere for et overtagende selskab at få adgang til en kundes tidligere skader, hvilket øjensynligt ikke kun vil lette arbejdsbyrden for det overtagende selskab, det vil også gøre det lettere for kunden at foranledige, at nuværende selskab udleverer data om skadeshistorik til det nye selskab.

Problemet er bare, at setuppet indebærer, at den samlede branche skal være klar til at trykke på knappen, før det hele kommer til at virke med det samme. Og det er ikke lykkedes endnu. Derfor har man nok en gang udskudt deadline til februar, erfarer InsideForsikring. Det bekræftes af Kent Damsgaard, direktør for Forsikring & Pension.

”Det er rigtigt, at planen var, at det skulle have været oppe at køre i foråret, men nu er det så udskudt til februar 2025. Det kræver, at samtlige skadesforsikringsselskaber på én gang skal foretage det skifte samtidig. Det skal altså køres synkront. Men når vi får det op at køre, så vil vi også være langt foran andre lande,” siger Kent Damsgaard, som erkender, at sagen har udløst visse sværdslag internt i Forsikring & Pensions bestyrelse.

”Det har været diskuteret internt i Forsikring & Pensions bestyrelse, og det er klart, at alle it-projekter er komplicerede, og det her er kendetegnet ved, at alle skal gå i takt samtidig. Derfor har der været argumenter for og imod. Men det er noget, vi holder internt i bestyrelsen,” siger Kent Damsgaard.

Problemet er ifølge InsideForsikrings oplysninger, at mange selskaber har brugt masser af it-kraft på at være klar på en deadline i foråret. Det har kostet ressourcer, som ikke nødvendigvis direkte kan overføres til februar næste år, da it-systemerne i mellemtiden kan være ændret så meget, at det i sidste ende har været spildt arbejde.

Som InsideForsikring forstår det, er det især Alm. Brand og til en vis grad Tryg, som har været tilbageholdende med at nå de deadlines, som branchen ellers var blevet enig om.

”Om det er det ene eller det andet selskab, som vil det ene eller det andet, det er altså noget, vi holder internt. Sagen er, at det handler om et setup, der gør det muligt at udveksle data mellem alle skadesforsikringsselskaber om kundernes skadeshistorik, så man kan søge på den enkelte kunde. Vi binder alle skadesforsikringsselskaber sammen – og vi kommer i Danmark til at være langt foran andre lande,” siger Kent Damsgaard om problemstillingen.

Tryg: Vi er positive over for, at deadline er skubbet

Hos landets største forsikringsselskab, Tryg, afviser man, at man har problemer med at leve op til it-udfordringerne:

”Både Tryg og forsikringsbranchen generelt kan få stor værdi ud af det omtalte system, som blandt andet vil løfte kundeoplevelsen. Opgaven har derfor høj prioritet hos os, og vi oplever ikke it-udfordringer med at løse den. Vi ser positivt på, at F&P’s bestyrelse har besluttet at udsætte deadline med mulighed for at gennemteste løsningen og sikre, at alle selskaber er helt klar, når den lanceres, så kunderejsen bliver så smidig som muligt,” siger Susanne Lindhage, pressechef hos Tryg.

Hos Alm. Brand er meldingen, at man ligeledes støtter en udskydelse af projektet.

“Vi ser frem til den nye løsning, som vil lette udvekslingen af data mellem selskaberne til glæde for kunderne, og implementeringen har en høj prioritet hos os, ligesom vi oplever, at det har høj prioritet i branchen generelt. Forsikring & Pensions bestyrelse har truffet en beslutning om at udsætte implementeringen. Det er en beslutning, vi støtter, da den gør det muligt at få gennemtestet den fælles løsning og sikre, at alle selskaber er fuldt ud klar til implementeringen.”

Rundt om i branchen tales der meget om, at Alm. Brand fortsat er udfordret i processen med at få de to Tia it-kernesystemer til at spille sammen, så Codan een gang for alle kan blive integreret med Alm. Brand. Dog oplyser Alm. Brand, at integrationen kører efter planen, og at arbejdet med den fælles løsning ikke har noget at gøre med integrationen.

z”Arbejdet med løsningen har ikke forbindelse til integrationen af Codan og Alm. Brand på én fælles platform, som kører efter planen.”

Historisk set har Forsikring & Pension været præget af endog betydelige personopgør og intern positionering, men det har næsten altid været på pensionssiden, at profiler har ønsket at træde i karakter, ligesom der har været kamp om formandsposten i flere omgange. Nu er der dog ret meget ro på med det nuværende formandskab under formand og PFA-direktør Ole Krogh Petersen, mens direktør Kent Damsgaard har forsøgt at lægge låg på organisationen, så eventuelle interne stridigheder ikke spreder sig til pressen.

Dette seneste eksempel er dog et tegn på, at uenighederne ulmer i forsikringsdelen, ligesom det også gør med de gensidige selskaber over for de mere indtjeningsfokuserede børsnoterede selskaber i front. Det gælder især temaet om løbende prisstigninger med tilnavnet pricewalking, hvor skadesforsikringsselskaberne fortsat står splittet med især Tryg på den ene side over for især Købstædernes Forsikring og Vestjylland Forsikring på den anden side.

Læs mere

Så meget tjente direktørerne i forsikringsbranchen i 2023. Se listen her

Topmæglerprofil rykker op, mens spekulationer om opdeling af WTW tager til

Pensionsbranchen sover: Der skal langt mere krisestemning og innovation i forsvarsinvesteringerne

Lavere omkostninger på vej: Se de dyreste og billigste pensionsselskaber

Pædagogernes Pension rykker tættere på valg af it-leverandør

Mangeårig pensionsalliance slår revner

Pensionsselskab vil sikre fremtiden med ny satsning

Sådan klarer pensionsselskaberne sig på afkast. Bæredygtighed halter stadig

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Se vindere og tabere på kundesiden blandt ærkerivalerne Velliv, PFA og Danica

Kontroversiel dom på pensionsområdet åbner potentielt for ny konkurrence fra pensionskasser

Tre år er tabt på afkastsiden for visse pensionsselskaber

Pensionsbranchen står dybt splittet om storpolitisk stillingtagen og investering i atomvåben