;

Agilt er ikke måltidet – det er ingredienserne

At kunne tilpasse sig og opfange muligheder er helt centralt for enhver virksomhed og ikke noget, der er blevet mindre relevant efter Covid-19, skriver Marc Rener Nyeland, Client Engagement Director i Valcon.

Alt for ofte bliver agilt fremstillet som målet, men det er faktisk blot midlet til at nå et mål. Et mål om omstillingsevne, effektive og transparente processer, synergieffekter på tværs af fagområder og hurtigere leverancer til kunderne. Også før COVID-19 var det nødvendigt, at man hurtigt kunne tilpasse sig, opfange muligheder i tide og samarbejde på tværs.

Alle de ting rimer på agilt, men det betyder dog ikke, at den agile arbejdsmetode er svaret på alt og kan stå alene. Et generelt agilt mindset kan hjælpe på samme måde, som man sagde ”Think Global, Act local” omkring år 2000. Det betyder, at vi skal huske de agile værdier, men vi skal implementere dem, så de fungere lokalt. I skal med andre ord huske at tage højde for den nuværende kultur, agile modenhed, produktet der arbejdes med, IT-systemer og andre afhængigheder.

Det kan i denne sammenhæng være en fordel at huske på det agile koncept MVB – Minimal Viable Bureaucracy. Kort fortalt betyder det, at vi skal starte med så lidt som muligt fremfor at tilføje for meget kompleksitet med mange processer, beslutningsfora, roller osv. Man risikerer bare at skabe et tungt monster i form af pseudoarbejde. Vi skal frigive tid til at det værdiskabende arbejde, hvor vi samtidig sikrer den nødvendige koordinering og transparens på tværs.

Det er vigtigt at huske, at vi ikke taler om det lille startup på 5-20 mand, der har mange friheder til en hel ren næsten teoretisk tilgang til det agile arbejde. Jeg taler om din og andre organisationer med hundrede eller tusinder af medarbejdere. Der er koordinering nødvendig, og derfor skal vi bruge tid på det, selvom den enkelte kan føle, at det ikke er direkte værdiskabende. Derfor skal vi starte med et minimum af bureaukrati og derfra teste og erfare, hvad der skal tilføjes eller fjernes, men altid for øje at holde processerne så enkle, som det nu giver mening i den givne kontekst.

Ledernes og mellemledernes bidrag er en vigtig ingrediens

Endnu en klassisk fælde at falde i, når man begynder at arbejde agilt, er at forelske sig i alle de nye smarte titler som Scrum Master, Product Owner osv og tro, at så er den hellige grav velforvaret. Men som med alle andre udfordringer gælder det, at det ikke er nok at arbejde med navnet. Man skal arbejde med de underliggende årsager til, at man søger forandring. Nye titler løser ikke problemerne, og ofte handler det i bund og grund om at finde ud af, hvordan ledere og mellemledere kan bidrage med værdi til medarbejdernes arbejde og processer. Deres bidrag skal afstemmes, da man ellers risikerer at have modsatrettede kræfter, der bliver en forhindring i forhold til at sikre målene og dermed sikre gevinstrealiseringen. Det er jo netop lederne og mellemlederne, der før i tiden var omdrejningspunktet og dermed også flaskehalsen. Det er disse underliggende og grundlæggende udfordringer, I skal håndtere. Ellers symptombehandler I kun.

I den agile arbejdsmåde er det de individuelle teams, der er omdrejningspunktet. Det er nu lederens rolle at sikre fundamentet for teams og fjerne forhindringer, men samtidig også have et fagligt ansvar og personaleansvar. Hvordan den opgave løftes bedst, afhænger meget af den enkelte organisation, da det er nuancerne, der er vigtige.

De udfordringer, I har haft gennem årene, skal der tales om, og det agile rammeværk kan være en hjælp i forhold til at sætte retning og finde frem til løsninger, men det er ikke en magisk pille eller målet i sig selv. Håndteringen af udfordringerne kræver hårdt, vedholdende arbejde og ærlig snak, og uden det bliver jeres agile arbejde kun til kejserens nye klæder, og de har aldrig holdt særlig længe eller gjort en forskel.

Vær pragmatisk i jeres tilgang

Derfor har den agile evangelist det ofte svært med at skabe forandring, der holder i længden. Pragmatikeren derimod, der har lært at tilpasse den agile arbejdsmetode til organisationens virkelighed, vil kunne sikre forandring. Pragmatikeren formår nemlig at se holistisk på alle elementerne og deres interaktion og har ikke stirret sig blind på den enkelte ingrediens i måltidet. Det agile mindset er som sagt vigtigt med ”Think global”, men vi skal også huske ”Act local”, da det er selve eksekveringen ved hjælp af den agile værktøjskasse og det at vælge de rette redskaber til de rette udfordringer, der gør forskellen

Ja, det betyder, at I skal være skeløjet for at lykkes, da I skal have et blik på den strategiske og taktiske retning og mindset. Samtidig skal I også fokusere på den pragmatiske og operationelle løsning, da det er i det operationelle, at værdien ligger. Det er der, pengene skal tjenes!

Kommentér dette blogindlæg herunder