;

Covid-19 understreger erhvervslivets store samfundsbetydning 

På et globalt niveau er tilliden til vigtige samfundsinstitutioner faldet i 2020. Det gælder særligt i de større lande, og det er især tilliden til politikere, myndigheder, NGO’er og ikke mindst medierne, der falder. Tilliden til erhvervslivet, derimod, er stigende skriver Karsten Anker, direktør i Primetime.

På et globalt niveau er tilliden til vigtige samfundsinstitutioner faldet i 2020. Det gælder især i de større lande, og det er især tilliden til politikere, myndigheder, ngo’er og ikke mindst medierne, der falder. Tilliden til erhvervslivet er derimod stigende. 

Det viser den netop offentliggjorte globale tillidsmåling fra det globale kommunikationsbureau Edelman. I de sidste 21 år har Edelman spurgt tusinder af mennesker i 27 af de største og mest betydende lande verden over, hvilke samfundsinstitutioner de har tillid til, og hvilke de ikke har tillid til.  

Dette års analyse er gennemført midt i covid-19-pandemien og er derfor naturligt præget af, hvordan man i de enkelte lande oplever, at pandemien håndteres. Og der er store nationale forskelle. I nogle lande styrtdykker tilliden til politikere og myndigheder, for eksempel i Storbritannien og Sydkorea. I andre lande, for eksempel Frankrig, er tilliden svagt stigende.   

Markant anderledes vurdering af erhvervslivet og erhvervsledere
Mens pandemien tydeligt har kostet på tilliden til regeringer, politikere og medier, er tilliden til erhvervslivet bemærkelsesværdigt styrket.  

En del af denne udvikling kan forklares med markant stigende tillid til ens egen arbejdsgiver. I krisetider sætter vi tilsyneladende særlig pris på, at vi kan beholde vores jobOg måske tror vi mere på nære relationer frem for politikere og myndigheder, der kan synes langt væk.  

Derudover kan stigende tillid til erhvervslivet sandsynligvis bedst forklares med, at pandemien generelt har tydeliggjort det private erhvervslivs betydning.  

Fødevareerhvervet og detailhandlen er nok de mest oplagte eksempler. Trods voldsomme nedlukninger i mange lande har langt de fleste oplevet, at produktionen og distributionen af fødevarer har fungeret. Meget har ikke fungeret, men der har været varer på hylderne. De fleste steder. Og dermed har befolkningerne set, hvor værdifuld en velfungerende og effektiv privat sektor er for den daglige velfærd og velstand.  

Medicinalindustrien har også vist sit værd. Mere end nogensinde ser vi disse dage, hvad dygtige forskere i stærkt innovative og eksekveringsstærke organisationer kan udrette.   

I undersøgelsen erklærer hele 68 procent sig da også enige i, at ’’erhvervsledere skal træde til, når regeringer ikke kan håndtere samfundsproblemer’’. Det er både en tillidserklæring og udtryk for store forventninger.  

Den stigende tillid til erhvervslivet (og den faldende tillid til de andre samfundsinstitutioner) betyder, at erhvervslivet er den eneste sektor, der både anses for ’kompetent’ og ’etisk’ i 2021-målingen.  

Regeringer anses, samlet set, som både ”uetiske” og ”inkompetente”.  

Tankevækkende, ikke mindst set i lyset af den debat, vi herhjemme – også i lyset af finanskrisen – har haft om private virksomheder i især den finansielle sektor.  

Medierne i kæmpe tillidskrise 

Mens rapporten fra Edelman generelt er positiv læsning for erhvervslivet, selv om der da også er knubs til CEO’s i mange lande, er rapporten forfærdelig læsning for de etablerede medier på globalt plan. 

Tilliden til medierne er på det laveste niveau i de 21 år, Edelman har gennemført analysen. 59 procent af respondenterne er enige i påstanden ”journalister prøver bevidst at vildlede folk ved at påstå ting, de ved er falske eller stærkt overdrevne”59 procent 

61 procent mener, at medierne ikke er dygtige til at være objektive.  

Sagt meget høfligt: Der er noget at arbejde med. 

Dansk analyse på trapperne 

Konklusionen er, at selv samfundsbærende institutioner som medier, myndigheder og politikere kan ende i en dyb tillidskrise. Men også at udskældte aktører som virksomheder kan rejse sig og møde større tillid – især hvis en krise håndteres dygtigt og professionelt.  

I forlængelse af Edelmans analyse er vi i Primetime undervejs med en specifik analyse af danskernes tillid til både politikere, erhvervsliv, myndigheder med flere. Den forventer vi at kunne offentligøre inden for få uger. Jeg vil blive meget overrasket, hvis vi ser helt de samme tendenser i Danmark, som Edelman-analysen viser.  

Men mon ikke også flere danskere har opdaget, hvor vigtigt erhvervslivet er – og hvor kompetente danske virksomheder generelt er?  

Vi får se.    

Hele analysen kan læses her. 

Kommentér dette blogindlæg herunder