Emerging Markets-aktier har klaret sig bedst i 2017

Emerging Markets er stormet frem i år, men trods den god udvikling giver flere forhold dog anledning til bekymring, skriver seniorporteføljeforvalter i BankInvest Hans-Martin Thorsen.

Det har været et stærkt år for aktier i udviklingsøkonomierne, emerging markets.

Asiatiske aktier er år til dato steget 13,1 % og MSCI Emerging Markets-sammenligningsindekset er i samme periode steget 10,6 %. Det er en betydeligt bedre udvikling end på de store aktiemarkeder i USA og Europa.

Udviklingsøkonomier, eller emerging markets, er typisk lande karakteriseret ved højere vækst men et relativt lavere økonomisk udviklingsstadie. De største emerging markets er lande som Kina, Indien, Brasilien, Sydkorea, og Rusland. De udviklede markeder, eller Developed Markets, er lande med et højt økonomisk udviklingsstadie som vi kender det fra f.eks. Danmark. De største developed markets er bl.a. USA, Japan, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Siden 2016 har der været en vedvarende forbedring af de globale, økonomiske nøgletal. Således er den globale økonomi for første gang siden 2007 og for kun fjerde gang i et halvt århundrede inde i et samtidigt opsving.

De 45 lande, hvis økonomiske udvikling overvåges af OECD (de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation), kan alle fremvise en positiv økonomisk vækst, og de gode makroøkonomiske nyheder har også generelt været positivt for aktiemarkederne.

Til trods for dette har den relativt høje prissætning på de finansielle markeder i USA og Europa set i forhold til Emerging Markets (mere om dette senere) gjort, at investorerne i stigende grad har set mod emerging markets i deres allokering. 140 mia. dollars er det blevet til indtil videre i år. Dette tilsyneladende enorme beløb skal dog ses i lyset af, at investorer i perioden 2013-2016 trak et stort set tilsvarende beløb ud af emerging markets, og vi er dermed blot tilbage på niveauet fra 2013.

Efterspørgsel efter teknologi-aktier i Asien

Der har i særlig grad været efterspørgsel efter teknologi-aktier i Asien, hvor store aktier som Alibaba (en slags kinesisk pendant til onlinegiganten Amazon) og Tencent (som bl.a. står bag verdens næststørste sociale medie WeChat) har haft endog meget høje afkast i år.

BankInvests aktieafdelinger Emerging Markets Aktier og Asiatiske Aktier har indtil videre i år leveret tocifrede afkast. Emerging Markets Aktier indeholder ca. 75 % asiatiske aktier.

Fondene er overvægtede i teknologi-aktier (såsom Samsung, Alibaba og Broadcom), men undervægtede mindre internet-aktier i Kina generelt, pga. den høje prissætning på disse. Selv om der er bekymrende udviklingstendenser i Kina, forventer BankInvest ingen dramatiske ændringer eller reformer frem mod den kommunistiske partikongres senere på året.

Der er dog en række forhold, som kan give næring til bekymring i emerging markets-landene:

  • I Kina er gældsudviklingen alvorlig. De statsejede banker har store tilgodehavender i mange statsejede selskaber inden for fremstilling af stål og cement samt i byggesektoren. Der er allerede igangsat reformer af udbudssiden inden for disse sektorer, men den kinesiske regering er på den anden side ikke interesseret i et brat fald i den økonomiske vækst og i at skabe lange arbejdsløshedskøer. Reformerne betyder at myndighederne vil diktere, hvor meget kapacitet der skal bygges inden for hver sektor, og lukningen af urentable selskaber og aktiver vil fortsætte. Når man begrænser udbudssiden, så vil priserne stige, hvilket er godt for de overlevende virksomheder, som dermed bliver i stand til at servicere deres gæld.
  • Baggrunden for den nuværende gældssituation skal findes i krisen i 2008. Da finanskrisen ramte, og Kinas eksport styrtdykkede, igangsatte landet enorme investeringsprojekter i primært infrastruktur. Centralregeringen i Beijing var nervøs for den sociale urolighed som et stigende antal arbejdsløse kunne føre med sig. Disse investeringsprojekter skabte mange arbejdspladser meget hurtigt (hvilket var det primære formål), men ikke alle var lige rentable på længere sigt. Da projekterne i vid udstrækning var finansieret af kinesiske statsbanker, sidder de nu tilbage med dårlige lån på deres balancer.
  • I Brasilien trækker det ned, at en nødvendig pensionsreform er blevet udskudt som følge af korruptionsanklagerne mod den siddende præsident Temer. Den gennemsnitlige pensionsalder i Brasilien er 54 år sammenlignet med fx 72 år i Mexico. Til gengæld ser det ud til, at økonomien i Brasilien er på vej ud af recession på grund af stigende råvarepriser. Økonomien forventes at vokse svagt i år og med 2 % i 2018.
  • Tidligere har udsving i efterspørgslen efter råvarer og dermed prisudviklingen skabt tilbageslag i økonomierne i emerging markets-landene. Det problem er mindsket, da råvarer udgør en mindre del af økonomierne i Emerging Markets, hvor sektorer som teknologi og finans er meget større.

EM-aktier er relativt billigere end aktier i USA og Europa

En forklaring på tilstrømningen af kapital til aktier i emerging markets-landene er, at forskellen på værdiansættelsen ift. Developed Markets har vokset sig større og større gennem en årrække.

Ser man på det såkaldte cape ratio (nuværende aktiekurs divideret med den gennemsnitlige, inflationsjusterede indtjening i selskaberne de seneste 10 år) er forskellen på værdiansættelsen af især amerikanske selskaber og selskaber i Emerging Markets historisk stor. EM-aktier er i øjeblikket relativt meget billigere end aktier i USA primært og Europa sekundært.

Den generelle prisforskel har investorerne fået øje på.

 

Kommentér dette blogindlæg herunder