Frygten for en aktieboble lurer om hjørnet 

Mange indikatorer peger på, at vi nærmer os en aktieboble, men der er dog ingen grund til at gå i panik endnu, skriver direktør i Maj Invest Jeppe Christiansen og cheføkonom i Maj Bank Mikkel Langmack. 

For en langsigtet investor er globale aktier en attraktiv investering. Det var det for 5 år siden, og det er det også i dag. De seneste 5 år har det globale aktieindeks givet et afkast på 13 procent p.a., hvor det langsigtede gennemsnit ligger på 8 procent. Samtidig er prissætningen nu over det historiske gennemsnit, og noget, der minder om en euforisk stemning, har sneget sig ind i mindre dele af markedet. Der er ikke tale om en ny aktieboble – men vi ser en klar tendens til en øget risikovillighed blandt investorerne. 

I den dyre ende 

Når man skal vurdere, hvorvidt aktiemarket er dyrt, kan man blandt andet benytte den såkaldte Warren Buffet-indikator, som sammenligner værdien af aktiemarkedet med bruttonationalproduktet. Figur 1 viser, at amerikanske aktier – som udgør mere end halvdelen af det globale marked – er på et niveau, der kun overgås af perioden op til it-boblen i 2000. 

Sammenligner vi værdien af aktiemarkedet med virksomhedernes cyklisk justerede indtjening – en indikator skabt af økonomiprofessor Rober Shiller – er billedet det samme. Det nuværende niveau overgås – bortset fra it-boblen – kun af perioden op til Wall Street-krakket i 1929. 

Vi er dog ikke nervøse for den nuværende prissætning, da aktiemarkedet også skal vurderes relativt til obligationsmarkedet, og da renten – den finansielle tyngdekraft – er på et historisk lavt niveau, er det helt naturligt, at aktiekurserne er eleveret. Man skal huske, at under it-boblen var renten på amerikanske statsobligationer 6 procent, og investorerne havde dermed et attraktivt alternativ. I dag giver amerikanske statsobligationer 2 procent, og derfor bliver den nuværende situation ofte omtalt som TINA (there is no alternative). Den lave rente tvinger altså investorer til at øge risikovilligheden og dermed søge over i aktiemarkedet. 

Men på aktiemarkedet findes der trods alt alternativer til amerikanske aktier, og som investor kan man med fordel øge allokeringen i andre regioner. I forhold til USA handles de japanske og europæiske aktier til en discount på henholdsvis 22 og 14 procent – se figur 2. Vi har tidligere i InsideBusiness skrevet, at japanske aktier ser attraktive ud – det gør de stadigvæk. 

 Risikoaktier 

For at følge den øgede risikovillighed har vi i Maj Invest konstrueret et indeks med aktier, som opfylder de følgende to kriterier: For det første skal de være blandt de aktier, der er steget mest de seneste 12 måneder. Og for det andet skal de være blandt de dyreste aktier målt på markedsværdi i forhold til den bogførte værdi. Disse aktier betegner vi som risikoaktier.  

I årene op til årtusindskiftet steg Maj Invests MIRA-indeks voldsomt, hvilket resulterede i et aktiekollaps – se figur 3. Går vi frem til 2009, hvor centralbankerne i USA og Europa satte renten i bund, er der igen fremgang i risikoaktierne. Det skal dog understreges, at sammenlignet med it-boblen er den nuværende stigning både langsommere og mindre kraftig. Der er endnu ikke tale om en boble, men det er en udvikling, vi følger nøje. 

Det er især udviklingen inden for teknologiselskaber, der vækker mindelser om it-boblen. Alene i år er de såkaldte FAANG-aktier steget mellem 20-50 procent. Samtidig har Tesla overhalet General Motors som værende Amerikas mest værdifulde bilfabrikant. Det er ganske tankevækkende, da Tesla i 2016 solgte 76.285 biler, mens General Motors solgte 10.008.000. Men der er trods alt kun tale om relativt få selskaber, hvor aktiekursen har mistet jordforbindelsen. 

Investorpsykologien 

Det amerikanske universitet Yale har siden 1989 gennemført spørgeskemaundersøgelser for at kortlægge investorenes holdning til aktiemarkedet. En af undersøgelserne viser forventningen til aktiemarkedet 12 måneder frem, og her viser seneste undersøgelse, at 80 procent af investorerne – både private og institutionelle – forventer stigende aktiekurser. Det er der intet overraskende i. Men samtidig viser en anden undersøgelse, at mere end halvdelen anser aktiemarkedet for at være overvurderet. Investorerne er altså godt klar over, at aktierne er dyre, men forventer stadigvæk stigninger. Nogle har åbenbart glemt, at træerne ikke vokser ind i himlen. 

Finansielle bobler er ofte et resultat af en euforisk stemning blandt investorer. I den forbindelse er der på nuværende tidspunkt flere indikationer på, at investorerne er blevet mere optimistiske og samtidig negligerer risiko. Der er ikke tale om eufori, men det går i den retning. Gallup laver målinger af investoroptimisme, og her er optimismen kraftigt stigende. Dertil er VIX-indekset, også kaldet frygtens indeks, historisk lavt – se figur 4. Set i lyset af øget finansiel og geopolitisk risiko, herunder den tilspidsede situation i forbindelse med Nordkorea, virker den tiltagende optimisme og manglende frygt temmelig irrationel. 

Investeringsstrategi 

Selv om de seneste år har budt på store aktieafkast, er aktier stadigvæk attraktive relativt til obligationer, og derfor bør man som investor holde fast i sin langsigtede aktieportefølje. Men samtidig må man ikke lukke øjnene for stigende risiko og blot tro, at aktiemarkedet stiger, uanset hvad der sker. Det gælder om at bevare en sund skepsis.  

For at imødekomme den stigende risiko anbefaler vi, at man risikoafdækker sin portefølje. Det kan gøres ved at supplere porteføljen med aktiver, der klarer sig godt, når aktiemarkedet falder, for eksempel Maj Invest Kontra.  

 

Kommentér dette blogindlæg herunder