;

I behøver ikke at vælge mellem profit og bæredygtighed

Et målrettet sats på bæredygtighed behøver ikke at ske på bekostning af overskuddet, skriver Mads Sig Møller, Lead Consultant i Valcon.

Dine kunder efterspørger det, dine medarbejdere ønsker det, og samfundet har brug for det.

Bæredygtighed er på de fleste virksomhedslederes agenda i 2020 sammen med Corona og digitalisering. Og som rådgiver for både private virksomheder og offentlige organisationer ser jeg, hvordan bæredygtighed er rykket fra at være et perifært CSR-anliggende til at være et forretningskritisk strategisk mål.

Der er ingen tvivl om, at hvis FN’s 17 bæredygtighedsmål skal nås, kræver det en kæmpe indsats – og ikke kun af stater og internationale organisationer. Succes er kun muligt hvis vi samarbejder på tværs af sektorer og brancher. Men hvorfor skal man bidrage som privat virksomhed? Bliver målene ikke blot yderligere omkostninger, som sænker vores lønsomhed?

Svaret er både ja og nej.

Ja, fordi der naturligvis er nogle omkostninger forbundet med at omlægge sin produktion og adfærd, så man for eksempel udleder mindre CO2 eller har en mere miljøvenlig produktion. Det vil indledningsvist have en finansiel omkostning.

Og nej, fordi arbejdet med bæredygtighed kan virke som en løftestang for økonomisk vækst i de virksomheder, hvor bæredygtighed succesfuldt bliver inkorporeret i strategien.

Vi er godt med i Danmark

I Danmark ses denne trend ganske tydeligt. Ørsted er i 2020 blevet kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed og udtalte: ”At gøre det godt og klare sig godt skal høre sammen”. De største danske virksomheder har efterhånden været længe i gang med en bæredygtig transformation, og nu er tiden kommet til de små og mellemstore virksomheder.

Dels kommer der krav fra de større virksomheder. Som eksempel har Novo Nordisk som mål, at alle deres leverandører skal være 100 % baseret på vedvarende energikilder i 2030. Dels kommer kravene også fra kunder og medarbejdere. Det forventes nu, at også mindre virksomheder agerer ansvarligt i forhold til bæredygtighedsdagsordenen.

Hvordan kommer man fra bæredygtighed til profit?

At være bevidst om bæredygtighed som en driver til vækst og at have bæredygtighed med i forretningsstrategien vil være license to operate både nu og fremadrettet. Det kan være en svær transformation, men den er nødvendig.

Men hvordan kommer man så fra tanke til handling og fra bæredygtighed til profit?

• Først og fremmest skal man som virksomhed træffe nogle strategiske valg. Bæredygtigheds-agendaen er bred og med 17 verdensmål og 247 indikatorer er I nødt til at fokusere på de steder, hvor I kan og vil gøre en forskel. I kan ikke ændre hele verden. Find ud af, hvad I som virksomhed kan påvirke, og gør det så hele vejen
• Arbejd iterativt og ”fail fast”. Området er nyt og løst for mange, og det kan betyde en reel trans-formation af virksomheden. Det kan I ikke planlægge i detaljen fra start. Det er derfor nødvendigt, at I ikke er bange for at fejle, men gør det hurtigt, og lær af jeres fejl. Vær bevidst om dette fra starten, og design processen efter princippet ”Fail fast”
• Samarbejd og ræk ud. Forløs den energi, viden og ressourcer, der kan findes i samspil mellem ledelsen, medarbejderne, samarbejdspartnerne og kunderne. Med den samlede kapacitet og vi-den om mulige forbedringer kan man gøre en kæmpe forskel

Private virksomheder er den afgørende ressource

Det er hos virksomhederne, at vi finder den virkelige kraft og ressourcerne til positiv forandring. Hvorvidt skiftende regeringer ønsker at indføre en halv eller en hel million el-biler i 2030, eller om der er to eller fire kødfrie dage i statens kantiner, gør ikke forskellen. Forskellen finder vi hos de mange små og store danske virksomheder, som hver dag arbejder for at sikre vækst i virksomheden for deres medarbejdere og det omkringliggende samfund.

Mit råd er, at du rykker bæredygtighed fra bagsædet af jeres CSR-arbejde til forsædet af jeres forretningsstrategi, og lad den være en driver for innovation, effektivisering og optimering i virksomheden.

Vær bevidst om den forskel, I gør – for verden, for medarbejderne og kunderne og for bundlinjen.

Kommentér dette blogindlæg herunder