GSV web

Inside story

Dansk kapitalfond jagter milliarder fra investorer

Kapitalfonden Catacap rejser en ny fond med tilsagn på 1,5 milliarder kroner. Selv om frasalget af flagskibet GSV glippede, har fonden et nyt salg på vej, der sammen med rige muligheder for co-investeringer skal overbevise investorerne.

Endnu en dansk kapitalfond melder sig nu ind i kapløbet om at hente penge i en tid, hvor investorerne flokkes om alternative investeringer.

Kapitalfonden Catacap, der etablerede sin første fond i slutningen af 2012, arbejder netop nu på højtryk på at lukke sin anden fond, der forventes at få et samlet tilsagn på omkring halvanden milliard kroner.

Igen bliver det investorer som Danica Pension, Lægernes Pension og ikke mindst det statslige organ Dansk Vækstkapital, der skal være med til at bakke op om den kommende fond.

Catacaps pengejagt sker i forlængelse af at flere danske fonde, herunder Erhvervsinvest, Maj Invest og Axcel, for nylig har etableret nye fonde, ligesom den mindre fond Capidea netop nu også arbejder på højtryk for at hente tilsagn til sin tredje fond.

For Catacap er den største udfordring ved den igangværende fundraising, at man endnu ikke har foretaget en exit, selv om man har forsøgt sig med det hastigt voksende GSV, der er underleverandør til byggebranchen. Det salg, som investeringsbanken Carnegie var tovholder på, gik imidlertid i sig selv igen, men ledende partner i Catacap Vilhelm Hahn Petersen er alligevel optimistisk med hensyn til kapitalfondens mål om snarest at have en ny fond klar.

”Vores fundraising skrider fornuftigt frem, og vi har et mål om at lave en first closing her inden jul, hvilket vi nok skal nå. Vi forventer, at det bliver et mix af nye og nuværende investorer, og selv om vi ikke har lavet en exit endnu, kan vi fremvise en portefølje, hvor en række selskaber er i god gænge,” siger Vilhelm Hahn Petersen, der selv har en fortid hos blandt andet Axcel.

Fakta

Catacap er en dansk kapitalfond, der blev stiftet i 2012.

Catacaps første fond havde et tilsagn på 1,1 milliard kroner, og pengene kom blandt andet fra Danica Pension, Dansk Vækstkapital og Lægernes Pension.

Catacap ledes af Vilhelm Hahn Petersen, der blandt andet har en fortid hos Axcel.

Fonden har blandt andet investeret i GSV, TP Aerospace og Handicap-Befordring.

Catacap arbejder netop nu på at lukke sin anden fond, der forventes at få et samlet tilsagn på 1,5 milliarder kroner

Tilbyder investorer ekstra investeringer

Hvor Catacaps første fond var på 1,1 milliard kroner, er det planen, at nummer to i rækken skal være en del større, uden at man dog af den grund ændrer sit fokus.

Samtidig er det Catacaps mål at fortsætte med at trække på sine pengestærke investorer, der tidligere har været med til at finansiere eksempelvis fusionen af de to materieludlejere Pitzner og GSV, hvor blandt andet pensionskassen Danica er medejer.

Den strategi har Catacap flittigt gjort brug af de senere år, og dermed imødekommer man også investorernes voksende krav om også at blive tilbudt co-investeringer, der efterhånden vejer næsten lige så tungt som et godt afkast.

”Vores kommende fond vil have samme fokus som den første, selv om den bliver en anelse større. En af vores helt store fordele har været, at vi har formået at skabe attraktive co-investeringer for vores nuværende investorer, så ud over vores samlede tilsagn har vi hentet yderligere 50 procent direkte fra investorer i forbindelse med co-investeringer,” siger Vilhelm Hahn Petersen.

Vil ikke forcere en exit

Netop det understreges af, at det på det seneste er lykkedes flere fonde at hente milliarder fra investorerne uden at have lavet nogle frasalg. Sidste år havde Maj Invest Equity held med den disciplin, selv om fondens team endnu ikke har solgt ud fra den foregående fond.

Samme historie gentog sig tidligere på året, hvor den svenske fond Adelis kunne melde om stor interesse for sin anden fond, der blev lukket efter ganske få måneders pengejagt, hvor blandt andet PKA bakkede op med et betydeligt beløb.

”Selvfølgelig er det et tema for nogle investorer, herunder især de nye, at vi ikke har lavet en exit endnu. Omvendt har vi ingen interesse i at forcere en exit for at tilfredsstille nye investorer på bekostning af de eksisterende, hvis vi mener, det skaber mere værdi at beholde den pågældende virksomhed,” siger Vilhelm Hahn Petersen, der understreger, at han er ganske tilfreds med fondens resultater indtil videre.

Selv om de bogførte værdier i en fond uden exits altid vil være behæftet med en vis usikkerhed, viser udviklingen i fondens nøgletal, at man er på rette spor. Samlet set har Catacaps første fond således indtil videre givet investorerne et afkast på 1,6, og fonden er derfor på sporet i forhold til at opnå det gængse succeskriterie, at investorerne som udgangspunkt skal have fordoblet deres investering.

Ikke bange for cykliske selskaber

Flere af de investorer, som InsideBusiness har været i kontakt med, beskriver trods en fin udvikling i de bogførte værdier blandt andet de manglende exits som noget af det, man fokuserer på i samtalerne med Catacap. Et andet tema, der imidlertid også fylder en del hos flere af de hjemlige investorer, er Catacaps cykliske investeringer. Her har fonden nemlig valgt at investere i både førnævnte GSV samt entreprenørvirksomheden Casa, der begge følger udviklingen i den konjunkturfølsomme byggebranche. En branche, der vel at mærke blev ualmindelig hårdt ramt i årene efter finanskrisen, hvor mange aktører led store tab, ligesom de spillere, der havde købt op inden for eksempelvis materieludlejning, måtte notere sig massive tab.

Vilhelm Hahn Petersen ser dog umiddelbart ikke øget risiko i fondens portefølje, selv om man har valgt at eksponere sig over for en byggebranche, langt de fleste fonde går en bue udenom.

”Vi har investeret i syv selskaber i Fond I, hvoraf de to kan betegnes som cykliske. Det, mener vi, er en ganske fin sammensætning, og når vi investerer i et konjunkturfølsomt selskab, gør vi et stort stykke arbejde for at analysere selskabet og vurdere, hvordan det står rustet til at modstå udsving fremover,” siger Vilhelm Hahn Petersen.

Busselskab køres i stilling til et salg

Efter at GSV blev taget af markedet igen for nogle måneder siden, er det helt store spørgsmål, hvilket selskab Catacap så vil satse på som sit første frasalg.

Her peger pilen på busselskabet Handicap-Befordring, der efter en kaotisk start på livet under det nye ejerskab for alvor har fået momentum.

Den sjællandske virksomhed var ellers oprindelig en fusion mellem to selvstændige selskaber, men sammenlægningen kom på glatis allerede fra første færd. Mens de to stiftere tilsyneladende havde mere travlt med at passe deres respektive bilparker og andre investeringer, gik implementeringen af det nyt it-system grueligt galt, akkurat samtidig med at der stod skolebørn overalt i landet og ventede på deres bus.

Siden da har tidligere Cimber-direktør Jakob Krogsgaard imidlertid fået sat skik på virksomheden, der både har forbedret sin indtjening betydeligt og samtidig ekspanderet ganske kraftigt, så man nu også er til stede i en række jyske kommuner.

Den udvikling skal gerne være med til at gøre Catacap-selskabet til et ombejlet emne, og det er forventningen, at fonden med hjælp fra investeringsbanken ABG Sundal Collier finder en køber i løbet af de næste seks måneder.

Hvis den strategi lykkes, kan Catacap meget vel nå at få lavet sit frasalg i tilpas tid, til at man kan overbevise eventuelle tvivlere blandt de potentielle investorer til at springe med om bord, inden den nye fond lukkes endegyldigt for tilsagn, hvilket sker inden sommerferien.

 

LÆS MERE

Her er Danmarks bedste kapitalfond

Kapitalfond i bitter strid med velhavende familie

Kapitalfond og familie i bitter strid om konkursramt virksomhed

Private pengetanke satser formuen på alternativer

L’Easy-ejer åbner for helt eller delvist salg af livsværket