hassej

Redaktørens analyse

2024 bliver skelsættende for pensionsbranchen. Hvem står bedst?

De fleste kilder i pensionsbranchen ser med spænding på det kommende år, hvor der ventes at være fuld kraft på de store udbudsrunder. Vi dykker i de selskaber, som er bedst rustede til det kommende års kamp om kunderne.

Der er god grund til at rebe sejlene og gøre klar til at beskytte kunder og formue under forvaltning i hele pensionsbranchen her ved indgangen til 2024. For alt tyder på, at det bliver nok et heftigt år med masser af udbudsrunder, hvor især de to største spillere, PFA og Danica, vil bruge deres muskler til at vinde terræn og i visse tilfælde tabte kunder tilbage.

Allerede nu er billedet, at mange af de store kunder med hundreder eller tusinder af ansatte vil teste, om deres pensionsordning og -selskab nu også er konkurrencedygtige. Det skyldes flere faktorer, hvis man spørger rundtom i branchen.

En væsentlig faktor er således fortsat den nye SUL-bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2022, men som bliver ved med at påvirke branchens dagsorden. Den skulle gøre op med de lave priser på syge- og ulykkesforsikringer, som gav omfordeling. Til branchens overraskelse har Finanstilsynet med vicedirektør Carsten Brogaard i front øget sit pres på selskaberne, som synes stressede over kontrollen med prissætningen, hvilket måske ikke burde komme bag på nogen.

Uanset hvad, har flere selskaber da også et forklaringsproblem, da de benyttede tiden op til ikrafttrædelsen af SUL-bekendtgørelsen til at forlænge den gamle verden med brædder, idet man indgik faste prisaftaler af tre til fem års varighed. Det har næppe forbedret relationen til Finanstilsynet.

Fænomenet betyder, at der fortsat florerer ekstremt lave forsikringspriser i markedet eksemplificeret ved en PFA-aftale, som InsideBusiness beskrev i efteråret, og som løber frem til udgangen af 2024. Men det er klart, at den slags aftaler skal genforhandles i år – og den proces er allerede i gang, for eksempel med udbudsrunder med Salling Group, Imerco med flere.

Hertil kommer, at også Vellivs markedsposition er udfordret. Der er sket det, at Velliv under tidligere topchef Steen Michael Erichsen var ekstremt offensiv på markedspladsen. Man har vundet talrige udbud og været til stor gene på markedspladsen for især Danica, men også PFA og AP Pension har mærket Vellivs fremdrift på markedet.

Velliv under pres

Nu er udviklingen imidlertid gået den modsatte vej, blandt andet fordi Vellivs afkast har været mindre heldige. Det er en ting, som kunderne har fået øje på. Desuden virker det, som om Finanstilsynets pres har gjort det sværere for Velliv at udfordre konkurrenterne over tid, ligesom bestyrelsesformand Anne Broeng har valgt en stærk aktuarprofil som Kim Kehlet Johansen som topchef, hvilket snarere signalerer oprydning end den massive kundevækst, som Steen Michael Erichsen stod for.

Forventningen p.t. er således, at Velliv vil have svært ved at gøre sig gældende på markedspladsen ud over for særlige strategisk vigtige kunder, som eksempelvis Sydbanks medarbejdere, der valgte at forlade PFA til fordel for Velliv til irritation for samarbejdspartneren PFA. Angiveligt på grund af ekstremt lave priser hos Velliv.

Samtidig peger alt på, at både Danica og PFA er endog særdeles sultne på markedspladsen. PFA er færdig med sin justering af prisstrukturen og har sænket priserne betragteligt på investeringssiden og hævet dem på forsikringerne. Man synes altså klar til at kæmpe på den nye front.

Det samme har Danske Banks Danica fået styr på, og pensionsselskabet synes at være særdeles klart til at tage kunder på markedspladsen. Det er her værd at lægge mærke til Danicas samarbejde med Danske Bank, hvor man i stigende grad benytter sin rolle som erhvervsbank til at trække erhvervskunder med større engagementer over som pensionskunder med tilhørende medarbejdere i pensionsselskabet. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde forskellige fordele ved at være helkunder i Danske Bank. Men det er ikke nogen nem proces, selv om Danske Bank har øvet sig i mange år.

Omvendt synes man at være kommet i mål med en prisstruktur, så visse erhvervskunder er mere tilbøjelige til at vælge Danica som pensionsleverandør.

Hvornår begynder Nordea Pension at røre på sig?

Den samme rejse står Nordea over for at indlede sammen med Nordea Pension, som man jo købte af Topdanmark. Det er en spiller, som har gjort det overvældende godt på afkastsiden, og markedet forventer da også, at Nordea Pension før eller siden begynder at gøre sig gældende på markedspladsen i form af et nært samarbejde med Nordea ligesom Danica har med Danske Bank.

Det tyder også på, at Nordea Pension før eller siden bevæger sig ud på markedspladsen for at hente kunder i de store udbudsrunder. Timingen er sådan set ikke spor tosset, da afkastene p.t. ligger vældig højt. Dog synes det at have taget meget lang tid for Nordea Pension at løsrive sig fra Topdanmark. Længere tid, end de fleste nok havde forventet. Uanset hvad, er Nordea Pension en dark horse på markedspladsen.

Et lille tip fra redaktionen her til Nordea er at skifte Nordeas medarbejdere væk fra Velliv til Nordea Pension.

Sampension vinder største firmakunde nogensinde

Til sammenligning synes Sampension fortsat at opleve nogen succes på markedspladsen. Man er i gang med at udvikle sig kommercielt til frustration for visse iagttagere på markedet, som advarer om urimelige konkurrencefordele for Sampension, da man kan bruge sine arbejdsmarkedspensionskunder, der ikke på samme måde er konkurrenceudsat, til at finansiere lavere priser på firmapensionsmarkedet.

Det ændrer ikke på, at Sampension har fået en fornuftig, om end ikke specielt stor position på det kommercielle pensionsmarked. Og der sker da også noget. Kort før årsskiftet meddelte Sampension nemlig, at man fremover skal være leverandør af pensionsordninger for op til ca. 3.000 medarbejdere ansat i DLBR-rådgivningsvirksomhederne. Det er den hidtil største firmapensionsaftale, som Sampension har indgået. DLBR består af en række rådgivningsvirksomheder fordelt over hele landet, som ejes af danske landmænd.

”Det er med stor glæde, at vi kan byde DLBR velkommen som vores største firmapensionskunde nogensinde. At DLBR efter en længevarende og grundig udbudsrunde har besluttet sig for at pege på os som ny pensionsleverandør, ser vi som en tillidserklæring, og den skal vi naturligvis leve op til ved at sikre medarbejderne de bedst mulige pensionsordninger,” lød det ambitiøst fra Hasse Jørgensen, administrerende direktør i Sampension, som fortsætter:

”Vi har de seneste år styrket vores position på firmapensionsmarkedet og har løbende en pæn tilgang af nye virksomhedskunder. Den udvikling er meget tilfredsstillende og afspejler, at mange virksomheder finder vores værditilbud med gode langsigtede afkast, et højt serviceniveau og faste lave omkostninger attraktivt og konkurrencedygtigt, hvilket aftalen med DLBR er et godt eksempel på.”

Nok så interessant pegede DLBR’s formand, Uffe Bertelsen, på, at man lagde vægt på kvalitet i forsikringerne, afkast, pris, omkostninger og service samt en optimal sundhedsløsning, herunder et tæt samspil mellem sundhedsforsikring og pension. Og her matchede Sampension altså DLBR bedst.

AP Pension vandt overraskende sejr

Den sidste interessante aktør på markedspladsen er AP Pension, der stadig slås med it-integration og brug af de forskellige systemer med arven fra opkøbet af Skandia. Omvendt må man også sige, at den seneste og for mange nok overraskende højesteretsdom, som nylig frikendte AP Pension må være en lettelse af de helt store for organisationen med Bo Normann Rasmussen i spidsen. Det er ikke forkert at sige, at dommen var overraskende – og der er nok gode chancer for, at vi på den baggrund kommer til at se et lidt mere aktivt AP, end markedet ellers forventede.

 

Læs mere

Mæglerhus indleder storstilet angreb på pensionsområdet

Kontroversiel dom på pensionsområdet åbner potentielt for ny konkurrence fra pensionskasser

Tre år er tabt på afkastsiden for visse pensionsselskaber

Grebet strammer om PFA: Strengere regler for prisdumping af forsikringer end konkurrenter

Nye PFA-priser signalerer et helt nyt regime for pensionsbranchen

Forvirring om ekstremt lave priser på udskældte forsikringer hos Sampension

PFA mister strategisk storkunde til Velliv

Ekstremt lave priser på udskældte forsikringer florerer i PFA

Beskyldninger om prisdumping: Storstilet pensionsopgør bryder ud i lys lue

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm