jyske bank 2

Bank/Realkredit

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste

Det er blevet en overordentlig dyr affære at få oprettet selv en helt basal virksomhedskonto i en større dansk bank. Den dyreste spiller tager 5.000 kr. for øvelsen – og det er et skråplan og alt for dyrt, hvis man spørger iværksættere og mindre virksomheder. Enkelte banker er fortsat gratis.

Det er blevet en temmelig omkostningstung affære at oprette bare en helt simpel virksomhedskonto i en bank. Således har de største spillere som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank allerede indført temmelig høje oprettelsesgebyrer, hvis en dansker blot ønsker at oprette en simpel erhvervskonto, viser en rundspørge til Danmarks 13 største pengeinstitutter.

Topscorer på listen er således Jyske Bank, som opkræver 5.000 kr. for en virksomhed med cvr-nummer, der vil være kunde med et begrænset forretningsomfang. Det er dog også fast praksis, at en erhvervskunde kan få det billigere, hvis pågældende har et større forretningsomfang eller kommer med et privatkundeengagement ved siden af. Så kan gebyret helt bortfalde. Som tidligere beskrevet i InsideBusiness stiller Jyske Bank i modsætning til Nordea og Danske Bank også krav om, at erhvervskunderne har en revisor tilknyttet.

Jyske Banks umiddelbare position som den dyreste erhvervsbank i landet er dog alvorligt truet af Nordeas prispolitik, idet man her opkræver 4.800 kr. i gebyr, hvis kunden ikke har et privatarrangement, mens prisen falder til 2.400 kr., hvis man også skifter sin privatøkonomi over til banken.

”Vi tager et gebyr for oprettelse af erhvervskunder, da der er en hel del omkostninger forbundet ved at etablere et nyt erhvervskundeforhold. Når vi vurderer, om en virksomhed kan blive kunde hos os, foretager vi en individuel vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår relevant dokumentation, såsom regnskaber, forretningsplaner og information om ejerforhold,” siger Bjørn Bøje Jensen, ansvarlig for danske erhvervskunder i Nordea.

Danske Bank er godt med

I landets største bank, Danske Bank, har man også valgt at springe med på vognen og opkræver pæne gebyrer fra kunderne. For nye kunder, der ikke har privatengagement, og som ikke ønsker at flytte, er gebyret 4.000 kroner. For Danske Banks eksisterende privatkunder samt nye kunder, der flytter deres private engagement og samler det hos Danske, er gebyret for optagelse 2.000 kr.

Ikke overraskende anbefaler Danske Banks vicedirektør for Business Banking, Niels Bang-Hansen, at mindre erhvervskunder samler alt i banken, da de får bedre rådgivning på denne måde, og banken kan yde rådgivning på både det private og erhvervsdelen. Niels Bang-Hansen oplyser desuden, at gebyrerne end ikke dækker omkostningerne til at tage en nye erhvervskunde ind:

”Vi udfører et stort arbejde og går i dybden med kend din kunde-oplysningerne for at kunne give vores kunder den bedste service og rådgivning samt sikre, at hverken vi, vores kunder eller samfundet bliver misbrugt til skatteunddragelse, hvidvask eller terrorfinansiering. Der er et større arbejde forbundet med selve oprettelsen af en ny erhvervskunde. Det er et arbejde, vi som bank er forpligtet til at udføre for at overholde lovgivning om KYC (‘know your customer’) og hvidvaskbekæmpelse. Vi prøver så vidt muligt at placere prisen for omkostningen der, hvor den er, så de kunder, der er mest tidskrævende, betaler for tidsforbruget. Det gebyr, som vi opkræver, dækker ikke de fulde omkostninger; banken indskrænker sit tab, men får ikke overskud ved at opkræve gebyret,” lyder det fra Danske Banks vicedirektør, som sågar har mulighed for at opkræve timebetaling i meget komplicerede sager med eksempelvis selskaber med mange udenlandske ejere, stor samhandel med udlandet og stor kontanthåndtering.

Også Arbejdernes Landsbank opkræver som udgangspunkt et gebyr på 3.000 kr. plus det månedlige gebyr som erhvervskunde, der starter ved 250 kr. Det gebyr dækker blandt andet oprettelse af og adgang til konti, diverse kort, netbank, betalinger mv. Spar Nord formulerer sig mere vævende og forbeholder sig ret til at opkræve 3.500 kr. Vestjysk Bank er som udgangspunkt gratis for erhvervskunder, men opkræver dog 1.500 kr., hvis en kunde kun ønsker sig en erhvervskonto.

Kun to banker er gratis

InsideBusiness rundspørge viser også, at mange af de adspurgte banker oplyser, at man har et gebyr, men at man lader det være op til en individuel vurdering uden at oplyse gebyrets størrelse. Det gælder f.eks. Sydbank, Ringkjøbing Landbobank, Nykredit, Handelsbanken (der dog har et maks. gebyr på 2.000 kr.), mens Jutlander Bank afviser at svare summarisk, fordi de betingelser, der tilbydes erhvervskunder, beror på en konkret vurdering af den konkrete kunde, så det kan Jutlander ikke sætte ind i et skema.

Det efterlader to spillere, som ikke opkræver gebyrer for hverken privat eller erhvervskunder. Heller ikke selv om der alt andet lige er et større arbejde i forbindelse med at optage og servicere en erhvervskunde. Det er Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn, om end begge banker som tidligere beskrevet i InsideBusiness i et eller andet omfang stiller krav om brug af revisor.

I Dansk Iværksætter Forening er bestyrelsesformand Peter Joakim Kofler arrig over udviklingen, der lægger flere og flere byrder over på iværksætterne og de mindre erhvervsdrivende.

”Det her handler om, at implementeringen af hvidvaskreglerne vælter en masse regler ned over bankerne, som så sender regningen videre til iværksætterne, som de typisk ikke tjener penge på, medmindre de flytter realkreditlån, privatkonti og ægtefællen med over i banken.”

Ifølge Peter Joakim Kofler er det sammen med visse bankers indførsel af revisionspligt ad bagdøren med til at bekræfte et billede af det danske samfund, som i disse dage gør det stik modsatte af at sikre gode vilkår for iværksættere i en tid, hvor der virkelig er brug for iværksætteri til at trække danskere ud af coronaledighed og hjælpe med innovation, som understøtter den grønne omstilling.

Byrder væltes over på erhvervskunderne

”Disse gebyrer og revisionspligten er bare en del af det store billede. P.t. har man jo droppet IVS’erne og stiller krav om, at en iværksætter kommer med 40.000 kr. i kapital. Desuden er bankerne nu fyldt med regler, som betyder øget bureaukrati for virksomhederne, der skal stå ret, hvis man får penge via MobilePay eller har overførsler fra udlandet,” siger Peter Joakim Kofler.

Også Alexander L. Nepper, politisk chefkonsulent fra SMV Danmark, er stærkt kritisk over for udviklingen, hvor man friholder privatkunder for gebyrer ved oprettelse af konti, men lader virksomhederne om at betale.

”Det koster sammen med revisionspligten et større beløb at få en basal bankkonto. Det er situationen, selv om mange helt små selvstændige tjener færre penge end én, der er på kontanthjælp. Så det er en klar barriere for iværksætteriet, som bankerne sætter op. Det bliver nu dyrere og mere uoverskueligt at starte en virksomhed, og det er skidt for væksten og for hele samfundet.”

Der er dog en enkelt positiv nyhed gemt for iværksætterne. Således er Nykredit ved at rulle et koncept ud til 1.000 af regnskabssystemet Dinero Pros brugere, som gælder enkeltmandsejede virksomheder, der er mindst et år gamle. Inden året er omme, forventer Nykredit, at mange flere typer virksomheder kan udnytte det nye samarbejde mellem Dinero og Nykredit.

Prisen for de 1.000 kunder er 99 kr. om måneden og 1.000 kr. i oprettelsesgebyr. Og i pakken er et mastercard debet, NemKonto, netbank, betalings- og leverandørservice og integration til Dinero. Og det er alt andet lige billigere end de priser, som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank præsenterer de små virksomheder for.

InsideBusiness har spurgt erhvervsminister Simon Kollerup om hans holdning til indførslen af revisionspligt og de høje gebyrer for erhvervsdrivende, men han er endnu ikke vendt tilbage med et svar på vores henvendelse.

 

Her er bankernes gebyrpraksis for erhvervskunder

Danske Bank opkræver gebyr for nye erhvervskunder. For eksisterende privatkunder samt nye kunder, der flytter deres private engagement og samler ‘alt’ hos Danske Bank, er gebyret for optagelse 2.000 kr. For nye kunder, der ikke har privatengagement, og som ikke ønsker at flytte, er gebyret 4.000 kroner. Som ‘helkunde’ får man en række fordele, blandt andet fordi der er synergier og lavere omkostninger. Danske Bank anbefaler også altid mindre erhvervskunder at samle alt i samme bank, da de får bedre rådgivning  på denne måde, og banken kan yde rådgivning på både det private og erhvervsdelen. Der kan blive tale om timebetaling i meget komplicerede sager med eksempelvis selskaber med mange udenlandske ejere, stor samhandel med udlandet og stor kontanthåndtering, hvor deres tidsforbrug typisk er noget højere.

Danske Bank begrunder gebyret med, at banken udfører et stort arbejde og går i dybden med kend din kunde-oplysningerne for at kunne give kunder den bedste service og rådgivning samt sikre, at hverken banken, kunder eller samfundet bliver misbrugt til skatteunddragelse, hvidvask eller terrorfinansiering. Der er et større arbejde forbundet med selve oprettelsen af en ny erhvervskunde. Det er et arbejde, Danske Bank er forpligtet til at udføre for at overholde lovgivning om KYC (‘know your customer’) og hvidvaskbekæmpelse. Danske Bank prøver så vidt muligt at placere prisen for omkostningen der, hvor den er, så de kunder, der er mest tidskrævende betaler for tidsforbruget. Danske Bank oplyser videre, at gebyret ikke dækker de fulde omkostninger, så banken indskrænker sit tab, men  får ikke overskud ved at opkræve gebyret.

I nogle tilfælde kræver Danske Bank materiale udarbejdet af en revisor eller en advokat. Det kan være i tilfælde af, at erhvervskunden ikke har været klar i sin beskrivelse af virksomhed, eller fordi aktivitet og transaktioner ikke hænger sammen. Det giver en ny mulighed for at lære kunden bedre at kende og dermed lave den rigtige risikovurdering. Typisk kan det være etableringsbudget, driftsbudget, forretningsplan eller regnskaber.

Danske Bank begrunder det store arbejde med, at krav til erhvervskunderne omfatter, at man qua lovgivningen skal forstå kundens forretningsmodel, herunder pengestrømme, brug af kontanter, brug af overførsler til udland, hvor stiftelseskapitalen kommer fra/egenfinansiering, hvordan virksomheden er overdraget til ejer, og om det er rette ejer (eller om der er tale om en stråmand). Værdikæden i kundens forretning, herunder hvor og hvordan varer købes, og hvordan de afsættes, transporteres og opbevares. Banken skal også vurdere ledelsen af virksomheden, herunder tidligere erfaring inden for branchen. Og så skal banken vurdere risikoen i det setup og kontrollere, at tingene hænger sammen. Danske Bank er forpligtet til at forstå kundens forretningsmodel. Det er det, der kræver ressourcer, og man kan med andre ord ikke bare trykke på en knap og tildele et kontonummer.

Nordea opkræver ikke gebyr ved oprettelse som privatkunde, men det koster 2.400 kr. at blive oprettet som erhvervskunde med privatengagement og 4.800 kr., hvis kunden ikke har privatengagement. Nordea opkræver et gebyr for oprettelse af erhvervskunder, da der er en hel del omkostninger forbundet ved at etablere et nyt erhvervskundeforhold. Når banken vurderer, om en virksomhed kan blive kunde, laver man en individuel vurdering, hvor man bl.a. gennemgår relevant dokumentation såsom regnskaber, forretningsplaner og information om ejerforhold.

Nordea oplyser, at der er stor forskel på kompleksiteten hos hhv. erhvervs- og privatkunder, og derfor er der flere omkostninger forbundet ved at optage en ny erhvervskunde end en privatkunde. Eksempelvis er gennemgangen af kunden mere omfattende, da man gennemgår relevant dokumentation, såsom regnskaber, forretningsplaner, men KYC-forholdene er også mere komplicerede for erhvervskunder end privatkunder.

 Jyske Bank opkræver ikke gebyr for optagelse af privatkunder, men det koster 5.000 kr. for en virksomhed med cvr-nummer at blive kunde, hvis forretningsomfanget er begrænset. Ellers er prisen som udgangspunkt 1.000 kr. Det gælder også, selv om man kommer med et privatkundeengagement ved siden af. Hvis det tilførte forretningsomfang er tilstrækkeligt, kan gebyret bortfalde ud fra en samlet prissætning af engagementet.

Jyske Bank opkræver gebyret, da det er en meget omfattende opgave at indskrive en ny erhvervskunde, fordi kompleksiteten er større, herunder det arbejde, de skal foretage for at overholde lovgivningen om f.eks. hvidvaskkontrol.

Nykredit: Hvis man bliver helkunde i Nykredit og vælger at bruge Nykredit til boligfinansiering, er oprettelse i forbindelse med bankskifte 0 kr. (der kan være gebyrer, hvis man ikke bliver helkunde). Nykredit oplyser ikke gebyret for erhvervskunder. Det kan afhænge af privatkundeforholdet, men sættes med udgangspunkt i den enkelte kunde og størrelsen på det samlede engagement. Gebyret skyldes ifølge Nykredit omkostninger for erhvervskunder ved at flytte bank, og etableringsgebyret skal dække nogle af de administrative udgifter, der er ved at indhente, vurdere og etablere erhvervskunden, og ikke mindst sikre den korrekte kundeindsigt inden etablering. En opgave, der er blevet væsentlig større de senere år bl.a. pga. øgede krav ift. hvidvask m.m.

Dog er Nykredit ved at rulle et koncept ud til 1.000 af regnskabssystemet Dinero Pros brugere, som gælder enkeltmandsejede virksomheder, der er mindst et år gamle. Inden året er omme, forventer Nykredit, at mange flere typer virksomheder kan udnytte det nye samarbejde mellem Dinero og Nykredit.

Prisen for de 1.000 kunder er 99 kr. om måneden og 1.000 kr. i oprettelsesgebyr. Og i pakken er et MasterCard Debet, NemKonto, netbank, betalings- og leverandørservice og integration til Dinero.

Sydbank opkræver ikke gebyr ved optagelse af nye privatkunder, mens nye kunder i konceptet Lokal Erhverv (helt små erhvervskunder) betaler et gebyr for oprettelse samt et månedligt gebyr. Det er et koncept, som bygger loyalitetsrabat. Jo bedre privatkunden er i Sydbank, jo bedre pris opnår engagementet i Lokal Erhverv. Der opkræves ikke gebyr for større erhvervskunder.

Sydbank oplyser, at oprettelsesgebyret for de mindre erhvervsvirksomheder er indført for at gøre det rentabelt i forhold til den arbejdsindsats, oprettelsen kræver.  Oprettelsen af en erhvervskunde (uanset størrelse) er forbundet med et større administrativt arbejde, især relateret til AML og GDPR: Kunden skal legitimeres, der skal kortlægges ejer- og kontrolstukturer for hele koncernen, reelle ejere/daglig ledelse skal kortlægges og legitimeres med mere. Derudover skal kundens forventede brug af banken beskrives.

Sydbank oplyser endvidere, at en erhvervskunde er mere kompleks end en privat kunde og dermed mere tidskrævende. Erhvervskundens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges; dvs. at banken indhenter oplysninger om eksempelvis virksomhedens ledelse, tegningsregler, ejeraftaler, kapitalklasser eller lignende.  Derudover skal banken klarlægge hele ejerkæden af eventuelle juridiske personer for at finde frem til de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Alle enheder i koncernen og de reelle ejere skal oprettes i bankens systemer, og Sydbank skal have belyst, i hvilket omfang erhvervskunden forventer at gøre brug af banken. Endelig skal erhvervsrådgiveren sætte sig ind i erhvervskundens forretningsmodel for at kunne servicere og rådgive kunden bedst muligt og stille de løsninger til rådighed, som kunden har behov for.

Handelsbanken opkræver ikke gebyr ved optagelse af nye privatkunder. For erhvervskunder er det en individuel vurdering, men Handelsbanken opkræver maks. 2.000 kr. per oprettet selskab. Generelt opkræves gebyret under hensyntagen til forretningsomfanget, herunder også hvis erhvervskunden oprettes i relation til en eksisterende privatkunde.

Årsagen er, at det er blevet en tidskrævende og omstændelig proces at oprette en erhvervskunde. Kend din kunde-kravene er skærpet, og det stiller ikke alene større krav om et indgående kendskab til den erhvervskunde, vi opretter, men også til den koncern eller gruppe, som erhvervskunden indgår i. Vi skal kende erhvervskunden og kunne redegøre for ejerstrukturen, repræsentanter m.v. samt dokumentere dette.

Spar Nord opkræver ikke gebyr ved optagelse af nye privatkunder, men hvis der er tale om et erhvervsengagement, hvor engagement (og den dertil knyttede indtjening for banken) ikke står i et rimeligt forhold til vores omkostninger med at oprette engagementet, så har man mulighed for at opkræve et oprettelsesgebyr på 3.500 kr. Spar Nord peger på, at det er rimeligt med en vis sammenhæng mellem erhvervskundens ressourcetræk på banken (HR og it) og den indtjening, som kunden bringer med sig. Hvis ikke den sammenhæng gør sig gældende, har man mulighed for at opkræve et oprettelsesgebyr over for nye erhvervskunder, der er kendetegnet ved en højere grad af kompleksitet, en større risiko og et større arbejde med at afdække engagementets forhold.  

Arbejdernes Landsbank. Der opkræves ikke gebyrer ved nye privatkunder i Arbejdernes Landsbank, der også får to betalingskort gratis. Men for erhvervskunder opkræver Arbejdernes Landsbank som udgangspunkt et gebyr er 3.000 kr. Det månedlige gebyr som erhvervskunde hos starter ved 250 kr. Det gebyr dækker blandt andet oprettelse af og adgang til konti, diverse kort, netbank, betalinger mv.

Ifølge Arbejdernes Landsbank er det at oprette en erhvervskunde rent administrativt en ganske omfattende opgave. Ikke mindst i forhold til lovgivningen, er der en bred vifte at krav og formalia, som banken skal leve op til og løbende understøtte, når der etableres et nyt erhvervskundeforhold. Men ud over det rent administrative så dækker kundeoprettelsesgebyret også en grundig gennemgang af virksomhedens forretningsmodel, regnskab og budget, indhentning og registrere dokumentation etc. De administrative opgaver og selve onboardingen af virksomheden samt den løbende opfølgning/rådgivning er ifølge banken en markant større opgave, når vi taler erhvervskunder ift. privatkunder

Ringkjøbing Landbobank: Opkræver som udgangspunkt ikke gebyr for privatkunders oprettelse. For erhvervskunder er der tale om en individuel vurdering ud fra arbejdsomfang og kompleksitet, der igen vurderes ud fra virksomhedens beskaffenhed, kompleksitet og historik.

Vestjysk Bank opkræver ikke et oprettelsesgebyr, i forbindelse med at en ny privatkunde opretter et kontoforhold og dermed bliver kunde i banken. Vestjysk Bank opkræver heller ikke et oprettelsesgebyr, når en ny erhvervskunde bliver helkunde i banken. På samme måde opkræves ikke et oprettelsesgebyr, hvis der er tale om en selvstændig med privatkundeengagement, der bliver helkunde i banken. Er der alene tale om oprettelse af en erhvervskonto, eksempelvis til indlån, opkræves et oprettelsesgebyr på 1.500 kr. Opkrævning af gebyret afspejler, at indtjeningen fra disse enkeltstående erhvervskonti er relativt lav ift. omkostningen ved oprettelse deraf.  

Sparekassen Sjælland-Fyn opkræver ikke gebyrer for hverken privat eller erhvervskunder. Heller ikke, selv om der alt andet lige er et større arbejde i forbindelse med at optage og servicere en erhvervskunde.

Sparekassen Kronjylland opkræver ikke gebyr ved optagelse af almindelige privat- og erhvervskunder.

Jutlander Bank: Privatkunder skifter gratis, men Jutlander har dog konto- og kortgebyrer mv. for privatkunder, som ikke indgår i bankens fordelskoncept. Disse gebyrer opkræves bagudbetalt. Hvad angår erhvervskunders gebyrpraksis oplyser Jutlander, at man ikke kan svare summarisk, fordi de betingelser, der tilbydes erhvervskunder, beror på en konkret vurdering af den konkrete kunde, så det kan Jutlander ikke sætte ind i et skema.

 

Læs mere

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Pensionsdirektører advarer om alvorlig usikkerhed

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Her er de mest udsatte danske banker

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid

Storbank skrotter danske selskaber