pensiondanmark

Politik

F&P-direktør: Bredt behov for private sundhedsforsikringer

Alle danskere skal have adgang til en slags privat sundhedsforsikring, ellers har vi et A og B-hold blandt de ældre bestående af dem, der har råd til selv at købe ekstra hjælp, over for dem, der ikke har, advarer direktøren for brancheorganisationen Forsikring & Pension op til årsmødet. Vi går tæt på den arbejdsmarkedspensionskasse, som er kommet længst med forsikringsprodukter, der også skal favne pensionister.

Fri adgang til læge, fysioterapeut, psykologbehandling og sågar en sygeplejerske som personlig rådgiver, der guider vej gennem de offentlige behandlingssystemer ved kritisk sygdom. Det får man som en del af pakken hos PensionDanmark, som er den af arbejdsmarkedspensionskasserne, der er kommet længst med private pensionsordninger. Men der er stor variation mellem pensionsselskaberne, og mange har slet ikke så omfattende ordninger.

Flere andre faggrupper og offentligt ansatte er i højere grad henvist til de offentlige behandlingstilbud. Men hos PensionDanmark har man blandt arbejdsmarkedspensionskasserne lagt sig i front med brugen af sundhedsordning til medlemmerne, fortæller direktør (COO) Flemming Tovdal Schmidt:

”Vi adskiller os fra de andre kasser på sundhedsordninger, hvor vi har udviklet en bredere palet af sundhedsydelser. Vi har 500.000 medlemmer, som har en sundhedsordning med fri adgang til fysioterapi og kiropraktorer. Og medlemmerne får 500.000 behandlinger ad den vej hvert år.”

En væsentlig del af baggrunden er, at man har gennemført et stort digitaliseringsprojekt, der gør, at medlemmerne via en hotels.com-lignende løsning kan trække på 3.000 fysioterapeuter og kiropraktorer fordelt på 900 klinikker landet over.

Desuden har man en onlinelæge, der også er stor succes med. Servicen kan bruges alle ugens syv dage, og også hjemmeboende børn kan benytte tilbuddet. Der er desuden internt ansatte sygeplejersker, som varetager rådgivningen ved kritisk sygdom. De hjælper syge igennem de offentlige systemer. Der tilbydes herunder hurtig diagnosticering, f.eks. via privat henvisning til en MR-scanning. Et setup, som PensionDanmarks sygeplejersker er tovholdere på, og hvor de sikrer, at en syg hurtigst muligt sendes til sygehuset. Dermed undgår medlemmerne de lange ventetider til diagnosticering.

Skærer fordyrende mellemled bort

Også PensionDanmarks psykologer bliver flittigt brugt.

”Vi har også online psykologhjælp, som hurtigt kan sætte ind. Her kan vi se, at det er en succes, således at mændene nu også bruger psykologer på linje med kvinder,” siger Flemming Tovdal Schmidt.

Flemming Tovdal Schmidt oplyser endvidere, at man generelt har fokuseret på at hjemtage sundhedsydelser fra eksterne leverandører. Man benytter f.eks. ikke længere Falck Healthcare.

”Vi ønsker ikke fordyrende led. I stedet har vi Danmarks ubestridt billigste sundhedsordning til 56 kr. per måned mod 150-199 kr. per måned hos private udbydere.” Der er ellers masser af vækst hos private spillere, f.eks. Dansk Sundhedssikring, der tilbyder et lignende produkt.

Hos andre arbejdsmarkedspensionskasser, f.eks. PKA, har man indtil videre ment, at de offentlige velfærdsydelser er tilstrækkelige.

Hos PensionDanmark afviser man, at man er ved at lave et A- og et B-hold, som udfordrer det offentlige.

”Vi ligger midtimellem, og vi giver et supplement med vores eget setup. Det er en win-win-situation, hvis en medarbejder f.eks. hurtigt får ordnet ryggen, fordi man så hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet,” siger Flemming Tovdal Schmidt, som oplyser, at man også vil rulle sundhedsordningen ud til personer, som er pensioneret.

Behov for sundhedsforsikring til alle

At der er nogle selskaber, der nu går så langt som PensionDanmark og de kommercielle spillere som Danica, Velliv, AP Pension og PFA, skyldes ifølge direktøren for brancheorganisationen Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, netop en bevægelse, der skal undgå, at der ellers vil opstå et A- og B-hold bestående af dem, der har store formuer og råd til at købe hjælp, når behovet er der – og så de helt almindelige danskere uden bugnende pensioner og friværdier:

”Hvis sidstnævnte skal have mere valgfrihed og adgang til supplerende velfærdsydelser, så kræver det en eller anden form for selvbetalt forsikringsordning. Vi har allerede et A- og B-hold i Danmark. Jeg mener, at vi bør sørge for at få flest muligt med på A-holdet. Mange er allerede omfattet af private forsikringer, der kan supplere en stærk offentlig kernevelfærd, og stadig flere kommer til. Hvis den enkeltes ønsker til valgfrihed dækkes af en forsikringsordning, så kan den offentlige velfærd langt mere realistisk levere kerneproduktet af høj kvalitet – og samtidig tage sig ekstra af de svageste med særlige behov,” siger Kent Damsgaard, som på torsdag indkalder politikere og beslutningstagere til Forsikring & Pensions årsmøde i The Plant.

Han henviser selv til PensionDanmarks private forsikringspakke som et godt eksempel på, hvordan pensionsbranchen kan gøre noget ekstra for helt almindelige danskere som supplement til en stærk offentlig kerne.

”Det er allerede nu et stort problem, at der bliver et øget pres på velfærdsmodellen med mange flere ældre. Samtidig ser vi allerede nu, at de bedst stillede ældre er begyndt at betale selv, og stadig flere helt almindelige danskere er bekymrede over, om kernevelfærden kan leveres i fornuftig kvalitet. Vi bliver nødt til at redde kernevelfærden og så finde en løsning, hvor man kan få adgang til noget valgfrihed på toppen – betalt selv, men for de fleste via en forsikrings- eller pensionsordning,” siger Kent Damsgaard, som forsikrer om, at organisationen dog går ind for, at kernevelfærden i det offentlige skal fungere og være rygraden i sundhedstilbuddene.

Man skal bare være realistisk, i forhold til at det offentlige på sigt ikke kan løse de ældres behov.

”Der kommer til at være massivt pres på ældreområdet og på sundhedssystemet med mange flere ældre grundet den demografiske udvikling. Samtidig er der et voksende forventningspres og mangel på arbejdskraft. Vi ser en risiko for, at ældreplejen reelt kan falde sammen,” lyder det fra Kent Damsgaard, som opfordrer til, at man begynder at tale om problemet på politisk niveau.

”Man har ikke rigtig villet tale om det, men har lukket for problemerne. Nu håber vi i lyset af den stadig mere alvorlige situation, at der bliver et politisk ønske om at tale om det. Vi siger ikke, at vi har den gyldne løsning, men ligesom med klimapartnerskaberne ser vi, at der bør nedsættes velfærdspartnerskaber. Det kan man f.eks. skrive ind i regeringsgrundlaget. Der vil vi i hvert fald gerne byde os til.”

Ekspert: Man kan godt lave en sundhedsforsikring til alle

”Man kan ​rent forsikringsteknisk sagtens lave en privat forsikringsordning for alle danskere, man skal bare finde en løsning, hvor alle grupper er dækket, så man undgår restgrupper med dårligere dækning. Man kan i teorien også lave en billigere forsikringsordning for alle lavtlønnede og personer på overførselsindkomst svarende til det skattefinansierede system, vi har i dag. Det er først og fremmest et politisk spørgsmål på linje med, om man selv skal forsikre sig mod andre begivenheder, som vi i dag finansierer via skatterne,” lyder det fra pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension.

Søren Andersen advarer mod, at pensionsselskaber for f.eks. sundhedspersonale tvinger sig selv op i et ideologisk træ, hvor man afviser at tilbyde f.eks. adgang til private sundhedsforsikringer, hvis det pensionsfagligt måtte være i medlemmernes interesse.

Søren Andersen er enig i, at PensionDanmark har arbejdet en del på sundhedsforsikringer og andre produkter i forhold til andre arbejdsmarkedspensionshuse.

”​Man kan ikke tale om et godt produkt i absolutte termer, men snarere om at produktet skal passe til den konkrete medlemsgruppe. Når det er sagt, er PensionDanmark klart blandt de arbejdsmarkedspensionskasser, som har tænkt mest over deres produkt. Men det betyder ikke, at de i absolutte termer er på niveau med de kommercielle selskaber. Jeg kan godt forstå baggrunden for, at man for en række faggrupper på arbejdsmarkedet ikke ønsker at bruge alle opsparernes penge på dyre forsikringer, når de ret beset skal bruges til pensionsopsparing.”

Læs mere­

Omlægning af Trygs bonusmodel rykker nærmere

Nu starter kampen mod en ny runde rød finansbashing

Fortrolige kontrakter: Danske Bank betaler advokatregning for eksdirektører, men holder dem i jerngreb

Er Morten Hübbes dage i Tryg talte?

Datacentraler: Storstilet forsikringsintegration har vidt forskellig tidshorisont i bankerne

Pensionsselskaber udruller digital pensionsopsparing via storstilede bankaftaler

Banker, forsikring og pensionsselskaber i vital kamp om kundeejerskabet

Jyske Bank skal droppe havkatten – og gøre hoserne grønne hos lokalbankerne

Bankdirektører advarer mod lån med 30 års afdragsfrihed

Udskældte afdragsfri lån eksploderer hos Danske Bank. Nykredit sælger dem nærmest ikke

Opgør om afdragsfrihed: Nykredit går enegang mod Danske Bank, Nordea og Jyske Bank

Nyt tiltag gambler med danskernes elskede realkreditsystem 

Udskældt gebyr: Sydbanks nye Mastercard Dankort næsten dobbelt så dyrt som Nordea VISA/Dankort

Pensionsbranchen og bankerne tørner sammen i milliardopgør om pensioner

Danske Banks Danica bakker op om boligfinansiering med pensionspenge

Pensionsbranchen vil lade danskerne købe bolig med pensionsopsparing