nyholm-web

Redaktørens analyse

Fusion er nok et skridt mod enden for dansk realkredit

Det bliver den tidligere embedsmand og direktør for Finansrådet Ulrik Nødgaard, som kommer til at samle realkreditten og bankerne, men Nykredits Michael Rasmussen er der store vinder i fusionen mellem Realkreditrådet og Finansrådet, som ifølge InsideBusiness' oplysninger bliver til superlobbyist-organet Finansdanmark

Der ligger et speget spil bag skabelsen af finanssektorens nye superorganisation Finansdanmark. For det er svært at se andet end et stort nederlag for en selvstændig dansk realkreditsektor og dermed også for de boligejere, som har nydt godt af billige danske realkreditlån.

Med den nye organisation tyder alt på, at det er bankernes interesser, der fremover bliver de fremherskende. Med et pennestrøg er realkredittens stemme reduceret til et stempel og papirtiger uden kompetencer eller egentlige lobbyister.

For Nykredit under Michael Rasmussen er det også et skridt tættere på magten og en realkreditgigant, som rykker sig mere i retning af bankerne. Det er en vej, som Nykredit allerede er trådt ind på med den kommende børsnotering. Den nye formandspost for det nye Finansdanmark giver samtidig Michael Rasmussen gode betingelser for at markedsføre de nye aktier i Nykredit, ligesom formanden for brancheorganisationen typisk har været fredet for konkurrenternes kritik. Det er godt lavet, men spørgsmålet er, om kunderne i Foreningen Nykredit har gavn af dette one mans show.

Det er lidt af et historisk øjeblik at de to interesseorganisationer Realkreditrådet og Finansrådet endelig finder sammen. For det har ikke altid været sådan, at de to forretningsmodeller har fælles interesser. Realkredit er således den sikre og billige danske boligfinansiering, som især efter finanskrisen har taget markedsandele fra bankernes lån. Bankernes forretningsmodel er i sagens natur forbundet med højere risiko og deraf højere renter.

Samtidig er forretningsmodellen væsensforskellig på grund af de båndlagte regler for køb og salg af realkreditobligationer, hvad der som oftest er i boligejerens interesse. Der er således regler for, hvordan man kan komme ind og ud af sine lån på en fornuftig måde. Bankverdenen har gentagne gange forsøgt at skabe prioritetslån, som udfordrer realkreditlånene, ligesom Jyske Bank nu tordner frem med sine nye F1-lignende boliglån. Men hidtil uden det store held. Nu ser vi måske, at lånetyperne smelter mere sammen.

Historisk er bølgerne alligevel gået højt mellem de to parter. Det skete i forbindelse med indførslen af de nye SDO-obligationer, hvor især Danske Bank ønskede at kunne udstede boliglånsobligationer, som kunne konkurrere mere direkte med realkreditlånene. Denne konflikt skabte lillebroderen Realkreditforeningen, som ifølge InsideBusiness’ oplysninger forsvinder. Derfor kan man sige, at det førhen har været vigtigt for de to finansielle grene at have hver sin repræsentation. Ikke mindst overfor politikere, som af gode grunde har fundet den forbrugervenlige realkreditmodel mere spiselig end bankernes mere risikovillige og hurtige tilgang til at drive forretning.

De senere år er dog i høj grad sket en sammensmeltning virksomhederne, der sælger de forskellige lånetyper. Det skete åbenlyst, da selvstændige BRFKredit blev købt af Jyske Bank. Her stod det klart, at Jyske Bank både finansierede en del af festen i Realkreditrådet og en del af festen i Finansrådet. Og det var ikke længere holdbart. Det samme gjaldt for Nykredit-koncernen, som ligeledes havde sæde begge steder.

Nykredits direktør Michael Rasmussen har en fortid som bankdirektør hos Nordea, og det er således ikke så overraskende, at han i stigende grad har trukket Nykredit i retning af bankerne. Det seneste trin er sket med offentliggørelsen af en børsnotering, der som nævnt har vist sig at være en svær kamel at sluge for realkreditkoncernens bagland.Man skal heller ikke underkende, at fusionen er en del af et spil, hvor man har ønsket at holde stadig mere svenske Nordea væk fra formandsposten i Finansrådet.

Magtspillet er også en flot svendeprøve for Finansdanmarks direktør, Ulrik Nødgaard, der har formået det, som sektoren har snakket om i mere end 10 år under forgængeren Jørgen Horwitz, som altså ikke kom i mål med fusionen.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger præsenteres fusionen på et pressemøde hos Finansrådet i torsdag formiddag.

Læs hele afsløringen af den nye fusion her