SSI Web

M&A

Lukrativ manøvre vinder frem i kapitalfonde

Kapitalfondene i Norden er i stigende grad begyndt at sælge deres bedste investeringer videre til nye strukturer, de såkaldte continuation vehicles. Metoden giver både fondene og deres investorer mulighed for at tage en del af gevinsten hjem og samtidig være de af en fremtidig gevinst.

En gammel tommelfingerregel blandt kapitalfondene har altid været, at vejen til succes er at sælge de dårlige investeringer hurtigt og holde fast på guldæggene i porteføljen.

Alligevel er mange fonde de senere år blevet fristet af de hastigt stigende priser og har solgt godt ud i porteføljerne.

Ikke desto mindre har flere fonde i Norden på det seneste fået øjnene op for en relativt ny model, hvor man i stedet for at sælge en veldrevet virksomhed kan videreføre den til en ny struktur, hvor både kapitalfonden selv investerer, ligesom investorerne også får mulighed for at deltage.

Modellen, kendt som continuation vehicles eller special purpose vehicles, betyder, at en kapitalfond frem for at sælge en succesfuld virksomhed kan rulle den over i en ny struktur, hvor man kan sikre en enkeltstående virksomhed flere økonomiske muskler, der for eksempel kan bruges til opkøb, ligesom man typisk vil få mere tid til at realisere potentialet i investeringen.

Tidligere var manøvren primært kendt for at sikre nyt liv til gamle fonde med alt for mange udfordrede investeringer, der dermed kunne sikre sig ekstra levetid. Det skete for eksempel, da danske Odin i 2015 blev omdannet til BWB Partners, eller i 2018, da Nordic Capital videreførte sin fond fra 2008 i en ny struktur med frisk kapital fra blandt andre Coller Capital og Goldman Sachs.

Især på det seneste er modellen i stigende grad blevet brugt til kapitalfondenes største håb i porteføljen.

Således har blandt andre den svenske kapitalfond Adelis for nylig benyttet sig af modellen, i forbindelse med at det danske selskab SSI Diagnostica (billedet) har opkøbt den amerikanske konkurrent TechLab Inc. Overtagelsen betyder at den danske testvirksomheds omsætning nu er mere end seksdoblet i forhold til 2016, hvor Adelis købte virksomheden af staten.

Dermed er SSID i realiteten for stor til at ligge i Adelis’ første fond, der blev rejst i 2013 med et samlet tilsagn på godt 2,5 milliarder kroner, og samtidig betyder den nye struktur, at fonden modsat tidligere ikke kan blive presset til at sælge den danske virksomhed, når Adelis I udløber til oktober næste år.

”SSID er et meget fint selskab, som Adelis gerne ville fortsætte med at eje, men det var der ingen forudsætning for i den nuværende fondsstruktur. Derudover havde selskabet behov for yderligere kapital for at kunne gennemføre et større opkøb,” siger Adalbjörn Stefansson, der er chef for investor relations i Adelis.

Hos kapitalfonden, der rejste sin tredje fond med et tilsagn på over 7 milliarder kroner for præcis et år siden, peger man blandt andet på, at handlen ud over det gennemførte opkøb også betyder, at man nu har væsentlig mere kapital til at foretage flere opkøb.

”Den nye struktur har relativt omfattende uudnyttet kapital til at kunne finansiere yderligere opkøb, hvilket minder meget om en sædvanlig kapitalfond, der råder over midler, der ikke er kaldt,” siger Adalbjörn Stefansson.

Sagen kort

Historisk har enkelte kapitalfonde oprettet såkaldte continuation vehicles for at sikre nyt liv til en aldrende og ofte udfordret portefølje.

Flere fonde i Norden er nu begyndt at bruge modellen offensivt ved at sælge en lovende investering videre i en ny fond, der både sikrer mere kapital og tid til at udvikle selskabet.

Typisk får de eksisterende investorer i fonden mulighed for enten at blive købt ud eller at fortsætte i den nye struktur.

Sikrede et guldrandet afkast

Hele ideen med at lave en fortsættende struktur til enten enkeltstående investeringer eller hele fonde er langtfra ny på globalt plan, og giganter som Coller Capital har investeret i netop den type aktiver siden begyndelsen af 1990’erne.

I Norden har modellen dog kun været anvendt i ganske få tilfælde, hvor Nordic Capitals fortsættende fond fra 2018 var den hidtil største.

Netop Nordic Capital CV1, som fonden hedder, stod for nylig bag det absolut bedste frasalg i kapitalfondens levetid, da man solgte The Binding Site til Thermo Fisher Scientific. Prisen lød på næsten 20 milliarder kroner, og det sikrede ifølge Nordic Capital selv det bedste afkast, siden fonden blev etableret i 1989.

For Nordic Capital er handlen ud over afkastet også et vidnesbyrd om, at man har levet op til sin egen målsætning om at øge værdien af de virksomheder, man måtte sælge videre, blandt andet fordi fonden var tæt på udløb, og mange selskaber i porteføljen fortsat kæmpede med at levere de ønskede resultater.

De mere selskabsspecifikke strukturer er dog især her i Norden noget, der først nu er ved at vinde indpas. Ud over Adelis har også Verdane for nylig gjort brug af muligheden, da man i begyndelsen af 2021 oprettede en special purpose vehicle til blandt andet at rumme den lovende investering i Polytech.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har også den danske kapitalfond Catacap længe kigget på mulighederne for at sælge barkoncernen Rekom videre i en ny fond, blandt andet for bedre at kunne forfølge fremtidige vækstmuligheder.

De har oprettet fortsættende fonde:

BWB
Det tidligere Odin Equity sikrede sig i 2015 nyt liv ved at tilbyde de eksisterende investorer enten at blive købt ud eller fortsætte i regi af BWB Partners.

Nordic Capital
Den nordiske storfond videresolgte i 2018 samtlige selskaber i sin 2013-fond til en såkaldt continuation vehicle, hvor investorerne talte blandt andre Coller Capital og Goldman Sachs.

Gro Capital
Den succesrige danske techfond solgte i 2021 guldægget Trackunit til giganten Hg, men valgte samtidig at investere sammen med nogle udvalgte investorer.

Verdane
Den norske kapitalfond solgte i 2021 tre selskaber, herunder danske Polytech, videre til en såkaldt special purpose vehicle.

Erhvervsinvest Sileo
Den danske kapitalfond solgte for nylig selskaberne Epoke og ProDesign videre til en fortsættende fond med kapital fra blandt andre Nykredit.

Adelis
Den svenske fond solgte for nylig danske SSI Diagnostica videre til en ny struktur i forbindelse med et stort opkøb.

Kan håndtere faldgruber

Hos advokathuset Plesner, der er landets største inden for området fund formation, og som ofte rådgiver kapitalfondene om selve etableringen af de enkelte fonde, peger partner Jonatan Strenov på, at især ideen med at udnytte de forsættende strukturer til de mest lovende investeringer er kommet langt mere på dagsordenen hos mange kapitalfonde.

”Hele tanken med at oprette såkaldte continuation vehicles enten for hele fonde eller enkelte aktiver er blevet langt mere udbredt de senere år, og mange kapitalfonde bruger det nu i langt højere grad som et offensivt redskab, når man eksempelvis har et rigtig godt aktiv, som man gerne vil fortsætte med at udvikle, fordi man tror på det fremtidige potentiale,” siger han.

I Norden – især herhjemme – har mange investorer historisk været noget skeptiske over for ideen, at en kapitalfond i princippet sælger et eller flere selskaber videre til sig selv. Frygten har blandt andet været, hvorvidt man får værdisat aktivet rigtigt, ligesom nogle investorer er bekymrede for, hvorvidt partnerne i de enkelte fonde pludselig risikerer at få deres egen økonomi bundet op på enkeltstående investeringer.

De forskellige faldgruber kan man dog ifølge Jonatan Strenov godt håndtere, så længe alle parter sørger for at gøre deres hjemmearbejde.

”Indtil videre har der været relativt få transaktioner på det danske marked, men vi forventer at se en stigende aktivitet, og at disse strukturer bliver mere udbredt. Nogle investorer har historisk været lidt skeptiske over for modellen, men her handler det især om, at fondene og investorer sammen skal tage hånd om eventuelle interessekonflikter og samtidig blive enige om nogle rimelige betingelser,” siger han.

Blandt mange fonde lyder vurderingen, at der netop i den kommende tid kan blive sat en del flere nye konstruktioner i søen, især fordi mange ikke ønsker at sælge deres gode virksomheder i det nuværende marked.

Især de kapitalfonde, der har rejst talrige fonde de senere år men samtidig ikke har fået luget tilpas meget ud i de ældre investeringer, har sandsynligvis ikke løst til at sælge i et marked, hvor køberne nærmest pr. automatik kræver stor rabat.

Her kan en CV eller SPV vise sig at give langt mere mening for mange fonde og sikre, at man ikke skal sælge gode aktiver til spotpriser.

 

Læs mere

Dramatisk opgør i kapitalfond

Her er landets bedste kapitalfond

Kapitalfond klar til at skifte frontfigur

Kapitalfond genopliver børsdrømme

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 mia. til ny satsning