CIP Tekst Velux Fonden har blandt andet investeret penge i Copenhagen Infrastructure Partners

Inside story

Ny kæmpe CIP-fond hæver management fee markant

Med en ny, rekordstor fond på over 100 milliarder kroner vil Copenhagen Infrastructure Partners hæve investorernes betaling ganske betydeligt. Et naturligt skridt, idet CIP i dag er en langt mere global aktør, lyder det fra fonden selv.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) arbejder på at rejse sin femte fond, der med et samlet tilsagn på over 100 milliarder kroner vil være en milepæl for den danske forvalter.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger arbejder fonden på højtryk på at kunne annoncere en såkaldt first close inden sommerferien, og ambitionen er at hente mellem 90 og 120 milliarder kroner fra investorer fra ind- og udland.

Især herhjemme har flere pensionskasser og professionelle investorer imidlertid bidt mærke i, at CIP i sin nyeste fond satser på at hæve investorernes betaling, det såkaldte management fee, ganske betydeligt.

I de fire tidligere fonde, som CIP har rejst siden den spæde start i 2012, har den betaling typisk ligget på omkring 0,9 procent af de samlede aktier i fonden. Men med den nyeste fond vil den grønne forvalter skrue den betaling kraftigt op til godt 1,3 procent.

En ganske betydelig stigning, hvorfor flere af de danske investorer naturligt nok har tænkt sig at udfordre CIP. Dette skal også ses i lyset af, at man vil etablere en markant større fond end tidligere.

CIP’s fjerde fond, der blev etableret i 2021, havde således et samlet tilsagn på lidt over 50 milliarder kroner, så hvis man har held til at få overbevist især mange af de pengestærke udenlandske investorer, kan den kommende fond meget vel ende med at blive dobbelt så stor som forgængeren.

”CIP har historisk set være relativt billige, og når afkastene samtidig har været gode, har det været en fin kombination. De forhøjelser, CIP lægger op til, er sådan set ikke ude af trit med markedet, men det er klart, at som investor giver den markante forøgelse af fonden kombineret med stigende fees anledning til bekymring,” forklarer en investor til InsideBusiness.

Flere andre investorer bakker op om den holdning, men især blandt de danske investorer synes holdningen at være, at den nye feestruktur er et signal om, at CIP nu for alvor er blevet en international aktør, for hvem opbakningen fra den danske investorkreds i dag slet ikke har samme betydning som tidligere.

Hos CIP peger partner Mogens Thorninger ligeledes på, at de stigende omkostninger skal ses som et naturligt led i den udvikling, forvalteren har gennemgået siden den spæde start, hvor PensionDanmark var eneste investor.

”Fundraising for fond V er gået i gang – og vi arbejder mod en first close før eller umiddelbart efter sommerferien. Vi forventer en global investor-sammensætning for fond V, og derfor vil struktur og vilkår, herunder også management fee, afspejle de internationale markedsvilkår og deres betydning for CIP’s ansvar, arbejdsopgaver, aflønning og medinvesteringer,” siger Mogens Thorninger der samtidig peger på, at CIP’s ambition om at bygge omfattende energiprojekter fra bunden kræver mange ressourcer.

”Desuden er CIP’s strategi med at udvikle og opføre store grønne greenfield-infrastrukturaktiver på globalt plan arbejdsintensivt og kræver en kompetent, erfaren og international organisation. Endelig anerkender vores investorer, at CIP har en global pipeline af grønne investeringsprojekter, som er større end nogen anden fund manager,” siger han.

Lurer på børsnotering

Det er ikke nogen hemmelighed, at de fleste rådgivere og investorer forventer, at CIP inden for en overskuelig fremtid bliver noteret på Børsen i København.

En notering giver nemlig langt bedre muligheder for fondens partnere for at købe og sælge egne aktier, ligesom der potentielt er mulighed for at udnytte børsplatformen til at opsnappe andre forvaltere.

Flere andre kapitalfonde og forvaltere har gjort brug af den mulighed de senere år, herunder storfonden EQT, der blev børsnoteret i efteråret 2019 og efterfølgende blandt andet opkøbte asiatiske Baring Private Equity.

Netop med børsdrømme ude i horisonten er det helt essentielt for CIP, at man får hævet sit management fee, da det er et af de helt centrale nøgletal, som en forvalter værdisættes efter.

Med en ny såkaldt flagship fund i støbeskeen kan den succesfulde grønne forvalter sandsynligvis øge sin værdi ganske markant.

Baseret på de nuværende indtægter og værdier under forvaltning vurderes CIP at have en aktuel værdi på 15-20 milliarder kroner, hvilket også flugter med den pris på 3,7 milliarder kroner, som Vestas betalte for at købe en fjerdedel af CIP i slutningen af 2020.

En ny, markant større fond kombineret med højere fees vil imidlertid kunne øge værdien af CIP ganske betydeligt, hvorfor de fleste af fondens hjemlige investorer ser fondens ambition om at hæve sit honorar som en naturlig forløber for en børsnotering.

Rejsen mod en notering har dog ikke været uden udfordringer, da der på det seneste er sket en større udskiftning i partnerkredsen hos CIP, hvor især fondens mangeårige partner og store drivkraft i USA, Henrik Tordrup, forlod fonden noget pludseligt.

En global aktør

Selve managementselskabet bag CIP offentliggjorde for nylig et regnskab, der viste en omsætning på lige i underkanten af 1 milliard kroner. Samtidig gik resultatet en smule tilbage, idet man tjente lidt over 200 millioner kroner på de ti fonde, som CIP forvalter i øjeblikket.

Her fremgår det ligeledes, at CIP har indledt sin fundraising, ligesom det er helt tydeligt, at fondens investorbase har ændret sig markant de senere år.

Oprindelig blev forvalteren grundlagt udelukkende med penge fra PensionDanmark og afgående direktør Torben Möger, efter at CIP’s fem stiftende partnere var blevet smidt på porten i Ørsted efter et tumultarisk forløb.

Siden kom en række andre store danske investorer til, herunder Lægernes Pension, P+ og AP Pension med om bord, men især CIP’s fjerde fond fra 2021 omfatter langt flere udenlandske investorer.

Det er forventningen, at investorbasen ved den kommende fond i overvejende grad kommer til at bestå af store, globale pengekasser, mens de danske pensionskassers bånd til CIP løbende svækkes, i takt med at fonden og dens bagland bliver mere global.

 

Læs mere

Ny kapitalfond med CIP-profiler i ryggen vil købe op i vind

Tidligere CIP-profil og Vestas-chef bag ny milliardfond

Milliardfonds danske rødder under pres

Endnu en tung profil forlader succesrig milliardfond

Uroen ulmer i guldrandet fond

Tikkende bombe under Ørsted