Sticks web

Inside story

Banker strammer skruen om kapitalfonde

De store banker har strammet gevaldigt på, hvor mange penge de vil låne ud, når en kapitalfond skal opkøbe en virksomhed eller sælge et selskab i porteføljen. Enkelte sektorer er stort set umulige at skaffe finansiering til.

Det er ikke længe siden, at stort set alt kunne lade sig gøre, når en kapitalfond skulle enten opkøbe en virksomhed eller frasælge et selskab i porteføljen.

I mange tilfælde kunne fondene hente gearing på over seks gange de enkelte virksomheders indtjening, ligesom mange långivere i stigende grad begyndte at arbejde med begreber som covenant light. Et begreb, der basalt set dækkede over, at bankernes tidligere så stålsatte gældsrammer, som selskaberne skulle holde sig indenfor, blev løsnet gevaldigt op, i takt med at bankerne stod på nakken af hinanden for at finansiere de talrige store handler på det danske marked.

Inden for de sidste 18 måneder har udviklingen dog ændret sig brat, og mens der fortsat bliver både købt og solgt virksomheder herhjemme, så tegner der sig et billede af, at det i langt højere grad end tidligere er de store strategiske, industrielle spillere, der driver markedet.

Typisk har de helt andre muligheder for at finansiere opkøb eksempelvis ved at udstede nye aktier på børsen, ligesom de store koncerner modsat kapitalfondene typisk ikke gearer deres opkøb i nær samme grad.

Tendensen understøttes blandt andet af tal fra konsulenthuset Bain, der beskriver, hvordan opkøb og exits fra kapitalfondenes hånd på globalt plan faldt med henholdsvis 41 og 54 procent i årets første seks måneder sammenlignet med 2022.

Herhjemme beskriver flere kapitalfonde da også, hvordan mulighederne i dag er noget mere begrænsede og i flere igangværende processer enten udskudt eller forsinket, fordi finansieringen simpelthen ikke hænger sammen.

Hos kapitalfonde som Polaris, Solix, Erhvervsinvest og Adelis og en række andre er det mere end 12 måneder siden, man sidst solgte en virksomhed herhjemme, mens flere andre forgæves har forsøgt at sælge ud af porteføljen i samme periode.

”For kapitalfondenes vedkommende har vi set et brat fald i år, både hvad angår opkøb og exits, og det rammer deres evne til at etablere nye fonde. En vigtig driver er lånemulighederne, der i dag er helt anderledes end for blot nogle år siden. I øjeblikket er der langt mellem køber og sælger,” siger partner hos Bain & Company Martin Tørnæs.

Han peger på, at den nuværende situation skaber et mere fastlåst marked, fordi de fleste sælgere ikke er interesserede i at realisere aktiver til en for lav værdi.

”Alle data viser, at der er sket en større ophobning af aktiver hos fondene af primært virksomheder, der burde have været solgt, hvis man følger fondenes normale livscyklus. Samtidig ser vi i stigende grad, at kapitalfondene begynder at afsøge alternative exitmuligheder,” siger Martin Tørnæs.

Martin Tørnæs peger på, at det blandt andet indebærer, at mange kapitalfonde enten sælger aktiver videre til egne, nyere fonde i såkaldte continuation vehicles eller kigger efter købere i det private marked.

Langt mellem køber og sælger

Mens flere kapitalfonde kigger langt efter seneste exit, har en række fonde også oplevet udfordringer med at få solgt ud af porteføljen.

Det gælder eksempelvis Maj Invest, der gennem det meste af 2023 sammen med Deloittes corporate finance-afdeling har arbejdet på at sælge restaurantkæden Sticks’n’Sushi. Kæden har ellers formået at løfte indtjeningen markant i kølvandet på covid-19, og ifølge InsideBusiness’ oplysninger har den danske kapitalfond da også gennem længere tid forhandlet med en interesseret investor.

Det helt store problem er imidlertid, at den potentielle opkøber indtil videre har haft svært ved at skaffe en gangbar finansieringsmodel til købet, idet flere banker i det nuværende marked blot vil gå med til en moderat gearing på omkring 2x, hvilket er markant under, hvad der har været normalen de senere år.

Og da Maj Invest har sat næsen op efter en pris på knap en milliard kroner for sushikæden, hænger regnestykket simpelthen ikke sammen for den mulige køber, der dermed selv skal stille med alt for meget egenkapital.

Ledende partner i Maj Invest Equity Jens Aaløse ønsker ikke at kommentere konkrete salgsprocesser, men hæfter sig ved, at bankerne ifølge ham trods alt kigger nuanceret på den enkelte case.

”Der er naturligvis sektorer som consumer, hvor bankerne skeler til den globale forbrugertillid og derfor er mere påpasselige end tidligere. Men det er min klare opfattelse, at bankerne også evner at kigge nuanceret på de enkelte cases og for eksempel se på, hvor fremtidens vækst skal komme fra,” siger han og understreger, at branchen som helhed skal vænne sig til et andet lånemiljø, der dog ikke er så unormalt.

”Det er min klare vurdering, at der er et andet lånemiljø i dag end for nogle år siden. Det rammer både køber og sælger, men det er vigtigt at huske på, at de senere år har været usædvanlige set i et historisk perspektiv. Adgangen til finansiering har været let, og det har kostet markant mindre, end det tidligere har gjort,” siger Jens Aaløse.

Ikke den eneste

Sticks’n’Sushi er langtfra den eneste salgsproces herhjemme, der lider under bankernes vigende appetit på risiko.

Især inden for sektorer som byggeri og consumer har bankerne strammet skruen ganske voldsomt, især fordi man fra långivernes side er bekymret for, hvorvidt en omfattende økonomisk recession vil ramme forbrugernes købelyst i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag.

At bankerne generelt er mere påpasselige i dag, ses imidlertid tydeligt ved et nærmere kig på mange af de store danske og nordiske kapitalfondes aktivitet på det seneste.

Efter en årrække med stribevis af stærke frasalg er situationen i dag en helt anden, og for manges vedkommende skal man længere end 12 måneder tilbage for at finde seneste exit.

Det gælder også Catacap, hvis seneste succesfulde frasalg er Lyngsøe Systems tilbage i august 2022. Kort forinden havde kapitalfonden også frasolgt GSV Materieludlejning, men siden har der været noget mere stille på exitfronten.

Selv om 2023 indtil videre ikke har budt på frasalg, har Catacap alligevel forsøgt sig med salget af TP Aerospace. Det er dog indtil videre sat på hold, da kapitalfonden ikke kunne få den pris, man havde sat næsen op efter.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness, er det planen, at kapitalfonden næste år går aktivt i gang med at finde en køber til guldægget Rekom. Selv om barkæden også henvender sig til den private forbrugers pengepung, har fondens ledende part er Vilhelm Hahn-Petersen tidligere argumentet for, at en eventuel recession vil ramme kædens høje vækst og indtjening i nævneværdig grad.

 

LÆS MERE

Partnerexit kaster usikkerhed over succesfonds danske satsning

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

Kapitalfonds salg af problembarn giver syngende økonomisk lussing

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning