;
Car crash accident on street with damaged automobiles after collision

Forsikring

Åben strid mellem forsikringsbranchen og autoværksteder om priser og aftaler

Autobranchen Danmark oplever, at forsikringsselskaberne presser værkstederne på prisen. Og konsekvensen er færre værksteder. Hos Tryg afviser man kritikken og står fast på kundernes krav om det frie værkstedsvalg, mens Taksatorringen mener, at færre værksteder ikke nødvendigvis er en dårlig ting.

Når en skade på bilen bliver anmeldt til forsikringsselskabet, henviser selskabet kunden til en håndfuld af de værksteder, som det pågældende selskab samarbejder med.

Det har været fast praksis i branchen de seneste 15-20 år. Selskaberne indgår samarbejdsaftaler med en række værksteder, som de altså henviser kunderne til, når uheldet er ude.

Men set over en bred kam er samarbejdet tilsyneladende ikke så let og gnidningsfrit, som det lyder. Autobranchen Danmark oplever i stigende grad, at deres medlemmer, altså værkstederne, føler sig presset af forsikringsselskaberne, hvad angår priser og aftaler.

InsideForsikring

Denne artikel kommer fra InsideBusiness’ nye branchemedie med fokus på forsikringsbranchen, InsideForsikring. Skriv til os, hvis du ønsker at abonnere eller konvertere dit abonnement, på kontakt@insideforsikring.dk

Forsikringsselskaber presser prisen

“Forsikringsselskaberne kigger i meget høj grad på økonomi frem for kvalitet, hvilket kunderne er dårligt tjent med. Samtidig kan det hårde indkøbspres føre til færre værksteder, og at der bliver længere for kunden til værkstedet, når bilen skal repareres,” siger Nicky Bobak, der er eftermarkedschef hos Autobranchen Danmark.

Han fortæller videre, at mange værksteder oplever, at forsikringsselskaberne presser deres priser ned. Og hvis det pågældende værksted ikke går med på det tilbud, de har fået, finder forsikringsselskabet et andet værksted at samarbejde med.

“Presset udmønter sig eksempelvis i, hvor mange timer et værksted skal bruge på en konkret skade. Forsikringsselskabet siger to timer, men værkstedet siger fire timer. Her vinder forsikringsselskabet næsten altid på grund af deres størrelse og økonomiske muskler. De er i stand til presse prisen ned, og samtidig kan de true værkstedet med, at de opsiger samarbejdet, hvis de ikke går med på tilbuddet,” siger Nicky Bobak og uddyber:

“Derved kan det være svært for værkstederne at genforhandle og indeksforhandle, simpelthen fordi der skal kæmpes om hver enkelt sag, der bliver lavet tilbud på. Samtidig står forsikringsselskaberne stejlt på, at det er værkstederne, der skal betale for lånebil og rengøring af bilen efter endt reparation, og når alt det bliver presset ned over skadeværkstederne, hænger deres forretning ikke sammen økonomisk.”

Tryg: Kunderne kan frit vælge værksted

Hos Tryg afviser man kritikken, selskabet dikterer ingen, lyder det fra skadesdirektør Mogens Olesen:

“Vores kunder har frit værkstedsvalg. Vi tilbyder kunderne, at de kan vælge et værksted i Trygs Reparationsnetværk, hvoraf mange i øvrigt er medlem af Autobranchen. Men det står vores kunder frit for, om de vil benytte sig af tilbuddet, som bl.a. inkluderer garanti for lånebil i reparationstiden og en udvidet garanti på reparationen på tre år på biler over syv år og fem år på biler under syv år, hvilket afspejler en høj kvalitet på de udførte reparationer i vores netværk,” siger han og fortsætter:

“Tryg ser på flere parametre i valget af samarbejdspartnere, herunder pris, kvalitet, tilgængelighed og ikke mindst kundetilfredshed med værkstedet. Vi har et stort landsdækkende netværk, som vi kan tilbyde reparationer hos, hvilket betyder, at kunderne altid kan få et værksted i det område, de ønsker det. Derfor skal vores kunder ikke langt for at komme på værksted.”

Værksteder må dreje nøglen om

Autobranchens frygt er, at mange af de mindre værksteder må dreje nøglen om, hvis tendensen fortsætter, selv om antallet af bilskader er steget. Det er ganske enkelt for omkostningstungt for et lille værksted at spille med på for eksempel Trygs og Topdanmarks priser. Udfordringen er bare, at de ikke har råd til at sige nej, for så risikerer de at ryge ud af de aftaler, de har med selskaberne.

“Konsekvensen for værkstederne er, at forsikringsselskaberne ikke henviser kunder til deres værksted, og det går ud over indtjeningen. Og hvis fru Jensen så kontakter det lokale værksted, kan værkstedet ikke lave hendes bil, hvis Tryg eller Topdanmark har afbrudt samarbejdet.”

Han henviser derudover til, at forsikringsselskabernes regnskaber viser, at de tjener overordentlig godt på autoforsikringerne, hvor erstatningsprocenten – altså forholdet mellem de penge, forsikringsselskabet får ind i præmier og de penge, der udbetales til skader – er blandt de mest profitable på tværs af forsikringsområderne.

Taksatorringen: Færre værksteder ikke en dårlig ting

Hos Taksatorringen, der står for opgørelsen af motorkøretøjsskader for en række danske forsikringsselskaber, er man ikke i tvivl om, at der i fremtiden vil være færre værksteder, og dermed også længere for enkelte kunder at køre, når de skal på værksted.

“Dette er set fra min side ikke skabt af forsikringsbranchen, men nærmere en konsolidering i branchen, der er drevet af øget kompleksitet i biler, hvor ikke alle værksteder, som vi kender i dag, kan magte de krav og medfølgende investeringer, der vil komme. At der over tid vil være færre værksteder i Danmark, er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Jeg tror, at vi i sidste ende vil få en mere professionel branche, hvor en højere andel vil kunne efterleve de krav, som fremtiden bringer,” siger Frank Allon, indkøbschef i Taksatorringen.

Forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension (F&P), fortæller, at selskabernes største interesse er trygge og tilfredse kunder, og det sikrer de blandt andet ved, at kunder får optimal dækning for pengene. Selskaberne opererer i et benhårdt og konkurrencepræget marked, og derfor er det helt naturligt at minimere omkostningerne, lyder meldingen. Også på bilskader.

Ikke forsikringsselskabernes opgave

“Forsikringsselskaberne lægger hvert år mere end syv milliarder kroner i reparationer i autoværkstederne, og det ville da være godt dumt ikke at bruge storkundefordele til at få gode aftaler med udvalgte værksteder og at anbefale kunderne at bruge dem. På den måde får kunderne den bedste dækning for pengene. Skadesomkostninger afspejles jo i præmiestørrelse,” siger underdirektør Pia Holm Steffensen og påpeger, at F&P’s medlemmer hverken har interesse i eller indkøbskraft til at kræve, at samarbejdspartnere kører med underskud.

“Men omvendt er det heller ikke forsikringsselskabernes opgave at tilgodese særlige værksteder eller markedsmekanismer, som opretholder højere priser end nødvendigt. Høje priser på værkstederne vil jo i sidste ende betyde højere præmie på bilforsikringen.”

Kunderne ønsker det frie valg

Interessant er det, at selv om forsikringsselskaberne gerne vil skalte og valte mellem værkstederne og spille dem ud mod hinanden, som anklagen er, så har et stort flertal af deres kunder en helt anden holdning og vil gerne selv bestemme over deres bil, viser en ny meningsmåling blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, som af Voxmeter har gennemført for Autobranchen Danmark.

Kun hver fjerde dansker svarer nemlig, at det er fint, at forsikringsselskabet vælger, hvilket værksted bilen skal repareres på, mens næsten to af tre svarer, at de gerne selv vil vælge, hvor deres bil skal repareres. Ifølge målingen er de danske bilister altså tilsyneladende ikke så begejstrede for forsikringsselskaberne, når det kommer til valg af værksted.

Kvalitet frem for alt

Men hos Taksatorringen, der årligt har kontakt med mere end 3.700 værksteder, står man fast på det frie værkstedsvalg. Dette betyder, at kunden kan vælge det værksted, som vedkommende måtte ønske. De forsikringsselskaber, som Taksatorringen servicerer, tilbyder dog ligesom andre forsikringsselskaber at være behjælpelige med valg af værksted og kan henvise kunden til et værksted i deres netværk.

“Det ser vi ikke som en dårlig ting. En bilejer har i gennemsnit en skade på sin bil hvert 7.-8. år og ved måske ikke nødvendigvis, hvilket værksted der kunne være et godt valg. I vores optik er det god service. Kunden har dermed flere muligheder: Enten at vælge selv eller lade os være behjælpelige,” siger Frank Allon og uddyber:

“Set fra Taksatorringens synsvinkel kommer kvalitet altid i første række. Vi vil ikke gå på kompromis med kvalitet og dermed sikkerhed i udførte reparationer. Det er et kæmpe ansvar, som påhviler ikke blot det enkelte værksted, men også os, som servicerer 24 forsikringsselskaber, at sikre, at vores fælles kunder får en bil retur, der er repareret i henhold til bilfabrikkens forskrifter.”

Læs mere

Forsikringsselskaber ramt af stigende antal bilskader

Flere bilskader presser Alm. Brand. Topchef vil undgå prisstigninger med to greb

Præmiefornyelser: Forsikringsselskaber vil slå ind på en konservativ prissætning

Forsikringsdirektører advarer mod nøl med pricewalking. Branchens etik er udfordret

Krise eller gylden fremtid? Finansgiganter kæmper med kundeejerskab