velliv direktør

Pension

Benhårdt udskilningsløb præger pensionsbranchen

Der er voldsomme forskelle på pensionsselskabernes afkast i det vanskelige 2020, hvor den hurtige genrejsning har sikret sorte tal for de få. For andre har året udviklet sig katastrofalt. Det kan bytte rundt på kongerækken i de langsigtede afkast. Se også selskabernes fremtidige afkast ud fra aktivsammensætning.

Det er en underdrivelse at kalde 2020 for et skelsættende år på aktiemarkedet, for sjældent har der været så meget at tabe – og samtidig så meget at vinde for de spillere, der på rette tidspunkt gik ind på aktiemarkedet, som er vendt hurtigere, end de fleste turde drømme om.

Rundtomkring i investeringsafdelingerne i de danske pensionsselskaber og kasser er der blevet bidt negle i dette forår – men nu er den gode stemning ved at vende tilbage, efter at tre selskaber nu kan berette om plus for året til dato.

Resultaterne er dog mildest talt forskellige, viser en dugfrisk opgørelse over perioden fra begyndelsen af året til udgangen af juli, som den erfarne analytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen har leveret.

Det bedste afkast finder vi hos Velliv Aktiv, der lige præcis har rundet 0,7 procent i årligt afkast for året (risikoprofil: moderat risiko, 15 år til pension). Også MP Pension (10 år til pensionsalder) har formået at levere et positivt afkast på 0,41, efterfulgt af AP Pension, der i løbet af august mener at være gået fra røde til sorte tal.

”Det ser ud til, at vi lige er gået i plus i august. Det har været et vildt år, og på de værste dage var vi nede med 20 procent. Men vi forsøgte at holde hovedet koldt og fokusere på erfaringerne fra finanskrisen. Vi ville ikke gå i panik, men fokusere på de muligheder, der tegnede sig,” siger investeringsdirektør Ralf Magnussen fra AP Pension.

Det betød, at AP Pension besluttede sig for at gå ind på kreditmarkederne i marts og købte high yield- og emerging markets-obligationer, hvilket siden gav et afkast på op mod 25 procent. Men også AP Pensions investeringsprofil i aktier har hjulpet resultaterne godt på vej.

”Det er også gået vores vej, at vi i vores aktieportefølje har undgået de mest pressede sektorer, for eksempel energi, under corona. Vi har tilmed haft en god eksponering mod it-aktier, som har klaret sig bedst i perioden,” fortsætter Ralf Magnussen, som ligger med det højeste afkast – 5,42 procent om året – for den seneste femårige periode. Fremover vil man gerne investere mere i alternative investeringer i ejendomme, grøn energi og direkte udlån.

Surt show for ISP og Sampension

Til sammenligning er det lidt af et paradoks, at administrationen af ISP Pension fra sommeren for et år siden overgik fra AP Pension til Sampension. Sampension har til sammenligning klaret sig allerdårligst blandt de danske selskaber med markedsrenteprodukter med et negativt afkast for året til dato på 4,4 procent. Det er ISP Pension også blevet ramt af, men dog uden de investeringer i eksempelvis alternativer hos Sampension, der trods alt pegede den rigtige vej. Resultatet er, at 7,1 procent af ISP-kundernes pensioner er tabt for år til dato.

Det helt grundlæggende problem for Sampensions investeringsfolk har været, at man har øget aktieandelen på et kritisk tidspunkt i starten af året for kunder med 15 år til pension og så investeret tungt i de såkaldte valueaktier, der udvælges ud fra en række karakteristika, for eksempel for aktiens pris i forhold til indtjening.

”Vi har valgt en overvægt i valueaktier, som desværre har underperformet i forhold til vækstaktier. Der har været en historisk stor forskel på de aktietyper. Vi har satset på at opbygge en god og stabil aktieportefølje, som på den lange bane kan slå markedet. Vi må bare erkende, at det ikke har været tilfældet i år,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Det har heller ikke hjulpet på Sampensions resultater, at man i modsætning til AP Pension fastholdt sine positioner, da markedet nåede bunden den 23. marts.

”Den dag var vores portefølje nede med 15 procent. Vi har ikke foretaget andet end en almindelig rebalancering. Vi var ikke så optimistiske med hensyn til, hvor hurtigt markederne ville vende. Det er interessant, at verden ser væmmeligere ud, end den gjorde for et år siden, og alligevel er aktierne mere værd,” fortsætter Henrik Olejasz Larsen, der udtrykker en vis bekymring over prissætningen på techaktier som Amazon, Microsoft og Google, der kan minde om situationen, før dotcomboblen brast.

”Vi synes, der er gode argumenter for at passe på med at gå ind i meget dyre selskaber. For selv om de har en stærk forretningsmodel, så handles de også til en meget høj pris. Og er det indregnet, om konkurrenterne kan komme på banen, eller om der kommer heftige myndighedsindgreb? Ser vi bort fra de sidste to år, har vi faktisk haft rigtig gode afkast på en lidt konservativ og defensiv aktiestrategi,” lyder det fra Sampension, der henviser til, at man har bedre resultater for grupper med høj risiko.

Velliv og MP rykker fra konkurrenterne

Fra de to bedst performende selskaber, Velliv og MP Pension, er meldingen, at man har været konservativ med strategien og heldig med aktierne.

Se pensionsselskabernes fremtidige afkast

Analytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen har beregnet pensionskassernes fremtidige afkast ud fra deres aktivallokering (gennemsnitligt afkast i procent i gruppen moderat risiko med 15 år til pension) med 1,4 procent inflation.

Beregningerne er baseret på CBS-professor Jesper Rangvids estimater om årligt afkast, som er globale aktier (6,3), emerging markets (9,6), ejendomme (4,0), hedge fonde (4,3), private equity (8,9), infrastruktur (6,3), statsobligationer (0,2), virksomhedsobligationer (1,4) virksomhedsobligationer (HY: 4,4), emerging markets-obligationer (4,0)

Pensionsselskabernes forventede afkast per år i procent:

Pensiondanmark       6,3
Sampension               6,1
Velliv Aktiv                 5,7
PFA Klima+                5,6
Velliv Aftryk                5,4
Letpension                 5,3
PFA                             5,3
PBU                            5,3
AP Active                    5,2
AP Bæredygtig           5,1
Velliv Indeks               5,1
Danica                        4,9
Industriens Pension  4,9
AP Select                    4,8
Skandia                       4,8
Topdanmark Mix       4,8
Topdanmark               4,2
MP Pension                4,0

”Vi har haft en forsigtig og defensiv allokering til aktier og haft en god eksponering mod stabile aktier og vækstaktier, det vil sige både it-aktier og meget lidt konjunkturfølsomme aktier, for eksempel Nestlé. Desuden valgte vi at rebalancere, et par dage inden det vendte, og solgte obligationer og købte aktier; det var ret god timing,” siger investeringsdirektør i Velliv Anders Stensbøl Christiansen.

Både Velliv og MP Pension har nu lagt sig i top i kongerækken med de højeste afkast, hvis vi går tilbage i tid. Således ligger de begge med et gennemsnitligt årligt afkast på henholdsvis 8,1 og 7,4 procent over de sidste 10 år. Billedet går stort set igen med 3, 5 og 7 år til pension, lige bortset fra at både Pensiondanmark og Industriens Pension også har en bomstærk afkasthistorik.

Ifølge MP Pensions administrerende direktør, Jens Munch Holst, er der ikke noget magisk touch med selskabets investeringsstrategi, som helt unikt er den samme uanset tid til pensionsalderen:

”Vi har bare fulgt vores strategi og tog heldigvis noget risiko ud af vores aktieportefølje sidste år. Vi lægger vægt på en diversificeret portefølje både globalt og med både aktier og gæld.”

Ser vi isoleret på i år, har Topdanmark, Pensiondanmark, Industriens Pension, PBU og PFA haft det svært. Danica har klaret sig tåleligt og ligger midt i feltet.

Hvordan bliver de fremtidige afkast?

Det store spørgsmål er, hvordan selskaberne kan forventes at klare sig i fremtiden. Førhen var det næsten umuligt at svare på, men alligevel gør den erfarne analytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen et forsøg i sin afkastgennemgang.

Estimaterne er baseret på de forventede afkast på forskellige aktivklasser, som er beregnet af CBS-professor Jesper Rangvid, der tager udgangspunkt i, at emerging markets aktier og private equity giver det højeste afkast på henholdsvis 9,6 og 8,9 procent, om end risikoen er høj. Globale aktier og infrastruktur giver begge 6,3 procent.

Analysen viser, at Pensiondanmark ventes at få det højeste gennemsnitlige afkast på 6,3 procent efterfulgt af Sampension med 6,1 procent og Velliv Aktiv med 5,7 procent. Til sammenligning ligger MP Pension i bunden med 4 procent i afkast efter Topdanmark.

”Ser vi på de langsigtede afkast, så har det i høj grad været den overordnede allokering af porteføljen, som er afgørende for, hvor man ligger i feltet. Analysen giver et fingerpeg om, hvordan de enkelte selskaber kommer til at performe. Der er klar sammenhæng mellem afkast og den risiko, som selskabet tager,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen

 

LÆS MERE

Her er konfliktpunkterne for ny stærk mand i F&P

Gamechanger: Velliv dumper prisen på pensioner

Kan pensionsbranchen nå til enighed, inden myndighederne skærer igennem?

Tilsynet skruer op for kontrollen med pensionskassernes værdiansættelser

Her er pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Danica splitter branchen med kontroversielt forslag

Tjen gode penge på pensionsbranchens sløve værdiansættelser

Efter kritisk rapport: Her er vinderne og taberne i pensionsbranchen

Luk ATP. Pensionskæmpens rolle er udspillet, siger eksperter

Pensionskasser dumper på dårlig forsikringsdækning

 

Billedtekst

Vellivs investeringsdirektør, Anders Stensbøl Christiansen, har lagt sig i front på afkast foran både MP Pension og AP Pension. Sampension og ISP er derimod årets helt store tabere. ISP’s kunder har tabt 7 procent af deres opsparing i år.

Foto: PR