6.2 Finanstilsynet vil til bunds i pensionsselskabernes alternativer og den måde, de værdiansætter dem på. PR-foto

Inside story

Afsløring: En række pensions- og forsikringsselskaber politianmeldes

Store dele af den danske pensions- og forsikringsbranche bliver nu anmeldt til bagmandspolitiet (SØIK) for brud på ligestillingsloven, erfarer InsideBusiness, som er i besiddelse af et eksempel på en anmeldelse. De to største spillere, PFA og Tryg, nægter at kommentere sagen, men henviser til Forsikring & Pension, der bekræfter politianmeldelser.

En yderst ubehagelig besked er netop tikket ind hos en lang række store og mindre danske pensions- og forsikringsselskaber. Det er nemlig en besked om, at man nu kommer under efterforskning hos bagmandspolitiet (SØIK) for mulige brud på loven om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, forsikringsligebehandlingsloven.

Det skyldes, at en række skadesforsikringsselskaber såvel som pensionsselskaber ”i forskellige forsikringsvilkår har haft undtagelser for dækning i forbindelse med graviditet eller fødsel, hvilket er udtryk for forskelsbehandling på grund af køn,” fremgår det af en anonymiseret anmeldelse til SØIK af et større dansk forsikringsselskab, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af.

Det fremgår ligeledes, at ”overtrædelse af forsikringsligebehandlingsloven kan straffes med bøde, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.”

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er der tale om en skrivelse, som i lettere omskrevet form er sendt til høring i en lang række forskellige forsikrings- og pensionsselskaber. Modtageren på skrivelsen er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

Postgangen er således, at Finanstilsynet oversender sagerne til SØIK, hvis sagerne er så alvorlige, at politiet skal ind over. Fra Finanstilsynet ønsker man endnu ikke at kommentere det ventede og ganske store sagskompleks.

”Finanstilsynet forventer at offentliggøre resultaterne af undersøgelsen om forsikringsselskabers mulige forskelsbehandling af gravide inden sommerferien. Inden vores opfølgning på undersøgelse er helt færdig, så kan Finanstilsynet ikke kommentere på undersøgelsen og konklusionerne heraf,” lyder det fra Carsten Brogaard, der er vicedirektør i Finanstilsynet med ansvar for tilsyn med forsikrings- og pensionsselskaber i en skriftlig kommentar.

Noget overraskende er det brancheforeningen Forsikring & Pension, som svarer på vegne af både forsikrings- og pensionsselskaberne i den penible sag, som omhandler mulige bøder til en række selskaber.

Således bekræfter Forsikring & Pension, at Finanstilsynet har sendt høringsskrivelser til en række selskaber om, at de vil indgive politianmeldelser for deres fejl i den sag om ligebehandling, som blev omtalt i medierne (primært DR, red.) sidste år. Alle berørte selskaber har beklaget fejlen, rettet ind og ryddet op for at kompensere deres kunder. Anmeldelserne og spørgsmålet om en eventuel bøde er dermed det afsluttende kapitel i sagen, vurderer Forsikring & Pension altså.

Branchen: Det er en dybt beklagelig sag

“Det var en omtalt sag sidste år, at nogle selskaber desværre ikke havde været tilstrækkelig opmærksomme på rækkevidden af reglerne om ligebehandling af gravide. Som alle berørte selskaber har slået fast, er det en dybt beklagelig sag. I Forsikring & Pension har vi også en rolle som brancheforening i at informere og understøtte vores medlemmer. I sagen her kigger vi også indad, og jeg ønsker selvfølgelig, at vi havde gjort mere,” siger administrerende direktør Kent Damsgaard for brancheforeningen .

Forsikring & Pension oplyser tillige, at man har været i tæt dialog med de berørte selskaber, ligesom de ifølge brancheforeningen alle har “sat gang i et grundigt oprydningsarbejde for at kompensere kunder, som ikke har modtaget den behandling, de havde krav på.”

“Vi hører fra samtlige af de berørte selskaber, at de har sat gang i et grundigt oprydningsarbejde, hvor kunder, der ikke havde modtaget den behandling, de havde krav på, bliver kompenseret, og selskabernes vilkår bliver rettet til,” siger administrerende direktør Kent Damsgaard, der også lover, at de berørte selskaber stiller sig til rådighed for myndighederne.

Sagen stammer tilbage fra oktober 2020, hvor Finanstilsynet indledte en undersøgelse af en række forsikringsselskabers mulige brud på reglerne om ligebehandling i forhold til gravide kvinder. På baggrund af de redegørelser, som Finanstilsynet modtog, har man altså besluttet at politianmelde en række danske selskaber, som omfatter f.eks. vilkår inden for rejseforsikring og ulykkesforsikringer.

Der er altså tale om seriøse store og små danske spillere, som har været på kant med reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder i erhvervstilknyttede ordninger og private forsikringer, der trådte i kraft den 1. marts 1998.

Gravide blev ulovligt udelukket fra behandling

Eksempler på lovovertrædelserne kan være, at et forsikringsselskab afviser at dække omkostninger til fysioterapi for en kvinde, hvis rygproblemer entydigt kan spores tilbage til graviditet. Et andet eksempel kan være en rejseforsikring, der har en undtagelse ved graviditet eller fødsel, som gør, at en gravid ikke er dækket ved f.eks. akut opstået sygdom og skade på en rejse.

I den konkrete anmeldelse, som InsideBusiness er besiddelse af, fremgår det, at overtrædelserne i forsikringsligebehandlingsloven som minimum er groft uagtsom. Gravide kvinder har en eksplicit og særlig beskyttelse i ligestillingslovgivningen.

Finanstilsynet har desuden lagt vægt på, at der er tale om finansielle virksomheder, der er underlagt krav om effektive metoder og procedurer, der skal sikre forsikringsselskabets overholdelse af lovgivningen, samt at der er krav om compliancefunktion i forsikringsselskabet.

Sagen om brud på ligestillingsloven i både forsikrings- og pensionsbranchen opstod primært som følge af mediedækning i DR, som fik Finanstilsynet til at iværksætte sin temaundersøgelse.

Af DR’s dækning har det også tidligere fremgået, at afslag til 2.000 kunder fundet hos PFA og 1.000 kunder hos Topdanmark potentielt er givet i strid med loven. Tryg oplyste, at ca. 400 afslag til kvinder forventes at blive omstødt.

InsideBusiness har spurgt det største henholdsvis forsikringsselskab, Tryg, og det største pensionsselskab, PFA, om de har modtaget en politianmeldelse, fordi netop deres navne fremgik af DR’s dækning, og de er de to største aktører. Hverken Tryg eller PFA ønsker dog at svare på InsideBusiness’ spørgsmål, ligesom de heller ikke vil hverken be- eller afkræfte, om de er blevet politianmeldt. Deres svar er tillige temmelig enslydende med en henvisning til F&P.

Herfra lyder meldingen fra direktør Kent Damsgaard, at de involverede selskaber tager sagerne alvorligt, ligesom der kan blive tale om bødestraf. Men den bøde er det dog nok op til selskaberne selv at betale.

“Nu er Finanstilsynet nået frem til, at fejlen nogle steder kan have en karakter, der også kan ende med at føre til en politianmeldelse, hvorved sagen ud over kompensationen til kunderne også kan ende med en bøde. Det er et spørgsmål, der vedrører myndighederne og det enkelte konkrete selskab. Men det er mit helt klare indtryk, at samtlige af de involverede selskaber tager sagen dybt alvorligt, og at de stiller sig til rådighed i det omfang, som myndighederne ønsker i forbindelse med anmeldelserne,” siger Kent Damsgaard.

Læs mere

Velliv sender stikpille til alvorlig hovedpine for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

AP Pension napper kæmpe aftale fra PFA

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping