nykreditpix

Bank/Realkredit

Afsløring: Konkurrencemyndighederne skærper tonen over for omdiskuteret Totalkredit-aftale

Et udkast til en ny rapport om realkreditmarkedet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at myndigheden synes at have købt præmissen, at Totalkredit-aftalen er problematisk. Nu hedder det sig, at aftalen ”udelukker paralleldistribution af realkreditlån".

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skærper nu ordbrugen over for Nykredits meget omtalte og kritiserede Totalkredit-distributionsaftale med salg af realkreditlån via en række små og større banker med Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank i front. InsideBusiness kan således afsløre en del af indholdet af en endnu ikke offentliggjort rapport med titlen ’Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling’, som udkommer i december 2022.

Rapporten er i høring, og der er derfor tale om et udkast, men InsideBusiness har talt med en række kilder med dyb indsigt i branchens forhold såvel som konkurrenceeksperter. Herfra er vurderingen, at rapporten med en særlig formulering er udtryk for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen køber præmissen, at Nykredits Totalkredit-aftale afholder andre banker fra at indgå distributionsaftaler med pengeinstitutterne i Totalkredit-samarbejdet.

Det fremgår således af udkastet til rapporten, at ”Denne aftale mellem Totalkredit og pengeinstitutterne udelukker paralleldistribution af realkreditlån med pant i ejerboliger og fritidshuse.” Da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sidste gang offentliggjorde rapporten i januar 2021 brugte man formuleringen, at ”aftalen vanskeliggør paralleldistribution af realkreditlån.”

Formuleringen er yderst interessant, i lyset af at hele banksektoren spændt holder øje med, om Nykredit ændrer sin meget omtalte Totalkredit-aftale inden jul. Det blev relevant, efter at Jyske Bank i sommeren 2021 klagede over Totalkredit-aftalen, fordi dens indhold gjorde det alt for dyrt for en anden bank at vælge Jyske Bank som leverandør af boliglån, hvilket InsideBusiness dengang var først til at fortælle om.

Meldingen fra seniorrådgiver og bankekspert fra Aalborg Universitet Lars Krull er, at det er en klar skærpelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse af muligheden for, at banker kan sælge andre realkreditprodukter.

“Jeg imødeser, at forholdet bliver blødt op, så markedsdeltagerne kan distribuere andres produkter frit og uden hindring. Det er min opfattelse, at Nykredit fortsat vil stå stærkt i markedet, da de både har skala og evne til at konkurrere med gode produkter,” siger Lars Krull.

Nykredit/Totalkredit har øget sin dominans

Spørgsmålet er nemlig, hvad Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gang i i forhold til Nykredits succesfulde aftale – og hvad reaktionen fra Nykredit bliver. Vil man bløde op i den omstridte Totalkredit-kontrakt? Det forekommer umiddelbart at være det mest sandsynlige. Meldingen fra Nykredit er:

“Vi har ikke nogen kommentar. Eventuelle kommentarer til høringsudkastet vil tilgå Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi kan dog helt generelt sige, at vi sammen med pengeinstitutterne i Totalkredit er til stede i hele landet med god, lokal rådgivning og sikker og billig boligfinansiering. Totalkredit-aftalen giver pengeinstitutter uden eget realkreditinstitut mulighed for at tilbyde deres kunder et stærkt produktudbud til særdeles konkurrencedygtige priser,” lyder det fra Nykredits presseadeling, som fortsætter:

 

Et billigt realkreditlån er afgørende at have på hylderne for at tiltrække kunder. For kunderne giver det mulighed for at få et konkurrencedygtigt boliglån, uanset hvor i landet man bor. Totalkredits realkreditlån er anbefalet af Forbrugerrådet Tænk som det billigste på markedet.”

Fra styrelsen selv lyder der også: Ingen kommentarer. Heller ikke til den kommende rapport, da embedsmændene ikke kommenterer materiale, som er i udkast.

Men den endnu ikke offentliggjorte rapport viser med al tydelighed, hvad problemet er i forhold til Nykredits/Totalkredits dominans på markedspladsen.

Således fremhæver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Nykredit i perioden 2018-2021 har øget sin markedsandel fra 45 til 49 procent, mens Realkredit Danmarks markedsandel er faldet fra 28 til 25 procent. Jyske Realkredit og Nordea Kredit har ligget nogenlunde stabilt i perioden. Men alt i alt har Nykredit stået for ”87 procent af den samlede vækst i realkreditudlån med pant i almindelige ejerboliger og fritidshuse i perioden.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kalder det danske realkreditmarked for “koncentreret og med få aktører”.

Et væsentligt tema er også, at DLR Kredit kun agerer på markedet med lån til ejerboliger med tilknytning til landbruget såsom nedlagte landbrug og boliglandbrug på under 10 hektar, selv om DLR faktisk har en formidlingsaftale med en række pengeinstitutter.

”DLR Kredit har derfor begrænset mulighed for at opbygge deres eget distributionsnetværk for realkreditudlån til private, selv om DLR Kredit har et funktionsdygtigt distributionsnetværk med 45 samarbejdende pengeinstitutter på realkreditudlån til erhverv,” fremgår det af rapporten.

Heller ikke DLR har ønsket at kommentere rapporten, da den er et udkast.

Det har dog tidligere været beskrevet i InsideBusiness, at et muligt konkurrerende realkreditinstitut rettet mod privatmarkedet kan komme fra et revitaliseret DLR, der får nyt kapitalindskud. Det ville kunne ændre lidt på det fastlåste konkurrencebillede på private realkreditlån, hvor Nordea Kredit har en markedsandel på 17 procent, Jyske Realkredit 9 procent, og DLR har en markedsandel på 0 procent.

Kan DLR få en ny rolle på markedspladsen?

Det interessante ved den analyse er, at DLR er den mest sammenlignelige spiller i forhold til Totalkredit, da man rent faktisk har en eksisterende formidlingsaftale med de 45 små og store pengeinstitutter. Man må dog ikke bruge den til at sælge realkreditlån til private.

Og det kan være problematisk, da næsten alt salg af realkreditlån til private (95,9 procent) går via kundens pengeinstitut. Kun 2,6 procent går via ejendomsmæglere, 0,5 procent via realkreditinstituttet direkte og 1,1 procent via andre pengeinstitutter.

”Formidlingen af realkreditlån er således meget afhængigt af pengeinstitutterne, der dog i al væsentlighed kun formidler lån for et realkreditinstitut. Det er dermed særligt konkurrencen via bankmarkedet, som kan lægge et indirekte konkurrencepres på de enkelte realkreditinstitutter. Dynamikken på markedet er i høj grad, at når kunden har valgt pengeinstitut, så følger der også et specifikt realkreditinstitut med,” fremgår det af udkastet.

Uanset hvad, peger rapporten på, at mobiliteten på realkreditmarkedet har trange kår. Efter at der i perioden 2008-2018 var 1,5 procent, der skiftede realkreditselskab hvert år, steg tallet til 2 procent fra 2018 til 2019, men faldt altså igen fra 2020 til 2021 til nu igen at være på omkring 1,5 procent om året.

Læs mere

Problemerne tårner sig op for Lunar. Har Finanstilsynet sovet i timen?

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje