nykredit smal

Bank/Realkredit

Afsløring: Se indhold af fortrolig Totalkredit-aftale efter dialog med Konkurrencestyrelsen

Nu er der omsider nyt om Nykredits kritiserede Totalkredit-aftale. InsideBusiness har set et høringsdokument til de opblødede krav fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der skal gøre det muligt for banker at udtræde af samarbejdet og entrere med en alternativ realkreditudbyder, f.eks. Jyske Bank. Ekspert er dog ikke imponeret: Det er kun halv konkurrence, der lægges op til.

Nu er der omsider hvid røg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvad angår en løsning af den fastlåste situation om Nykredits omstridte Totalkredit-aftale, der holder realkreditmarkedet i et jerngreb, fordi en række mindre og større banker ikke kan vælge en alternativ realkreditleverandør på grund af høje økonomiske krav ved udtrædelse.

Det er tydeligt i det dokument fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er sendt til en række finansielle spillere – en såkaldt markedstest af Totalkredits tilsagn – som InsideBusiness nu kan afsløre indholdet af.

Det handler om, at Totalkredit for at imødekomme ”konkurrencemæssige betænkeligheder vedrørende udtrædelsesvilkårene i Totalkredits formidlingsaftale med pengeinstitutter, der formidler Totalkredit-lån til private kunder” til både sommerhuse og ejerboliger har lavet en såkaldt tilsagnsløsning. Det indebærer, at Totalkredit vil tilbyde bankerne i samarbejdet ”alternative udtrædelsesvilkår samt indførelse af mulighed for parallel formidling af realkredit til private.”

Målgruppen er både potentielt nye og eksisterende udbydere af realkreditlån. Det kunne f.eks. være Jyske Bank, der jo som først beskrevet i InsideBusiness har klaget over Totalkredit-aftalen. Jyske Bank har ikke ønsket at kommentere sagen.

Bankekspert og seniorrådgiver Lars Krull ved Aalborg Universitet er dog ikke videre imponeret.

”Jeg vil være direkte overrasket, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender det her. Så godkender man noget, som kun er halv konkurrence,” siger Lars Krull og fortsætter:

”Min generelle holdning til det her materiale er, at Nykredit stadig vil holde kunderne i et jerngreb. Det kan ikke være rimeligt, at Nykredit skal have business fra en bank, fordi de har ret til det; de skal da have business, fordi de har de bedste låneprodukter hos slutbrugerne. Det ser ud til, at Nykredit med dette dokument gerne vil fastholde deres position på markedspladsen uden reel konkurrence.”

De centrale punkter i aftalen

De centrale punkter i Totalkredits tilsagn indebærer, at ”pengeinstituttet får frivillig mulighed for, at udtrædelsen først sker efter seks måneder. I disse seks måneder gør det sig gældende, at ”pengeinstituttet fortsat står for rådgivning og servicering af kunder og har fuld systemadgang hos Totalkredit.”

At ”pengeinstituttet giver fuld modregningsadgang og har mulighed for fuld parallel distribution,” fremgår det af dokumentet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Efter de seks måneder udtræder pengeinstituttet så af Totalkredit-samarbejdet på visse vilkår. Disse indebærer, at instituttet ikke må formidle nye Totalkredit-lån, at systemadgangen lukkes/begrænses til håndtering af sikkerhedsstillelse, der er fri konkurrence om kunderne, og at pengeinstituttet fortsat stiller garanti og modregningsadgang over for Totalkredit.

Det mest centrale er dog punkt tre i aftalen. Det punkt omhandler, hvorvidt pengeinstitutterne fortsat vil modtage provisionsbetaling for allerede formidlede Totalkredit-lån, hvilket er det ømmeste punkt i den eksisterende aftale. Og det punkt, hvor bankfolk mener, at Nykredit reelt låser konkurrencen. Ingen banker har nemlig råd til at miste den fremtidige andel på ca. halvdelen af bidragssatsen på allerede formidlede realkreditlån, som er sektorens guldkalv.

Her oplyses det i dokumentet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at pengeinstitutterne efter udtrædelse vil modtage ”reduceret provisionsbetaling på allerede formidlede Totalkredit-lån.”

Det fremgår videre, at den reducerede provisionsbetaling ud fra en række gennemsnitlige antagelser vil udgøre ca. 10-20 procent over en 10-årig periode. De alternative udtrædelsesvilkår vil gælde, hvis pengeinstituttet udtræder af Totalkredit-samarbejdet, fordi det indgår i ny aftale om formidling af realkreditlån til privatkunder med andre end Totalkredit og Nykredit. Dog gælder det ikke i fusions- og overtagelsessager, fremgår det videre.

Bankekspert Lars Krull har tidligere sagt, at han vil have gjort op med den provisionsmodel, som er i Totalkredit-aftalen, det vil sige, at man får fremtidig provision ud fra formidlede realkreditlån i en del af lånets løbetid.

”Jeg vil gerne have gjort op med den provisionsmodel. I stedet skal vi have en model, hvor en bank får en provision på et større beløb til fuld og endelig betaling, når lånet formidles. Så kan banken så få provision igen, når bankrådgiveren har et lån, som er bedre for kunden. Det minder lidt om forsikringsbranchen, hvor der ofte bliver betalt, når forsikringen tegnes.”

Hvorfor skal Nykredit beskyttes?

Dokumentet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som InsideBusiness har set, er en del af en frivillig høringsrunde, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indhenter bemærkninger til, om Totalkredits tilsagnsforslag er tilstrækkelige.

Lars Krull undrer sig over, at Nykredit åbenbart mener, at man har krav på beskyttelse mod konkurrenter i aftalen.

”Jeg forstår grundlæggende ikke, hvorfor Nykredit kan være Europas største udsteder af obligationer og samtidig mene, at man skal beskyttes af sådanne barrierer. Det giver sådan set mening, hvis man var en mindre nystartet aktør, men hvorfor skal den aktør, som har markedet i forvejen, beskyttes. Det er simpelthen ikke særlig meningsfyldt.”

Fra Nykredit lyder der en positiv kommentar til dokumentet, som har været undervejs i ca. to år nu, efter Jyske Bank først klagede over Totalkredit-aftalens heftige bindinger:

“Vi har haft en god, grundig og tillidsfuld dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det har resulteret i, at der nu bliver lavet en markedstest af en tilsagnsaftale, som vi ser positivt på, og som vi tror på kan blive en god model, som fortsat sikrer vores helt særlige danske realkreditmodel,” skriver Nykredit i en mail til InsideBusiness.

Nykredit tilføjer, at Totalkredit-aftalen blev lavet for 19 år siden, da Nykredit fusionerede med Totalkredit, hvilket dengang blev godkendt af konkurrencemyndighederne.

Nykredit: Vi skal bevare solidaritet

“Vores tilgang har hele tiden været, at vi selvfølgelig bidrager, hvis der er dele af aftalen, som der over tid, er behov for at justere. Det vigtigste for os er, at vi bevarer den solidaritet og gennemsigtighed, der er i modellen, som bl.a. understøtter, at prisen for et realkreditlån er den samme, uanset om din bolig ligger nord for København eller nord for Limfjorden. Det er en vigtig forudsætning for udvikling og udlån i hele landet.”

I det hele taget peger Nykredit på, at man spiller en vigtig rolle i at sikre et godt dansk realkreditsystem.

“Vores samarbejdsmodel i Totalkredit er med til at sikre et dansk realkreditsystem, som både er gennemsigtigt og solidarisk, så alle boligejere uanset indkomst, privatøkonomi, engagementstørrelse og geografisk placering betaler samme pris for samme produkt.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen kommentarer til dokumentet.

 

Læs mere

Nykredit er klar med ny offensiv. Spørgsmålet er, om de øvrige banker har sovet i timen

Modne topchefer får renæssance i banker og pensionssektor. Men nu kan udefrakommende profiler rykke ind

Presset stiger på erhvervsejendomsmarkedet. Her er de bløde punkter  

Danske Bank søges koblet til Al-Qaeda, Taliban og russisk mafia, opdateret

Den nye erhvervsminister kan være et skræmmende genfærd for bank- og pensionssektoren

Hvor blev elefanten i rummet af, Finans Danmark?

Afsløring: Lunars store kryptosatsning er på kant med reglerne

Nøglepersoner forlader Lunar på kritisk tidspunkt

Storbank har i al ubemærkethed solgt sine aktier i Lunar

Problemerne tårner sig op for Lunar. Har Finanstilsynet sovet i timen?

Er festen er slut i venturebranchen? Fondes værdier i hård opbremsning

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer