topdanmarkhermann

Forsikring

Afsløring: Topdanmark central i skjult brancheopgør bag Tryg-dom

Trygs ærkerival, Topdanmark, stillede sig på Forbrugerombudsmandens side i den omdiskuterede sag om Trygs ulovlige prisstigninger, men det kan være udtryk for, at man forsøgte at holde egen ryg fri. Det kan InsideForsikring afsløre efter en gennemgang af dokumenter i retssagen.

Der gemmer sig et skjult brancheopgør mellem de to største forsikringsselskaber i landet i den meget omtalte sag og efterfølgende dom mod Tryg i Sø-og Handelsretten i forrige uge. Således blev Topdanmark aktivt brugt til at dokumentere i retssagen, at der ikke var en praksis i forsikringsbranchen om, at man hævede priserne uden at varsle dem, heller ikke selv om der i flere selskaber er indført et vilkår, som indikerer, at det må selskaberne godt.

Topdanmark var sågar meget ihærdig for at få sit budskab igennem til støtte for Forbrugerombudsmanden, kan man læse sig frem til. I dommen refereres fra et møde mellem Forbrugerombudsmanden og Topdanmark den 14. december 2021. I mødet deltog fra Topdanmark underdirektør Jens Røpke og advokat Niklas Jeppesen, begge fra produkt og forsikring.

Efterfølgende skrev Topdanmark til Forbrugerombudsmanden den 10. januar 2022:

”Problemstillingen omkring varslingsregler, og særligt aspektet vedr. ikkevarslede præmiestigninger – som er set hos en konkurrent (i dele af pressen omtalt som ’Tryg-sagen’) – har meget stor betydning, og jeg har derfor også interesseret mig for denne del af sagen. Jeg skal ikke gentage vores synspunkter, men blot igen slå fast, at Topdanmark ikke har foretaget ”ikkevarslede ensidige aftaleændringer, ”lyder det i brevet fra Topdanmark til Forbrugerombudsmanden som refereret i dommen.

Topdanmark er vigtig for sagsforløbet, fordi Trygs advokat forsøgte at løfte bevisbyrden for, at Trygs vilkår blot var en branchestandard og derfor ikke kunne være et ugyldigt vilkår. Til det formål fremlagde Trygs advokat fra Kromann Reumert, Pia Kirstine Voldmester, en række vilkår fra de øvrige selskaber.

”Tryg har – til støtte for deres synspunkt om, at der er opstået en branchestandard for at foretage ændringer uden varsel – fremlagt forsikringsvilkår fra forsikringsselskaberne: If Forsikring fra februar 2017, Gjensidige fra december 2020, Topdanmark fra december 2020, Sønderjysk Forsikring fra april 2021, GF Forsikring fra oktober 2021, LB Forsikring fra januar 2022, Købstædernes Forsikring fra februar 2022 og Codan (udateret),” fremgår det videre af dommen.

Topdanmark ville meget gerne hjælpe Forbrugerombudsmanden

Læser man videre i dommen, kan man konstatere, at Topdanmark var endog meget ihærdig for at hjælpe Forbrugerombudsmanden med at knægte Tryg på det område.

”Som meddelt på mødet er vi kun interesserede i at finde en god løsning, der kan tilgodese Forbrugerombudsmanden – og Topdanmark. Det blev fra vores side foreslået, at Topdanmark f.eks. skriftligt kan bekræfte, at der ikke vil blive gjort brug af den omhandlede vilkårsbestemmelse, indtil der i øvrigt foreligger væsentlige nye oplysninger eller en egentlig afklaring af problemstillingen. Dette vil jeg for god ordens skyld gerne bekræfte. Jeg ser derfor frem til, at Topdanmark og Forbrugerombudsmanden i år kan genoptage den gode dialog, hvor vi er klar til at følge op med en eventuelt skriftlig erklæring, der kan afslutte sagen for nærværende,” fremgår det videre i mailen fra Topdanmark, hvilket refereres i dommen.

Hos Forbrugerombudsmanden bekræfter specialkonsulent Jeppe Due Hunsdahl, at der har været en dialog og et efterfølgende møde mellem Topdanmark og Forbrugerombudsmanden:

”Vi havde fået en klage over, at Topdanmark havde ændret nogle gebyrer. I den forbindelse havde vi sendt et høringsbrev og fået et høringssvar. Det var vores vurdering, at Topdanmarks aftalevilkår ikke gav hjemmel til at foretage ændringer, for eksempel prisstigninger, uden at varsle det.”

For på mødet fremlagde Topdanmark, som det også fremgår af dommen, at man altså ikke har brugt det omtalte aftalevilkår. Det vil konkret sige, at Topdanmark blandt andet har oplyst, at “de i hvert fald ikke anvender en 5 procents grænse i forhold til vurderingen af krav om henholdsvis varsling og ikkevarsling (E s. 146-147). Hertil kommer, at Tryg var den første til at indføre et sådant vilkår.”

”Da Topdanmark har oplyst, at man altså ikke har gennemført ikkevarslede prisstigninger, valgte vi at sætte sagen i bero, indtil vi fik afklaret en sag om en lignende problemstilling, altså Tryg-sagen,” siger Jeppe Due Hunsdahl.

Der blev lagt pres på Topdanmark

Når svaret fra Topdanmark dukker op i dommen, skyldes det, at branchens praksis er vigtig for, hvordan man skal vurdere, om et vilkår er ulovligt eller ej.

”Det er jo et tema i sagen, om det er tale om branchesædvane at lave aftaleændringer uden at varsle det. Topdanmark har så bekræftet, at det har man ikke gjort. Det kan tale imod, at det er et ulovligt aftalevilkår, hvis der er tale om en branchesædvane,” siger Jeppe Due Hunsdahl, der ikke kan udelukke, at der i processen har været et vist pres på Topdanmark.

”Vi startede jo sagen ved at sende et høringsbrev med henblik på at vurdere, om Topdanmark havde foretaget de her ændringer uden at varsle det. Når Forbrugerombudsmanden anmoder om oplysninger fra erhvervslivet, så er det som udgangspunkt strafbart ikke at give dem.”

Fra Topdanmark er meldingen til sagsforløbet “ingen kommentarer”. Heller ikke Tryg har ønsket at kommentere sagen.

Det er dog værd at bemærke, at Topdanmark ingenlunde holdt sig offentligt tilbage med at kommentere Trygs prispolitik, som også dengang var omdiskuteret.

”Vi har ikke konkrete planer om dette, men hvis det nu viser sig, at en eller flere af vores store konkurrenter har indført noget sådant, så må vi naturligvis også overveje, om vi skal indføre lignende tiltag. Det skyldes, at et sådant system vil føre til, at konkurrenterne kan tage en markant lavere pris i begyndelsen for så senere at tage sig betalt for de første års lave pris. Noget sådant vil kunne være en gamechanger, og det vil påvirke konkurrencen på markedet i en sådan grad, at jeg vil vurdere, at alle øvrige selskaber vil se sig nødsaget til at følge efter,” lød det fra Topdanmarks prissætningsdirektør, Jakob Lauersen i InsideBusiness den 3. marts 2020

Og det kan være i det lys, at Topdanmark i lighed med de øvrige selskaber indførte den omdiskuterede vilkårsændring, for skulle det vise sig, at Tryg fik medhold i den nu ankede sag, så ville man bredt i branchen være tvunget til at indføre samme prispraksis som Tryg med kort varsel, som Jakob Lauersen kraftigt indikerer i citatet. I stedet har kun Gjensidige og Tryg øjensynligt gjort brug af den omdiskuterede prispraksis.

 

Læs mere

Dom er det ultimative mareridt for Tryg, minder om Danske Banks møgsag

Pensionsselskaber rådvilde om central etisk problemstilling om AI-drevne dræbervåben

Pensionsbranchen står fortsat splittet om investering i våben

Statsminister Mette Frederiksen presser pensionsbranchen for øgede investeringer i våben og forsvar

Russiske cyberangreb udstiller virksomheders sårbarhed. Men forsikringsselskaber øjner muligheder

Kære statsminister, du er så sent ude med budskabet om oprustning, at det er pinligt

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Hybridkrig rammer cyberforsikring på kritisk tidspunkt

Ukraine-krig ændrer forsikringsbilledet totalt. Pris på cyberforsikringer skyder i vejret

Risikoen for cyberangreb undervurderes – og forsikringssummerne skal op