alm-brand_midtermolen_6

Inside story

Alm. Brands store Codan-eventyr ser ud til at lykkes

Alm. Brand har sat gang i stor emission, der skal finansiere milliardopkøbet af Codan, som jo er en kæmpe mundfuld. Emissionen er blevet mødt af en skarp reaktion fra aktiemarkedet til undren for storbank, der mener, at den aktuelle aktiekurs er en 'once in a decade'-mulighed. Alm. Brand forventer, at opkøbet får konkurrencemyndighedernes go inden nytår.

Alm. Brand og topchef Rasmus Werner-Nielsens store satsning med opkøbet af konkurrenten Codan har vind i sejlene, på trods af at det endnu ikke er lykkedes at overbevise aktiemarkedet om værdien af det opsigtsvækkende opkøb.

Siden offentliggørelsen af opkøbet af Codan er Alm. Brands aktiekurs dalet med næsten 12,5 pct. Især den høje pris, som Alm. Brand måtte betale for Codan for næsen af blandt andre konkurrenten Gjensidige, har været til stor debat, ligesom opkøbet er blevet betragtet som et stort sats for Alm. Brand, fordi selskabet ikke har erfaring med opkøb i den størrelsesorden.

Senest fik Alm. Brand-aktien endnu et tryk nedad, da Alm. Brand satte gang i salget af 1.387.026.000 aktier, som skal bruges til finansiere købet af Codan.

Den store fortegningsemission forventes at give et provenu på 10,47 mia. kr., men nyheden blev langtfra vel mødt af aktiemarkedet: Alm. Brand-aktien blev sendt ned med 6 pct. på dagen for offentliggørelsen af planen. Det er da også en gigantisk manøvre, hvor Alm. Brand skal sælge aktier for et betydeligt større beløb end virksomheden selv er værd. Det betyder, at de eksisterende aktionærer må og skal købe de nye aktier for ikke at blive udvandet big time.

Men reaktionen fra aktiemarkedet er ifølge storbanken Carnegie uberettiget og et udtryk for et marked, der har ”mistet synet” med de grundlæggende forhold.

Alm. Brand-aktien kan ifølge en analyse fra Carnegie købes med en rabat på 45 pct. baseret på en forventet multipel på 11,6 i 2025, hvor Alm. Brand forventer at have realiseret synergier for 600 mio. kr. Selv hvis det mod forventning ikke lykkes Alm. Brand at levere de lovede synergier, vil Alm. Brand-aktien alligevel handles med en rabat på 3 pct. i forhold til sammenlignelige selskaber.

”Det er derfor ikke et spørgsmål om downsiden, men nærmere et spørgsmål om, hvor stor upsiden bliver,” skriver Carnegie, der kalder den aktuelle aktiekurs en once in a decade-mulighed.

Ny storaktionær

Godt halvdelen af de nye aktier, som Alm. Brand udsteder for at finansiere Codan-opkøbet, er reelt allerede afsat.

Som ventet sætter Alm. Brands hovedejer, foreningen Alm. Brand af 1792 fmba, sig på en stor del af de nye aktier. Foreningen har tilkendegivet, at den vil købe godt 45 pct. af de nye aktier for 4,45 mia. kr. Og i baghånden har foreningen derudover 600 mio. kr., som den kan vælge at købe endnu flere aktier for.

Derudover er tre såkaldte corner stone-investorer med om bord: AP Pension, Nykredit og Østifterne. De har tilsammen givet tilsagn om at købe 5 pct. af de nye aktier. Samlet set betyder det, at 50 pct. af de nye aktier allerede er på plads.

Blandt de tre corner stone-investorer er Østifterne nye i Alm. Brands ejerkreds. Østifterne var oprindelig navnet på et forsikringsselskab, men fusionerede i 2000 med Nykredit Forsikring. Foreningen har i dag knap 300.000 medlemmer, som enten er kunder i Privatsikring eller kunder i Gjensidige, og foreningen ejer 1,6 pct. af aktierne i Nykredit.

Beslutningen om at investere i Alm. Brand hænger derfor både sammen med Nykredits beslutning om at skifte fra Gjensidige til Codans Privatsikring tidligere på året samt Nykredits beslutning om også at investere i Alm. Brand.

”Da Nykredit skiftede til Privatsikring, lå det ikke klart, at Privatsikring ville blive en del af Alm. Brand. Derfor har vi fulgt de tanker, der er gjort fra Alm. Brands side om at byde på Codan og dermed også Privatsikring. Det har bestyrket os i, at vi gerne vil gå ind som aktionærer i Alm. Brand, som vi har en interesse i, fordi vores nye medlemmer er kunder i Privatsikring,” siger Lars Suhr Olsen, administrerende direktør i Østifterne.

Codan i fremgang

Tilbage står, at Alm. Brand-topledelsen med topchef Rasmus Werner Nielsen i front indtil videre leverer som lovet, og arbejdet med opkøbet ser ud til at skride planmæssigt frem.

Den store emission kommer efter en periode, hvor Alm. Brand har solgt Alm. Brand Liv til Nordic I&P for 1,1 mia. kr. samt har solgt aktier til en række institutionelle investorer for over 900 mio. kr. med kun en lille rabat.

Dertil peger flere kilder på, at især Codans resultater i år ser ud til at have været bedre, end markedet havde forventet.

I årets første ni måneder tjente Codan således over 50 pct. mere på forsikringsforretningen, end selskabet gjorde i samme periode sidste år. Fremgangen hænger sammen med færre storskader i erhvervskundeforretningen og en forbedring af lønsomheden i privatkundeforretningen. Tilsammen har det fået Codans combined ratio til at falde med 5,6 procentpoint til 84,4 pct. for perioden januar-september.

I modsat retning trækker dog, at Codan undervejs har mistet flere nøglepersoner, som InsideBusiness tidligere har beskrevet. Over sommeren forlod stort set hele teamet i Codans højtestimerede CRE-forretning forsikringsselskabet til fordel for konkurrenten Riskpoint. Blandt dem, der forlod Codan, var den daværende chef for hele CRE-forretningen, Brendan Reed, som var manden bag opbygningen af vindmølleforretningen i Codan.

Nye detaljer om Codan-forretning

Netop erhvervskundeforretningen i Codan – og Alm. Brands planer på området – er fortsat noget, som både investorer, analytikere og iagttagere savner flere svar på. Alm. Brand har flere gange slået fast, at det er ambitionen at videreføre Codans store erhvervskundeforretning uden dog at give svar på, hvordan selskabet reelt vil gribe det an.

I sit prospekt giver Alm. Brand dog lidt flere detaljer om Codans forretning.

Eksempelvis oplyser Alm. Brand, at erhvervskundeforretningen tegnede sig for 60 pct. af bruttopræmieindtægterne i 2020 med et forsikringsteknisk resultat på 208 mio. kr. Combined ratio landede i 2020 på 93,5, men er i år faldet til 89,7 pct.

Privatkundeforretningen stod for de resterende 40 pct. af bruttopræmieindtægterne sidste år. Ifølge prospektet kom 35 pct. af al ny forretning fra Codans banksamarbejder. Således tegnede Privatsikring sig for 15,7 pct. af Codans samlede bruttopræmieindtægter i 2020.

En af de sidste knaster, der udestår, før Alm. Brand kan indlemme Codan, er konkurrencemyndighedernes godkendelse af handlen. På privatkundesiden ender den fusionerede spiller med at være noget mindre end Tryg, så det bliver næppe en udfordring. På erhvervssiden derimod har InsideBusiness set tal, der har indikeret en markedsandel på omkring 30 pct., og det kan måske nok få embedsmændene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at løfte øjenbrynene. Dog står det klart, at erhvervsbøgerne i de to selskaber er vidt forskellige.

Codan har f.eks. store industrikunder, mens Alm. Brand har landmænd og mindre erhverv. Så i praksis er der ikke så mange sammenfald.

Alm. Brands forventning er, at de danske konkurrencemyndigheder giver deres velsignelse inden årets udgang.

Læs mere

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent

Alm. Brand-ejer delte Codan-planer med medlemmer længe før opkøb

Alm. Brand i hårfin balancegang om børsregler

Alm. Brand-køb: Udfordringer for Codans erhvervsforretning tårner sig op

Et kæmpe sats: Se problemerne ved Alm. Brands køb af Codan

Pensionskasser spiller nøglerolle i gigantisk forsikringsopkøb. Trygs bagland knurrer

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan