;
McKinsey

Inside story

McKinsey taber terræn i Danmark

McKinseys elendige regnskab siger meget lidt om forretningen i Danmark. Men noget tyder alligevel på, at konsulentkæmpen er under pres.

Få ting lugter værre end uventede millionunderskud, og det er man sig også pinligt bevidst om hos McKinsey. På papiret ser det nemlig helt sort ud for verdens mest prestigiøse konsulenthus, der for andet år i træk kommer ud med et millionstort minus på bundlinjen.

Kort før pinseweekenden offentliggjorde selskabet regnskab for 2017, og det viser denne gang et underskud i den danske forretning på 175 millioner kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som året før.

Men det er ikke underskuddet i sig selv, man skal kigge på, hvis man vil vide, hvordan det går McKinsey herhjemme. Den globale partnerskabsstruktur gør det nemlig umuligt at se, hvor mange penge konsulenthuset egentlig tjener – eller taber – og den danske forretning klarer sig efter alt at dømme væsentlig bedre, end regnskabet giver udtryk for.

Ledende partner i McKinsey Danmark Kim Baroudy har da også været usædvanlig meget i offensiven på det seneste, hvad angår mediedækningen af regnskabet. For en del af forklaringen på de røde tal er en regnskabsteknisk manøvre, som kommer af, at de danske partnere ligesom de øvrige McKinsey-partnere verden over er blevet ekstraordinært belønnet for deres bidrag til den globale forretnings overskud.

Som partner i McKinsey får man nemlig løn efter, hvordan den globale partnerforretning præsterer, og den værdi, man har skabt for klienterne. Partnerne aflønnes ved at dele det globale overskud imellem sig, og for de danske partneres vedkommende udbetales det som løn gennem McKinsey & Co. Danmark med det resultat, at bundlinjen bliver påvirket negativt i gode år.

Det er den fortælling, Baroudy foretrækker, og i regnskabet kan man da også læse, at personaleudgifterne er vokset med 21,5 millioner kroner i forhold til sidste år, selv om medarbejderantallet er faldet med 11, hvilket bakker op om hans fortælling.

Men der er stadig et godt stykke vej op fra underskuddet på 73 millioner kroner i fjor til underskuddet på 175 millioner kroner i år, og nærlæser man regnskabet, er der også flere indikationer på, at det alligevel ikke er alt, der er helt lyserødt i McKinsey-land.

Omsætningen falder

En anden væsentlig faktor for det store underskud er nemlig omsætningen, som er skrumpet for andet år i træk. Siden 2015 er omsætningen således faldet fra 928 millioner kroner til 761 millioner kroner i 2017.

Den officielle forklaring fra McKinsey er, at de danske partnere fakturerer en del af deres opgaver i udlandet, hvorfor omsætningen ikke er retvisende for husets aktiviteter. Det kunne eksempelvis være, når konsulenterne udfører arbejde i udlandet for et datterselskab til en dansk virksomhed, eller hvis de udfører konsulentarbejde på dansk grund for udenlandske virksomheder, eksempelvis kapitalfonde.

Den slags udvekslinger er udbredt i McKinsey, det er der ingen tvivl om. Det er helt almindelig praksis for især de store internationale konsulenthuse, at konsulenterne arbejder på kryds og tværs af landegrænser og fakturerer efter de gældende skatteregler uden særlig præference for det kontor, de er tilknyttet. Men det er næppe hele forklaringen på omsætningstabet.

Konkurrencesituationen for rådgivning af ledere på topniveau er intens og er accelereret de senere år anført af blandt andre de danske huse Qvartz og Implement, der i årevis er vokset med tocifrede vækstrater og i dag jager de samme eftertragtede klienter som McKinsey, nemlig landets største virksomheder og kapitalfonde.

Uanset hvordan man vender og drejer det, fakturerer McKinsey i dag mindre og mindre i Danmark, og det kan kun betyde, at man udfører mindre arbejde for danske virksomheder i Danmark.

Presset hos staten

Samtidig med den skærpede konkurrence har ærkerivalen Boston Consulting Group (BCG) indledt et frontalangreb på McKinsey i den offentlige sektor, hvor sidstnævnte historisk har stået stærkt uden nævneværdig konkurrence. Sidste år udtalte Lars Fæste, der er seniorpartner i BCG og del af konsulentpartnerskabets globale ledelse, til Berlingske, at man havde taget kampen op mod McKinsey på dette område.

”Hvis vi skal vokse mere i Danmark, er vi nødt til at blive bedre til at få kunder i den offentlige sektor. Derfor tog vi den strategiske beslutning sidste år (2016, red.), at vi vil tage konkurrencen op med McKinsey, som har 25 års forspring i Danmark på det område. Det hul lukker vi i år,” sagde han til Berlingske.

Om det er lykkedes, har parterne ikke selv meldt noget ud om endnu, men da InsideBusiness i februar gennemgik tal fra statens indkøbsorgan, Moderniseringsstyrelsen, fik man et flygtigt blik ind i den bitre kamp mellem de to rivaler.

McKinseys omsætning hos statens ministerier og styrelser er faldet fra 14 millioner i 2015 til 9 millioner i 2017, og i samme periode er Boston Consultings omsætning vokset fra mindre end 10 millioner kroner til 18 millioner. De to har således byttet plads, og ifølge opgørelsen er McKinsey ikke længere i top-10 over statens mest brugte managementkonsulenter. Det er derimod BCG. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen kun viser udviklingen i brug af konsulentydelser til effektivisering af ressourceanvendelsen i det offentlige.

Mindre klienter

Også i den private sektor har McKinsey været en interessant spiller at følge det seneste år.

Konsulenthuset, der altid stolt og nærmest arrogant har fastholdt, at man kun arbejder for de absolut største og mest betydningsfulde selskaber i verden, blødte kort inden årsskiftet op for den kendetegnende McKinsey-retorik.

Til InsideBusiness udtalte Kim Baroudy i december, at man også servicerer mindre virksomheder, hvilket er en bemærkelsesværdig kursændring for verdens nok ældste og mest profilerede konsulenthus.

”Vi servicerer ikke bare de største mere. Vi servicerer også de bedste og førende inden for deres industri, heriblandt også mindre virksomheder. Det er en ny ting, vi er begyndt på, fordi vi gerne vil servicere de bedste og ikke kun de største,” sagde Kim Baroudy.

I en tid, der er præget af disruption og store samfundsmæssige transformationer er det naturligvis et ganske logisk træk også at kaste sig ind i konkurrencen om de mindre aktører, der har potentialet til at udfordre de store på sigt. Men for McKinsey er det en højst utraditionel udmelding, som også indikerer, at tiden, hvor man kunne tillade sig at være kræsen, er ved at være slut.

McKinseys danske regnskab giver ikke et entydigt billede af forretningen i Danmark, og resultatet siger ikke i sig selv noget om, at det går dårligt. Den danske afdeling har modtaget et tilskud fra det amerikanske moderselskab på 170 millioner kroner for at styrke den danske kapitalposition.

Noget tyder alligevel på, at det gamle konsulenthus er under pres. Det indikerer regnskabet, og hvor der er røg, er der nok også en brand.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kim Baroudy.