Anders Dam. Dir. Jyske Bank. Jubilæumsinterview.
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Bank/Realkredit

Anders Dam angriber Totalkredit-aftale: Invaliderende strafbestemmelser skader konkurrencen

Det har været umuligt for Jyske Bank at indgå låneformidlingsaftaler med en anden bank på grund af Totalkredits aftaler, som begrænser konkurrencen og kan være økonomisk invaliderende for banker, som vil tilbyde andres realkreditlån til kunderne, lyder det fra Anders Dam. Nykredit afviser kritikken, men nægter at give interview.

Kritikken fra Jyske Bank mod Nykredits hurtigvoksende realkreditsamarbejde, Totalkredit, tager til fra hovedsædet i Silkeborg, hvor topchef Anders Dam nu tager bladet fra munden, efter at banken har afleveret en konkurrenceklage for godt et halvt år siden.

”Jyske Bank har været tæt på at indgå en aftale med et pengeinstitut i Totalkredit-samarbejdet, der også har interesse i at formidle bankens boligprodukter. Faktum er, at hvis pengeinstituttet indgår en aftale med os, vil konsekvenserne være økonomisk invaliderende for pengeinstituttet, idet de øjeblikkelig taber kundedata og provisioner på allerede formidlede lån til Totalkredit,” siger Anders Dam i forbindelse med en rundspørge fra InsideBusiness om konkurrencesituationen til de banker og realkreditinstitutter, som formidler boliglån i konkurrence med Nykredit.

Jyske Bank-direktøren peger direkte på, at den mangeårige Totalkredit-aftale er ude af trit med de gængse regler for leverandøraftaler, som typisk kun må løbe i få år.

”Totalkredit-aftalen er nu på vej ind i sit 19. leveår, uden at der tilsyneladende er grebet ind over for de bestemmelser, der reelt begrænser konkurrencen, hvis et pengeinstitut i Totalkredit-kredsen ønsker at tilbyde realkreditprodukter fra andre udbydere til deres kunder. Det er normal praksis i dag, at konkurrencebegrænsende aftaler løber i tre til fem år,” siger Anders Dam.

Til sammenligning har Danske Bank, der driver Realkredit Danmark, ingen kommentarer til konkurrencen på realkreditmarkedet, om end InsideBusiness erfarer, at man ikke står langt fra Jyske Banks markedsvurdering.

Fra den mindre realkreditudbyder DLR har man heller ikke kommentarer, om end man dog følger med på området.

”DLR yder ikke udlån til ejerboliger og har ingen aktuelle planer om at starte dette udlånsområde op. DLR har derfor ingen bemærkninger til dine spørgsmål, men følger naturligvis udviklingen med interesse,” lyder det.

Nordea: Der er stærk konkurrence

Til sammenligning er Nordea, der har Nordea Kredit, mere interesse i at give den gas i konkurrencen end at forholde sig til Totalkredit-samarbejdet

”Vi oplever et stærkt konkurrencepræget dansk marked for realkredit; det er et vigtigt område for Nordea, hvor vi det de seneste år er lykkedes os at tage markedsandele. Vi er optaget af at forbedre den oplevelse, man har som kunde, og er mindre optaget af, hvordan konkurrenterne indretter sig,” siger Nordea-direktør Mads Skovlund.

Og der er fortsat lukkede døre for kommentarer til Jyske Banks konkurrenceklage fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – og situationen generelt, idet man som oplyst tidligere i InsideBusiness blot kan bekræfte, at der er modtaget en henvendelse fra Jyske Bank, og at styrelsen har journaliseret henvendelsen.

”Styrelsen oplyser som udgangspunkt ikke, hvorvidt der er åbnet konkurrencesager etc. eller om indholdet af specifikke sager. Som udgangspunkt oplyser styrelsen først om sager, hvis der er truffet en afgørelse,” lyder meldingen.

Det er således ikke så ligetil at få afklaret, hvad status er for dialogen mellem Jyske Bank og Styrelsen. Men meget tyder på, at der ikke rigtig er sket det store. Det er også vurderingen fra konkurrenceekspert og lektor på Københavns Universitet Christian Bergqvist.

”Det ser umiddelbart ud, som om der er basis for at undersøge sagen nærmere, men åbningen af en egentlig konkurrencesag vil kræve lidt flere og bedre analyser. Såfremt der ikke er sket noget, kan det skyldes at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afventer, at Jyske Bank vender tilbage herpå,” siger eksperten med udgangspunkt i Anders Dams kritik, der direkte anfører, at Totalkredit-samarbejdet fordrer, at der ikke er lige konkurrence:

”Det er tankevækkende, at vi øger vores markedsandel på realkreditlån til erhverv, hvor konkurrencen er velfungerende, mens vi ligger fladt på det privatmarked, hvor der efter vores opfattelse ikke er lige konkurrencevilkår,” siger Anders Dam.

Nykredit vil ikke forholde sig til Totalkredit-aftalens løbetid

Hos Nykredit ønsker man fortsat ikke at stille op til interview, og man nægter også at forholde sig til, om f.eks. Totalkredit-aftalens løbetid er inden for skiven konkurrencemæssigt.

”Vi forstår ikke den kritik, som Jyske Bank rejser i pressen – og kender intet til den konkrete sag. Vi har et særdeles velfungerende samarbejde, som både vi og vores partnere er yderst tilfredse med. Vi mener ikke, at vores aftale med de samarbejdende pengeinstitutter i Totalkredit begrænser konkurrencen. Tværtimod giver aftalen pengeinstitutterne mulighed for at tilbyde deres kunder et stærkt produktudbud til særdeles konkurrencedygtige priser. Vi er sammen med pengeinstitutterne til stede i hele landet med god, lokal rådgivning – og ikke mindst med sikker og billig boligfinansiering,” påpeger Nykredit, som samtidig konstaterer, at ”der er en stærk konkurrence i sektoren, og vi kan se, at de fleste af vores konkurrenter ligesom Totalkredit vinder markedsandele og har udlånsvækst.”

Det er fortsat ukendt, hvilken bank det var, som Jyske Bank var ved at indgå en aftale med. Jyske Bank vil ikke oplyse det, og Nykredit nægter kendskab til sagen. Et bud kunne dog være Sparekassen Sjælland-Fyn, som Jyske Bank for nylig har hjulpet med en kapitaludstedelse, ligesom man har en aktiepost. Men det afviser topchef Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn:

”Jeg er godt tilfreds med samarbejdet med Totalkredit,” siger han til InsideBusiness, der i de seneste uger har afdækket situationen omkring Nykredits formentlig dominerende markedsposition på realkreditområdet. Læs mere herunder.

 

Læs mere

Eksperter advarer om konkurrenceproblemer ved Nykredits rabatter

Nykredit nærmer sig magisk grænse – og det kan give problemer for Totalkredit-samarbejdet

Konkurrrencestyrelsen kulegraver datacentraler på kritisk tidspunkt for salg af Handelsbanken

Spar Nord-Nykredit-alliance storfavorit til Handelsbanken-køb, men en faktor kan forpurre det

Nykredit i svær balancegang med kontroversiel Sparinvest-aftale

Kommer det store opgør om dansk realkredit?

Nykredit Bank dumper priserne på banklån med midler fra realkredit-pengetank

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt