;
skandia

Pension

Ny stor konsolidering i pensionsbranchen: AP Pension overtager Skandia, opdateret

En årelang kamp for at sælge Skandia Pension er tilendebragt. AP Pension køber selskabet, erfarer InsideBusiness

Et af landets mindre pensionsselskaber, Skandia, får ny ejer. Det er svensk-ejede Skandia, som bliver købt af det kundeejede AP Pension, erfarer InsideBusiness. Prisen lyder på lidt over 1 mia. kr.

Medarbejderne er blevet orienteret om sagen internt hos Skandia og fusionen afventer nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. InsideBusiness har forsøgt at få fat i AP Pensions topchef Bo Normann Rasmussen, men han meddeler pr. sms, at man har aftalt radiotavshed til i morgen kl. 0900. Men efter InsideBusiness breakede nyheden lidt i syv mandag aften, har Skandia offentliggjort en pressemeddelelse, der bekræfter salget. 

“Skandia ønsker at fokusere på hovedmarkedet i Sverige, og vi har derfor besluttet at sælge vores forretning i Danmark. Vi har tidligere solgt vores bankvirksomhed i Norge som led i denne strategiske proces, og nu mener vi, at tiden er moden til også at sælge Skandia i Danmark,” siger koncernchef i Skandia Frans Lindelöw.
Salget omfatter alle Skandia Danmarks aktiviteter, som altså erhverves af det kundeejede AP Pension. Skandia Danmark forvalter i dag godt 32 milliarder kroner og har 118.000 kunder, mens AP Pension har cirka 100 milliarder kroner under forvaltning og 317.000 kunder.
“Skandia har opbygget en solid forretning i Danmark med kvalitetsløsninger inden for pension, sundhedsforsikring og forebyggelse til primært små og mellemstore virksomheder. Samtidig har Skandia skabt et stærkt distributionsnetværk og har arbejdet hårdt for at være i front digitalt. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere i Danmark for den store indsats, de har ydet gennem årene, og som har gjort Skandia Danmark til den virksomhed, den er i dag,” lyder det fra koncernchefen i pressemeddelelsen.

Skandia: AP er en langsigtet ejer
“Vi anser AP Pension for at være en meget velegnet køber, der har potentialet til at fortsætte med at skabe værdi for Skandias kunder i Danmark. Selskabet er kundeejet og har fokus på det danske marked, og er derfor en langsigtet og kompetent ejer, der vil være i stand til at fortsætte med at tilbyde vores kunder nogle af markedets bedste pensions- og forsikringsløsninger,” slutter Frans Lindelöw.
Dermed slutter også en vanskelig rejse i Danmark for Skandia-koncernen, som er en af Sveriges største kundeejede virksomheder inden for langsigtet opsparing, personforsikring og bank med 2.500 medarbejdere, og forvalter godt 450 milliarder kroner for to millioner kunder i Danmark og Sverige, hvoraf langt størsteparten er svenske kunder.

Det er Carnegies corporate finance-division, der har stået bag salgsprocessen, der langt fra har været let. Det har således taget flere år at finde en køber til Skandia, og processen har flere gange været sat i bero, fordi det ikke ligefrem vrimlede med potentielle købere. 

Nykredit i køberfeltet

Finansgiganten Nykredit var i denne omgang også kortvarigt i spil på købersiden, men her valgte man hurtigt at trække følehornene til sig, erfarer InsideBusiness. 

I forbindelse med købet skal 260 medarbejdere flytte fra kontorerne i Ørestaden til AP Pension på Østerbro – og p.t. er planlægningen i fuld gang, om end man ikke officielt må foretage sig noget med sammenlægning af f.eks. it-systemerne, før konkurrencemyndighederne nikker til salget.

Dog vil der næppe opstår et problem fra den kant, idet både Skandia og AP Pension er relativt små spillere overfor PFA, Danica(inkl. SEB), samt Nordea Liv & Pension(Norliv), der alle er markant større spillere.

Med salget slutter en langstrakt salgsproces, hvor flere parter har været inde og se nærmere på det danske selskab, som i årevis har haft det svært og har haft nogle af landets højeste omkostninger. Selskabet har tillige været gennem en rejse, hvor man er blevet klargjort til et salg, idet man har ryddet op i sin pensionsbestand. Således blev Skandia det første rene markedsrenteselskab i Danmark, efter man solgte bestanden af Skandias Bonuspensionsbestand fra til Norli.

Frasalget betød også, at der var en række engangsomkostninger i 2017, hvad der fik Skandia til at gå i rødt sidste år. Skandias forretning indenfor markedsrentepension og sundhedsforsikringer udviklede sig dog positivt, blandt andet på grund af et forbedret risikoresultat, og gav isoleret set et overskud på 66,7 millioner kroner før skat.

Eksplosiv vækst i AP Pension

De samlede præmieindbetalinger udgjorde knap 6 mia. kr. og er 19 procent højere end året før. Til sammenligning havde AP Pension  bruttopræmieindtægter for 7,4 mia. kr. i 2017. Men selskabet oplever for tiden en efter eget udsagn ”eksplosiv vækst”, idet AP Pension efter meldte om rekordhøj tilgang på 36.000 nye kunder efter første halvår 2018. En stigning på 38 pct. til 5,3 mia. kr. i bruttopræmieindtægter.

AP Pension er tillige inde i en fin gænge med nogle af branchens højeste afkast og relativt lave omkostninger målt på nøgletallet N5, om end AP Pension som andre af branchens spillere lider under meget store underskud på sygeulykkesforsikringer(SUL) på 407 mio. kr. sidste år.

AP Pension er ledet af Bo Normann Rasmussen og er tillige kundeejet, ligesom Skandia. AP Pension har netop uddelt yderligere 250 mio. kr. i AP Loyalitetsbonus. For 2017 og 2018 har pensionsselskabet således betalt 750 mio. kr. tilbage til sine kunder. Udviklingen er sidste trin i en dramatisk konsolideringstid for den danske pensionsbranche, efter Danica har købt SEB og Nordea Liv & Pension er blevet solgt til Foreningen Norliv.

InsideBusiness afventer en kommentar fra topchef Bo Normann Rasmussen – og opdaterer artiklen så snart den foreligger.

 

Læs mere

Brancheopgør om ny udbudsform i pensionsbranchen

Skjult opgør. Pensionsselskaber risikerer storsalg af dansk realkredit

Her er pensionsbranchens vækstkometer – og dem, der er gået i stå

Sådan handler pensionskasserne på aktietumult

Her er pensionskasserne med det bedste og dårligste afkast

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept