Birk-facade-logo-20x13xcm

Inside story

Arbejdernes Landsbank holder Vestjysk Bank ud i strakt arm pga. 50.000 små kundeaktionærer

I snart to år har Arbejdernes Landsbank haft magten i børsnoterede Vestjysk Bank. Hvorfor tager storbybanken ikke synergistikket hjem, afnoterer den jyske forretning og gennemfører en fuld fusion? Det er der et par store,strategiske årsager til – og ikke mindst 50.000 små aktionærer, forklarer CFO Frank Mortensen.

Da Arbejdernes Landsbank købte aktiemajoriteten i børsnoterede Vestjysk Bank, rejste der sig et naturligt spørgsmål: Hvorfor? Var købet af en bestemmende post i Danmarks niendestørste bank en finansiel investering – eller en klassisk M&A-manøvre, som skulle resultere i fremtidige fusionsgevinster?

Til marts er det to år siden, at handlen blev offentliggjort. Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank kører stadig videre som to uafhængige pengeinstitutter.

I februar har bankkoncernen offentliggjort årsrapport for den samlede forretning. Den viser en resultatnedgang til ca. 900 millioner kroner før skat fra ca. 1,3 milliarder kroner året før. Årsagerne skal ifølge koncernledelsen findes i både finansmarkedernes uro og badwill fra Vestjysk Bank-købet, lyder forklaringen.

Storbybanken sidder i dag på over 72 procent af det Herning-forankrede pengeinstitut, men den har ikke offentliggjort planer om større ændringer eller mål, f.eks. at købe sig til muligheden for en afnotering af Vestjysk Bank. Det er heller ikke planen, fortæller CFO og bankdirektør i Arbejdernes Landsbank Frank Mortensen, som med den kommende ledelsesrokade snart også kan kalde sig viceadministrerende direktør.

Han medgiver, at der har været både intern og ekstern interesse for en tættere fusion af pengeinstitutterne, men han forklarer også, at planen lige nu er den samme, som da købet skete.

”Målsætningen har aldrig været, at vi skulle købe alle aktierne eller afnotere Vestjysk Bank. Vi havde mange diskussioner med vores finansielle rådgivere dengang. Deres take var, at nu skal vi da ind at købe op og fusionere bankerne. Men det har aldrig været vores plan,” siger han.

Der er én helt særlig grund til, at det ikke er planen.

”Vi tror på, at vi får mere ud af at fastholde Vestjysk Bank som det, vi ser den som: nemlig Danmarks stærkeste lokalbank. Og det er altså en lokalbank, der stadig har omkring 50.000 aktionærer ud over os. Mange af de aktionærer er fra lokalområdet og er samtidig kunder i banken,” siger han og tilføjer:

”Vi har ikke noget ønske om, at de ikke vil være kunder mere. Jeg tror, at der er en risiko for, at hvis vi går ind og siger, at nu skal vi have fat i alle aktierne, så risikerer vi at miste for mange kunder. Det har aldrig været, og det er stadig ikke målsætningen, at vi skal have alle aktierne og afnotere Vestjysk Bank eller noget som helst.”

Uld i mund

For at forstå storbybankens forhold til sin jyske lillesøster, er det værd at bide mærke i familiens historie. Den udsprang nemlig en usædvanlig situation. Vestjysk Bank var i praksis blevet statsejet som konsekvens af uroen i årene efter finanskrisen 2008. I 2017 havde staten fået nok og ville ud.

Staten solgte banken til et konsortium af store finansspillere, hvoraf Arbejdernes Landsbank var én. Lidt ekstraopkøb i årene efter gjorde, at Arbejdernes Landsbank endte med 32 procent af aktierne. Allerede dengang undrede folk sig lidt over, hvad formålet var, erindrer Frank Mortensen. Ham selv inklusive.

”Jeg var ikke selv i Arbejdernes Landsbank dengang, men jeg fulgte med i nyhederne og var nysgerrig. Spørgsmålet var jo: Hvad er tanken med det? Jeg kan huske, at administrerende direktør Gert Johanssen sagde, at det var en finansielt god investering. Det mindes jeg også, at bestyrelsen var ude at sige,” fortæller han.

Investeringen blev udbygget betragteligt, da Arbejdernes Landsbank i marts 2021 kunne oplyse, at banken havde købt AP Pensions og Nykredits ejerandele, og dermed havde ca. 60 procent af ejerskabet. Et lovpligtigt aktietilbud og småkøb resulterede i, at banken sommeren efter sad med de 72,7 procent af aktierne, den også har i dag.

Det rejste endnu en gang spørgsmål om strategi, som Arbejdernes Landsbank havde lidt svært ved at svare entydigt på. Man fik næsten fornemmelsen af, at lidt jysk uld-i-mund var fulgt med til hovedstaden i bankkøbet.

Frank Mortensen forklarer dog, at der var ét overordnet strategisk hensyn, man havde besluttet sig for at tage, som lå hen over hele akkvisitionen.

”Da vi var inde at vurdere, om vi skulle købe aktierne fra AP og Nykredit, var historien, at vi grundlæggende gerne ville have bestemmende indflydelse. Vores vurdering var, at vi skulle have to tredjedele af ejerskabet. Vi havde forventningen om, at vi enten kunne købe op i markedet, eller at der var nok aktionærer, der ville sige ja til købstilbuddet, så vi ville ende med over 66,67 procent,” siger han.

Små synergieffekter

Og så er vi tilbage i nutiden, hvor Arbejdernes Landsbank sidder med en meget stor luns af en børsnoteret bank, som den ikke har nogen offentliggjorte planer om at gøre noget spektakulært ved.

Spørgsmålet er stadig, om ejerskabet er at se som en ren finansiel manøvre, eller om der er fremtidige planer om at smede pengeinstitutterne tættere sammen. Hvis man spørger Frank Mortensen, er svaret, at Vestjysk Bank er en fasttømret del af familien – og at planen er, at det vil den fortsætte med at være.

Han fortæller også, at samarbejdet faktisk har kastet mindre synergieffekter af sig. Begge banker bruger et it-fundament fra datacentralen BEC, hvilket gør, at nye funktioner kan udvikles til begge banker. De har også etableret en fælles inkassofunktion. Derudover er der et helt overordnet hensyn, hvor samarbejde er en fordel, fortæller han.

”Det bliver sværere og sværere hver eneste dag, der går, at drive bank i Danmark. Lovgivningen bliver tungere og tungere. Hele det setup, det kræver at drive bank, bliver konstant mere kompliceret,” siger han.

Derudover fremhæver han ét centralt argument for fortsat at drive bankerne adskilt. Det er fordelen ved bankernes forskellighed.

”Arbejdernes Landsbank er utrolig privatfokuseret – det er måske 90-10 i privat favør. Vestjysk Bank er mere erhvervstung. Når vi lægger vores porteføljer sammen, får vi en bedre balance i vores forretningsomfang,” siger han og tilføjer:

”Det er både godt risikomæssigt at diversificere sig, og der er noget kapitaloptimering i det. Når man kigger i kapitalreglerne, er det altid bedre at have en veldiversificeret låneportefølje. Vi har fået den balance ind i koncernen.”

Banken er, hvor den er

Der er endnu en fordel i bankernes forskellighed, som Frank Mortensen fremhæver. Det er, at de geografisk ikke lapper særlig meget over hinanden. Arbejdernes Landsbank er storbybanken, som står stærkest øst for Lillebælt, mens Vestjysk Bank i meget høj grad er en midtjysk bank.

Det betyder på den ene side, at der ikke er meget potentiale at hente i tænkte filialsammenlægninger, og på den anden side, at man ikke konkurrerer mod sig selv internt i koncernen. Det giver også mulighed for to forskellige vækstrejser, som er forankret i forskellig geografi. Og målet er vækst begge steder, understreger bankdirektøren.

”Vi tror på, at vi bedst kan fortsætte væksten i begge bankben ved at være adskilt. Hvis vi slog dem sammen, tror vi ikke på, at vi kunne få samme vækst i det marked, vi er i. På den måde får vi en større platform at drive bank ud fra – til trods for at vi er to forskellige banker, brands og filialnetværk og har hver vores forretningsmodel. For det har vi i dag,” siger han.

Fordelen ved, at det sker helt adskilt, er, at man ikke risikerer at fratage de lokale Vestjysk Bank-aktionærer incitamentet til at forblive lokalengagerede kunder og aktionærer. Derfor ligger det heller ikke i kortene, at den model skal ændres i den nærmeste fremtid, forklarer Frank Mortensen:

”Jeg tror, at Vestjysk Bank er, hvor Vestjysk Bank skal være. Det var en strategisk beslutning, man tog i vores ejerkreds om at gå ind og få aktiemajoriteten. Der ligger overhovedet ikke noget i kortene om, at det skal være anderledes. Vi er glade for samarbejdet. Vi er glade for, hvad Vestjysk Bank leverer – og deres ledelse. Det fungerer godt.”

Vestjysk Bank offentliggjorde sin årsrapport 8. februar og kunne her melde om et resultat før skat på 604 millioner kroner Arbejdernes Landsbank aflagde koncernregnskab 14. februar, og det viste et resultat på 903 millioner kroner før skat.

Tallet er lavere end de 1,38 milliarder kroner i 2021, men banken konkluderer i sin årsrapport, at resultatet er tilfredsstillende, da nedgangen bl.a. skyldes uroen på finansmarkederne, hvor kursreguleringer og udbytte endte negativt med 127,4 millioner kroner.

Andre driftsindtægter er 314 millioner kroner lavere end i 2021. Det skyldes indregning af badwill på 328,6 millioner kroner fra købet af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank, skriver Arbejdernes Landsbank i sin årsrapport.

 

Læs mere

Nykredit, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank kortslutter it-udvikling med samarbejde udenfor BEC

Håbløst at få flere realkreditleverandører på hylderne med ny Totalkredit-aftale

Afsløring: Se indhold af fortrolig Totalkredit-aftale efter dialog med Konkurrencestyrelsen

Nykredit er klar med ny offensiv. Spørgsmålet er, om de øvrige banker har sovet i timen

Modne topchefer får renæssance i banker og pensionssektor. Men nu kan udefrakommende profiler rykke ind

Presset stiger på erhvervsejendomsmarkedet. Her er de bløde punkter  

Danske Bank søges koblet til Al-Qaeda, Taliban og russisk mafia, opdateret

Den nye erhvervsminister kan være et skræmmende genfærd for bank- og pensionssektoren

Hvor blev elefanten i rummet af, Finans Danmark?

Afsløring: Lunars store kryptosatsning er på kant med reglerne

Nøglepersoner forlader Lunar på kritisk tidspunkt

Storbank har i al ubemærkethed solgt sine aktier i Lunar

Problemerne tårner sig op for Lunar. Har Finanstilsynet sovet i timen?

Er festen er slut i venturebranchen? Fondes værdier i hård opbremsning

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter