atp

Inside story

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

Med en historisk stor rabat og et lån med en skyhøj rente vil ATP og A.P. Møller Holding nu forsøge at få fyldt pengekassen op i brintselskabet Green Hydrogen Systems med hjælp fra virksomhedens mange private investorer.

I årene op til Putins invasion af Ukraine kunne det meste lade sig gøre på det danske aktiemarked. En række håbefulde selskaber søgte mod både den almindelige børs og ikke mindst den ellers stendøde vækstbørs, First North.

I takt med at investorernes risikovillighed er skrumpet voldsomt i 2022, er talrige af de ambitiøse børsdebutaner dog løbet ind i uforudsete økonomiske udfordringer, og i flere tilfælde har det været nødvendigt at bede aktionærerne om frisk kapital.

En af de virksomheder, der i 2021 sprang om bord på børseuforien, var brintselskabet Green Hydrogen Systems godt hjulpet af en stærk base af eksisterende investorer anført af ingen ringere end A.P. Møller Holding og ATP samt venturefonden Nordic Alpha Partners.

Blot få måneder efter børsdebuten måtte selskabet dog annoncere den første i rækken af ganske omfattende nedjusteringer, der især i løbet af 2022 sendte brintaktien i frit fald.

I begyndelsen af 2023 begyndte de hårdtprøvede private investorer, der ud over de tre store aktionærer udgør langt hovedparten af ejerkredsen, så småt at vejre morgenluft og Green Hydrogen-aktien kravlede langsomt opad igen.

Den spæde optimisme fik sig imidlertid et regulært nyrestød i denne uge, hvor selskabet annoncerede, at man efter endnu en skuffende nedjustering og udskudte vækstplaner igen må hente ny kapital.

Green Hydrogen Systems skal nu forsøge at hente hele 460 millioner kroner i en emission, der må siges at være opsigtsvækkende på flere punkter.

De nytrykte aktier skal således sælges til pris på 4,50 kroner. Men da det kræver fire tegningsretter, der koster 1,75 kroner stykket, at købe en aktie, bliver den samlede pris for en aktie i emissionen 11,50 kroner. Det svarer til en rabat i forhold til kursen, inden emissionen blev offentliggjort, på 59 procent. Til sammenligning kostede en aktie i brintselskabet 40 kroner, da det gjorde sin entré på børsen for to år siden.

Fra ATP og Mærsks side er der dermed lagt op til en massiv udvanding af selskabets mange private investorer, såfremt de ikke forsvarer deres andel.

”Der er tale om en kæmpe rabat, og selv om nogle måske vil argumentere for, at det er billigt, så indikerer den kurs, at der er stor risiko for at brænde fingrene på denne investering,” siger investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.

Ud over den massive rabat hæfter mange rådgivere og investorer sig ved, at de nuværende ejere ganske vist garanterer emissionen. Men de 174 millioner kroner fra de store ejere er dog betinget af, at der mindst hentes 225 millioner kroner alt i alt. Hvis det ikke sker, aflyses hele misæren, og fremtiden for Green Hydrogen Systems vil så synes endnu mere uvis.

Hertil kommer, at de pengestærke ejere ud over egenkapital også stiller et lån til rådighed for det kriseramte brintselskab på samlet set 250 millioner kroner. Lånet er dog igen betinget af, at Green Hydrogen Systems henter mindst 225 millioner kroner på emissionen.

Oven i det ydes lånet med en rekordhøj rente på hele 15 procent.

”Der er tale om en meget høj rente, der er et udtryk for den usikkerhed, der er forbundet med investeringen. Men det er også investorernes forsøg på at sætte tommelskruerne på selskabet og dets ledelse, for der har været alt for mange nedjusteringer,” siger Per Hansen.

ATP: Høj rente afspejler høj risiko

Hos danskernes pensionskasse ATP bekræfter vicedirektør og chef for danske aktier Claus Wiinblad, at den høje rente på lånet fra ATP og Mærsk-ejeren er konsekvensen af de høje risici, som er forbundet med Green Hydrogen Systems.

 ”Green Hydrogen Systems har en række risici, hvilket også fremgår af prospektet. Teknologien er relativt ny, men med meget stort potentiale. Det tager længere tid og er mere kompliceret at få den til at fungere, end vi troede. De usikkerheder afspejles i renten på lånet,” siger Claus Wiinblad.

Især for ATP er der meget på spil. Pensionskassen er ikke blot storaktionær i selskabet, men er også en af de største aktionærer i venturefonden Nordic Alpha Partners, som var med til at sende brintselskabet på børsen, og som fortsat er en af hovedaktionærerne i selskabet.

Når ATP trods sin dybe involvering i Green Hydrogen Systems kun står klar med penge til selskabet, hvis man formår at rejse 225 millioner kroner i emissionen, skyldes det, at ATP vil have de øvrige aktionærer til at bakke op om selskabet.

 ”Green Hydrogen Systems har brug for penge – og de har brug for en vis mængde for at sikre arbejdsro det kommende år. De 225 millioner kroner er det, der skal til for at skabe tilstrækkelig likviditet for på kort sigt at få videreudviklet den afgørende X-serie, og derfor giver det mening at sætte en grænse for, hvad der som minimum skal skaffes i frisk kapital nu og her. Endvidere er der også behov for, at selskabets øvrige aktionærer bakker op om selskabet,” siger Claus Wiinblad.

Lykkes det ikke at rejse 225 millioner kroner ved emissionen, falder den som nævnt til jorden. Green Hydrogen Systems erkender, at det kan tvinge selskabet til at tilpasse forretningsplanen og medføre yderligere forsinkelser. Samtidig kan Green Hydrogen Systems blive nødsaget til at bede aktionærerne om friske penge før planlagt.

ATP vil først tage stilling til, om man vil deltage i en fremtidig kapitalrejsning, hvis det bliver relevant, siger Claus Wiinblad. Han fastholder dog, at ATP fortsat har tiltro til Green Hydrogen Systems.

”Vi har stor tiltro til selskabet og det produkt, de satser på. Markedet for elektrolyseanlæg forventes at stige markant i forbindelse med udbygningen af Power to X (PtX), og efterspørgslen efter elektrolyseanlæg overgår i dag kapaciteten i industrien. I fremtiden forventes hydrogen at blive en central del af den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer, og det gør markedsudsigterne meget interessante for GHS. Men som nævnt er der også en risiko for, hvor hurtigt udviklingen går, både for Green Hydrogen Systems og selve markedet,” siger han.

Green Hydrogen Systems skriver i en mail, at selskabet er “meget tilfreds” med opbakningen fra dets storaktionærer. Ifølge selskabet afspejler den høje rente på lånet fra ATP og A.P. Møller Holding flere forhold.

“Lånevilkårene skal ses i sammenhæng med et relativt udfordret kapitalmarked samt usikkerheden i forhold til den fremtidige industrialisering og kommercialisering af selskabets elektrolyseteknologi,” skriver selskabet.

Efter kursklø har forvirringen meldt sig

På aktiemarkedet har emissionen fået en hård medfart. På dagen, hvor emissionen blev annonceret, blev brintaktien sendt i dørken med et kursfald på over 9 pct.

Siden da har investorerne kæmpet med at finde ud af, hvad kursen bør være på brintselskabet, fordi de historiske kurser på aktien efterfølgende er blevet justeret for værdien af de tegningsretter, som investorerne er blevet tildelt som led i selskabets fortegningsemission.

Lukkekursen torsdag var 12,5 kroner efter en teknisk justering, hvilket var godt 6 procent lavere end den nye genberegnede kurs. I dagene efter offentliggørelsen af emissionens offentliggørelse lå aktien ellers til at stige en smule, på trods af at investorerne i princippet kan købe aktien meget billigere, hvis de i stedet købte tegningsretter og deltog i aktieemissionen.

Under alle omstændigheder tyder meget på, at det nærmer sig make or break for Green Hydrogen Systems.

Selskabet har sat sig et mål om at nå en omsætning på 1 milliard kroner i 2026. Til gengæld må aktionærerne også erkende, at et decideret overskud på driften har længere udsigter end først antaget.

Da Green Hydrogen Systems blev børsnoteret, fremgik det af selskabets prospekt, at ambitionen var et positivt ebitda-resultat og en omsætning på 1 milliard kroner i 2025. Men i forbindelse med emissionen lyder meldingen fra brintselskabet, at en positiv fri pengestrøm for forretningen først forventes i året eller årene efter 2026.

Dermed tegner de kommende år til at blive en gyser for Green Hydrogen Systems og dets aktionærer.

Omvendt fortsætter Green Hydrogen Systems med at være en fest for rådgiverne, der alene scorede 110 millioner på børsnoteringen. Denne gang tikker kasseapparatet hos Danske Bank og de store advokathuse Bech-Bruun og Plesner, der er juridiske rådgivere for Danske Bank og Green Hydrogen System i emissionen.

 

Læs mere

Sådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant

Store investorers børsnoterede brintselskab på pengejagt

Krise tvinger kapitalfonde til lommerne

Maj Invest klar til salg af guldæg

EQT arbejder på største danske frasalg siden Færch

Bejlere retter igen sigtekortet mod GN. Her de sandsynlige scenarier

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp