atp

Inside story

ATP’s prestigefond langt efter målet

ATP lancerede en storstilet satsning i foråret 2021 med en ambition om at investere 6 mia. kroner i danske virksomheder, men efter halvandet år er fonden fortsat langt fra den målsætning.

Under ledelse af daværende topchef Bo Foged lancerede danskernes pensionskasse ATP i foråret 2021 en ny satsning, ATP Langsigtet Dansk Kapital, med det klare mål at sende milliarder ud til danske virksomheder og sikre både vækst, og at de blev på danske hænder.

Kongstanken bag ATP Langsigtet Dansk Kapital (ATP LDK) var derfor, at man over en periode på blot tre år ville investere op mod 6 milliarder kroner i store, profitable danske virksomheder ud fra et ønske om at gavne udviklingen i dansk erhvervsliv.

”Ved at ATP nu i højere grad går ind med langsigtede direkte investeringer, er vi med til at sikre vækst i danske virksomheder, og vil forventeligt understøtte både dansk vækst og danske arbejdspladser, samtidig med at afkastet kommer alle danskere til gavn,” lød det dengang fra direktør Bo Foged, der mindre end et år efter forlod ATP til fordel for den fremadstormende alternative forvalter Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Indtil videre har det dog været noget sværere for ATP at finde egnede investeringer til det nye initiativ, og halvvejs inde i investeringsperioden på tre år har den nye fond blot investeret omkring 1,1 milliard af de 6 milliarder kroner, som ATP oprindelig havde øremærket til formålet.

ATP skriver i et svar til InsideBusiness, at det er for tidligt at sige, hvorvidt Langsigtet Dansk Kapital kan leve op til ambitionen om at investere 6 milliarder kroner på tre år.

“Om vi når at investere 6 milliarder på 3 år, er for tidligt at konkludere. Vi er i dialog med flere interessante virksomheder, og det væsentlige er, at vi investerer rigtigt,” lyder det fra Anja Bach Eriksson, direktør for ATP Langsigtet Dansk Kapital.

Vidt forskellige investeringer

Samlet set er det indtil videre blevet til to investeringer, hvoraf den seneste i Ferrosan Medical Devices (FMD) er klart den største.

Heri har ATP side om side med Lundbeckfonden investeret omkring 900 millioner kroner, hvilket var med til at sikre den svenske kapitalfond Impilo et forrygende afkast.

Den samlede værdisætning var ifølge InsideBusiness’ oplysninger på godt 5 milliarder kroner, men ejerkredsen, der også tæller Kirk Kapital, har overtaget koncernen via en fælles holdingstruktur, hvor man samtidig har finansieret omkring 40 procent af købet med bankgæld.

Dermed passer investeringen ind i det fokus, ATP’s nye fond blev lanceret med. Ambitionen dengang var nemlig at investere i profitable virksomheder med en omsætning på minimum 250 millioner kroner inden for blandt andet medtech, farma og vedvarende energi.

Det kan man til gengæld ikke sige om den anden investering i ATP Langsigtet Dansk Kapital, der tidligere på året købte sig ind i Veo, der laver kunstig intelligens til at optage og analysere fodboldkampe.

Virksomheden tabte alene i 2021 over 100 millioner kroner og ligner derfor en helt klassisk ventureinvestering i en senere fase, som er i en helt anden kategori, blandt andet fordi der ventes at skulle tilføres mere kapital over de kommende år.

“I ATP LDK har vi foretaget to investeringer, som vi er tilfredse med: Veo Technologies og Ferrosan Medical Devices. Vi investerer med den målsætning at skabe et godt afkast og bidrage til at udvikle Danmarks næste store virksomheder. Det er begge investeringer gode eksempler på,” skriver Anja Bach Eriksson, der har en fortid i Goldman Sachs og Sampension.

Har flyttet fokus fra Danmark

Da ATP lancerede Langsigtet Dansk Kapital, vakte det en del opsigt i det finansielle miljø, blandt andet fordi ATP selv i stigende grad havde fjernet fokus fra danske investeringer gennem årene.

Via kapitalfondsarmen ATP PEP havde man effektivt droslet ned for investeringer i danske kapitalfonde som Axcel og Polaris, ligesom også nordiske spillere som EQT og Nordic Capital, som ATP ellers havde haft et tæt parløb med, blev skiftet ud til fordel for store internationale fonde fra blandt andet USA.

Samtidig har der været bred enighed om, at en stor ubekendt faktor for ATP er, hvorvidt man formår at tiltrække tilstrækkelig dygtige folk til fonden i Hillerød. Her er man nemlig underlagt nogle helt andre begrænsninger i forhold til løn og vilkår, som andre kapitalfonde ikke er.

Endelig har ATP’s seneste store danske prestigeinvesteringer i henholdsvis Københavns Lufthavne og TDC vist sig noget mere udfordrede end ventet.

Lufthavnen kæmper naturligt nok med eftervirkningerne fra covid-19, mens den storstilede plan bag opkøbet af telekæmpen har vist sig at være knap så ligetil som først antaget.

Sammen med den australske kapitalfond Macquarie havde ATP og de øvrige investorer opkøbt TDC med det klare formål at splitte koncernen og frasælge den kriseramte, forbrugerrettede division Nuuday og dermed skabe en ren investering i infrastruktur.

Den plan kunne dog ikke lade sig gøre, hvorfor ATP og de øvrige investorer nu sidder tilbage med et aktiv plaget af en betydelig gæld og med beskedne muligheder for et exit inden for den nærmeste fremtid.

Samtidig spørger mange sig selv, hvorvidt der overhovedet er brug for, at ATP nu skal til at agere som aktiv investor med langsigtet kapital. Gennem årene har de danske pensionskasser stået bag flere tiltag, herunder både landbrugsfonde samt en fond til genopretning af erhvervslivet efter covid-19, hvor det dog har vist sig at efterspørgslen var stærkt begrænset.

 

Læs mere

ATP PEP på ekstern pengejagt i hårdt marked. Se fondens afkast

Pyramidespil og dobbeltmoral: ATP-chefens udfald ligner et selvmål

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt

M&A-markedet balancerer på en knivsæg

Kapitalfond klar til salg af genoprettet guldæg