bankdata

Bank/Realkredit

Bankers datacentraler skruer op for pensionsfokus

Der ligger flere bankprojekter, som skal integrere Letpensions(PFA) pensionsprodukter i mobilbanker, som bliver den primære privatøkonomiske kundekontakt. I 2023 ventes de første løsninger klar. Også AP Pensions Nærpension er på vej.

Det er et helt nyt privatøkonomisk univers, som i de kommende år vil materialisere sig for bankkunderne i landets banker via primært mobilbanken.

Mobilbanken vil fremover udvikle sig til et sted, hvor kunderne ikke alene har et overblik over deres bankforretning, men også vil have overblik over alle deres forsikringer, pensionsforhold og realkredit. Man vil endda kunne gennemføre transaktioner eller som minimum sætte sig grundigt ind i egne privatøkonomiske forhold inden dialogen med bankens rådgiver.

Det er et næsten fuldskala finansielt supermarked i lighed med det, som Danske Bank er kommet meget langt med, hvis kunden vel at mærke har realkreditlån i Realkredit Danmark og en pensionsordning i Danica.

Det er dog vidt forskelligt, hvor langt de enkelte lidt mindre banker er kommet med integrationen, ligesom det også er vidt forskelligt, om man har en forsikrings- eller pensionsleverandør, som har en integration med ens pengeinstitut.

Hvad betyder det så i praksis?

En rundspørge fra InsideBusiness til de tre datacentraler BEC, Bankdata og SDC, der servicerer alle pengeinstitutter under Danske Bank- og Nordea-størrelse, viser, at integrationsprocessen med pensionsleverandørerne PFA’s Letpension og AP Pensions Nærpension er på vej, selv om PFA’s Letpension dog ser ud til at være et skridt foran.

De første pensionsprodukter er klar hos Bankdata

”Projektet med LetPension løber over en årrække, og der kommer løbende leverancer. Allerede på nuværende tidspunkt er det muligt at se forsikringsdækninger ved sygdom og dødsfald i mobilbanken, og i løbet af 2023 kommer der langt flere produkter ind i mobilbanken, hvor man eksempelvis vil kunne se sine livrenter, starte skadesanmeldelser etc. Der er ikke på nuværende tidspunkt noget projekt i gang i forhold til at lave noget lignende med Nærpension,” siger direktør for Bankdata Esben Kolind Laustrup.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness er også AP Pension i de indledende faser i udviklingen af øget it-integration af Nærpension i bankerne.

Hos SDC lyder meldingen fra områdedirektør for digitale kanaler hos SDC Sille Stener, at man er i fuld gang med at sikre selvbetjeningsløsninger på pensionsområdet.

“Ja, dette er bestemt et fokusområde, vi har. SDC’s fornemste opgave er at sikre god digital understøttelse – især på pensionsområdet, der i forvejen opleves som relativt komplekst. Selvbetjeningskanalerne står øverst på vores roadmap og vi er p.t. i gang med hele planlægningsarbejdet, der forventes at fortsætte ind i 2023. Vi oplever stor efterspørgsel på disse integrationer. Både SDC, vores kunder og samarbejdspartnere ønsker en høj grad af digitalisering på dette område,” siger Sille Stener.

Sille Stener oplyser endvidere, at SDC-bankernes ønske er at udbyde en digital platform, hvor kunderne kan få det fulde overblik over deres økonomiske situation.

”Helt generelt ønsker vi, at slutkunden i de fleste sammenhænge enten fuldt ud kan betjene sig selv eller som minimum kan forberede sig til mødet med bankrådgiveren via digitale kanaler,” siger Sille Stener.

BEC: Vi har ikke noget præcist tidspunkt

Hos den suverænt største datacentral, BEC, er man også i gang med integrationen uden at man dog på nogen måde kan være præcis om lanceringstidspunktet:

”Nærpension og Letpension ligger også i vores fælles roadmaps, uden at leverancedatoerne endnu er aftalt,” siger viceadministrerende i BEC Lars Malmberg.

Hos BEC handler det om, at fremtidens banker skal forvente effektive, automatiske processer, så pengeinstitut og rådgivere kan fokusere på kunderelationen.

”Derfor vil den afgørende differentiator for fremtidens pengeinstitut være evnen til at orkestrere en fleksibel, samlet suite af digitale tilbud. Derfor er BEC i gang med en langsigtet transformation mod åben teknologi, der hurtigt, fleksibelt og innovativt kan integrere til nye partnere. Lige nu sker det for eksempel inden for realkredit, investering, forsikring og pension,” siger Lars Malmberg.

Lars Malmberg lægger ikke skjul på, at især integrationen af boligfinansieringssetuppet via Totalkredit/Nykredit fylder meget.

”Digital selvbetjening og digitaliseret rådgivning inden for især ejendomsfinansiering og investering er afgørende for BEC-pengeinstitutternes kundetyper. På ejendomsområdet er vi blandt andet i gang med at udvide selvbetjeningsløsningerne for boligejere og automatisere stadig flere lånesager i samarbejde med Totalkredit, hvilket giver en langt mere effektiv og digitalt understøttet kundeoplevelse. På investeringsområdet har vi blandt andet hjulpet Sparinvest med at udvikle en superenkel investeringsløsning med Investeringskonto FRI, som integrerer til mobil- og netbankerne hos pengeinstitutter fra BEC, SDC og med tiden forhåbentlig også Bankdata.”

InsideBusiness har tidligere beskrevet, hvordan PFA via Letpension bruger 100 mio. kr. på at integrere Letpension i de tre datacentraler.

 

Læs mere­

Datacentraler: Storstilet forsikringsintegration har vidt forskellig tidshorisont i bankerne

Pensionsselskaber udruller digital pensionsopsparing via storstilede bankaftaler

Banker, forsikring og pensionsselskaber i vital kamp om kundeejerskabet

Jyske Bank skal droppe havkatten – og gøre hoserne grønne hos lokalbankerne

Bankdirektører advarer mod lån med 30 års afdragsfrihed

Udskældte afdragsfri lån eksploderer hos Danske Bank. Nykredit sælger dem nærmest ikke

Opgør om afdragsfrihed: Nykredit går enegang mod Danske Bank, Nordea og Jyske Bank

Nyt tiltag gambler med danskernes elskede realkreditsystem 

Udskældt gebyr: Sydbanks nye Mastercard Dankort næsten dobbelt så dyrt som Nordea VISA/Dankort

Pensionsbranchen og bankerne tørner sammen i milliardopgør om pensioner

Danske Banks Danica bakker op om boligfinansiering med pensionspenge

Pensionsbranchen vil lade danskerne købe bolig med pensionsopsparing

Advarsel om boble på private equity og alternative investeringer

Afkast: Nu bliver fårene skilt fra bukkene i pensionsbranchen. Kapitalfonde gør forskellen

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Krisefond brænder inde med milliarder, mens virksomheder råber på hjælp

Fiasko for omstridt milliardfond

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand