MR

Redaktørens analyse

Bankfusion cementerer magtbase for Nykredit og vennerne

Nykredits Michael Rasmussen agerer i stigende grad slet skjult magtfaktor i den danske bankverden. Det er også tilfældet i fusionen mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank, der kan blive en del af fundamentet i en ny, dansk storbank på datacentralen BEC.

Hvis man kan tale om en edderkop midt mellem de magttråde i det spind, der udgør fremtidens danske banklandskab, så er det Nykredits topchef og formand for Finans Danmark, Michael Rasmussen. Han gør sit til, at de tektoniske plader under den danske banksektor bevæger sig betydelig hurtigere end normalt i disse måneder. Senest med fusionen mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank, som er lykkedes takket være tilnærmelser mellem de to pengeinstitutters bestyrelsesformænd, Niels Fessel og Kim Duus, som begge har en fortid i  Nykredit.

Samtidig har begge banker Nykredit med i ejerkredsen, hvor realkreditkæmpen ligger som en slet skjult strategisk investor. Så i branchen er man ikke så meget i tvivl om, at det først og fremmest er Michael Rasmussen i Nykredit, der har været med til at lægge denne kongekabale.

Set fra Nykredits side er denne magtprojektion i høj grad en balancegang, hvor man på den ene side beskytter egne interesser og på den anden undgår at provokere samarbejdsbankerne i Totalkredit-samarbejdet alt for meget. Derfor har man også bankdirektør Gert Jonassen fra Arbejdernes Landsbank med i transaktionen. Han køber sig til 32 pct. af den fortsættende bank – igen en nøje erkendelse af at kommer man op på en tredjedel af aktierne, så ender man ud fra et juridisk perspektiv i en helt anden situation, hvor man så skal give et bud på hele banken.

Det har ingen interesse i for nuværende, fordi de tektoniske plader under banksektoren så igen vil flytte sig så hurtigt, at der kan stå uro omkring Nykredits banksamarbejde Totalkredit. Dette ville også være sket, hvis det var Spar Nord, der havde fået lov til at opkøbe hele eller dele af Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank.

Omvendt har parterne heller ikke taget Danske Andelskassers Bank (DAB) med i fusionen. Det ville ellers være oplagt, fordi DAB også kører på datacentralen BEC, ligesom banken ofte har været nævnt som en naturlig del af en konsolideringsbølge. Omvendt ville det have været for stor en provokation over for Nykredits anden nære samarbejdspartner, Spar Nord, som i flere omgange har forsøgt sig med fjendtlige overtagelsesforsøg af DAB. Tillige ville Spar Nord qua sin store aktiepost i DAB formentlig kunne blokere for en overtagelse.

Ingen provokationer

Her skal vi nok igen indskyde, at det ville være for stor en provokation, hvis Nykredit allierede sig med Spar Nord for at købe Vestjysk Bank. Det skyldes primært det forhold, at Spar Nords direktion har gjort sig godt og grundigt upopulære blandt lokalbankerne, fordi opkøbstilnærmelserne har haft mere karakter af barbarians at the gate end af hyggelig kaffeslabberas, hvoraf det førstnævnte har vist sig at være en særdeles dårlig strategi.

Omvendt sikrer den mere begrænsede konsolidering af Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank, at Jyske Bank ikke får adgang til at overtage en af de to banker, hvilket man ellers i flere omgange ifølge InsideBusiness’ oplysninger har undersøgt mulighederne for. Et sådant opkøb ville være en større bet for Nykredit. Både fordi man så ville miste en af sine større realkreditdistributører, såvel som at man ville miste en af de partnerbanker, der er med til at betale for driften af datacentralen BEC, fordi det må formodes, at et Jyske Bank-køb ville sende et af de to jyske pengeinstitutter over på Bankdata.

Omvendt er der ikke tvivl om, at en datacentral mellem Bankdata og BEC så småt nærmer sig. Det kan igen ændre skakbrættet fuldstændig.

Det store spørgsmål er dog fortsat, hvad næste trin bliver. For det er nok ikke langtidsholdbart, at Arbejdernes Landsbank ligger med en så stor aktiepost i den konsoliderede Vestjysk Bank – og man kan heller ikke lade være med at stille spørgsmålet: Om fagbevægelsen, der ejer Arbejdernes Landsbank, er den rette langsigtede ejer af et så stort pengeinstitut, som tilmed er hovedaktionær i en temmelig stor jysk bank. Vi har tidligere set fagbevægelsen være en stærk strategisk ejer af forsikringsselskabet Alka, lige indtil man fik et rigtig godt bud af Tryg Forsikring. Så var man pludselig ikke længere den rette ejer.

Bliver Arbejdernes Landsbank også en landbobank?

Det er klart, at den slags overvejelser naturligvis fra tid til anden bør komme op i Arbejdernes Landsbanks bagland. Og kan man pludselig komme til at opkøbe storbybanken Arbejdernes Landsbank såvel som en konsolideret Vestjysk Bank, så er det noget, som for tid og evighed vil ændre det danske banklandskab.

Her kan man fortsat ikke lade være med at tænke på Michael Rasmussen i Nykredit, for her har man sammen med den nære partner AP Pension masser af kolde kontanter til at indgå i en konsolidering. Dog med det væsentlige forbehold, at skal Nykredit købe et pengeinstitut, så skal det være så stort, at man kan tåle uro i bankdistributionsnettet.

I forvejen er Totalkredit-bankerne med tunge økonomiske håndjern bundet til realkreditsamarbejdet, fordi man går glip af ca. halvdelen af de fremtidige bidragssatser, hvis banken måtte vælge en anden realkreditleverandør.

Der er altså ingen tvivl om, at Nykredit og Michael Rasmussen om nogen sidder med de skakbrikker, som kommer til at definere fremtidens danske banklandskab. Spørgsmålet er, hvad næste træk bliver.

 

Læs mere

Her er de mulige kandidater til at afløse Anders Dam

Nykredit har kæmpekredit til minkavlere. Se de hårdest eksponerede banker 

Nordea nervøs for kriseramt underholdningskoncern

Banker igen på pinebænken: Nyt slagsmål om konkurrence på vej

Datacentralfusion rykker nærmere

Strid tager til om bankernes tårnhøje udtrædelsesomkostninger

Vakler tronen under Anders Dam?

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå