bec2

Inside story

BEC løber fra øvrige datacentraler med markant højere omkostningsvækst

En sammenligning af udviklingen mellem datacentralerne Bankdata, BEC og SDC viser, at BEC har markant højere omsætningsvækst end de to andre. Det kan tolkes, som om BEC har højere omkostninger, men det afviser direktør Jesper Nielsen. Han mener, at man er blevet mere effektiv.

Trods løfter om stabile eller faldende omkostninger ser det ud til, at der sker det modsatte i regnskabet for landets suverænt største bankdatacentral målt på både medarbejdere og omsætning, BEC. Til sammenligning har Bankdata stabile eller svagt faldende omkostninger, mens SDC også skruer op for omkostningsniveauet, selv om det dog sker fra et lavere niveau.

Det viser InsideBusiness’ gennemgang af regnskaberne for de tre datacentraler. Således voksede omsætningen med hele 14 pct. for BEC til 2.288 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det skete, samtidig med at antallet af medarbejdere voksede fra 1.128 til 1.296. Dermed har BEC mere end dobbelt så mange ansatte som SDC med et svagt faldende antal medarbejdere, mens Bankdata har 831 ansatte.

Umiddelbart er man i bankerne interesseret i at betale så lidt som muligt i it-omkostninger – og derfor er en øget omsætning ikke nødvendigvis positivt. Men administrerende direktør for BEC Jesper Nielsen Jesper Nielsen peger på, at man faktisk har øget sin effektivitet på trods af den vækst i omsætning, som er synlig i regnskabstallene:

”Vores regnskab viser en effektivitetsfremgang, som vi er tilfredse med. Vores omsætning og omkostninger er faldet med 47 mio. kr., hvis man korrigerer for, at vi i 2021 har øget afskrivningerne på tidligere års høje investeringer med 325 mio. kr. Samtidig er vi vokset markant målt både på antal bankkunder, bankkonti, medarbejdere og udviklingstimer.”

Sidste år var meldingen fra BEC, at man ønskede at holde sit omkostningsniveau i ro.

”Effektiviseringer bliver vi aldrig færdige med. Men vi har taget nogle meget store spadestik i 2021 med færre ledere, enklere styringsmekanismer og en meget mere fleksibel organisation med teams og ledere, der arbejder på tværs af vores lokationer i Danmark og Polen,” siger Jesper Nielsen.

BEC: Det skal være lettere at åbne for nye teknologier

En mere effektiv drift skal blandt andet ske ved, at man gør det nemmere at integrere ny teknologi i banker som Nykredit, Arbejdernes Landsbank og Spar Nord, som er blandt de banker, der bruger BEC.

”De største effektiviseringsgevinster kræver særdeles langsigtede investeringer. Vores ejere er meget vedholdende med at åbne BEC’s it-arkitektur, så vi gradvis gør det enklere og hurtigere for os at integrere nye teknologier til vores eksisterende teknologier. Det er en årelang proces, men BEC har allerede løsninger i drift på langt mere moderne teknologi,” siger Jesper Nielsen.

I gennemgangen er der også beregnet et omkostningsniveau per aktiv bankkonto og per aktiv bankkunde. Det er en sammenligningsform, som langtfra alle i datacentralerne billiger, da der er store forskelle på, hvilke kundetyper der dominerer i datacentralerne. BEC mener sågar, at opgørelsesmetoden er misvisende, fordi der kan være kunder, som bidrager til omsætningen, som ikke er bankkunder, ligesom det naturligt nok er betydelig dyrere at servicere en kompleks erhvervskunde end en simpel privatkunde, hvad Bankdata lægger meget vægt på.

Ikke desto mindre viser tallene her overordnet set, at BEC er den dyreste datacentral med en pris per aktiv bankkunde på 995 kr., mens Bankdata har faldende omkostninger til 969 kr. Således har BEC nu overhalet Bankdata som den dyreste datacentral, mens SDC trods væsentlige stigninger i omkostninger til 676 kr. per aktiv bankkunde fortsat er billigst.

Bankdata holder omkostningerne i ro

Desuagtet er Bankdata den eneste, der har formået at holde sit omkostningsniveau i ro med en omsætningsstigning på 2 pct. og et markant fald i aktiverede udviklingsomkostninger. Det begrunder direktør for Bankdata Esben Kolind Laustrup med, at man har afsluttet det store kapitalmarkedsprojekt og nu arbejder aktivt for at reducere omkostninger, bl.a. ved at skære i brugen af eksterne konsulenter:

”Det unikke ved vores regnskab er, at vi fastholder vores udviklingskraft, samtidig med at vores omkostninger stiger så lidt, som de gør. Og jeg synes faktisk ikke, at vi for alvor er bagude på noget. Det er en stor præstation.”

Ifølge Esben Kolind Laustrup er det faktisk ganske udfordrende for hele branchen at få omkostningerne ned, selv når et stort projekt er færdigt. Det skyldes, at der efterfølgende er en række omkostninger til drift og vedligehold, som ikke forsvinder, selv om et projekt er blevet færdigt.

Det kunne eksempelvis være omkostninger til løbende licenser, opgraderinger og generel vedligehold/forvaltning af den software, der er udviklet. Mange virksomheder bruger den tommelfingerregel, at der skal afsættes ca. 10-15 pct. af det totale projektbeløb til vedligehold, når softwaren er taget i brug. Med andre ord følger der en stor vedligeholdelsesopgave med, hver gang et projekt afsluttes, og jo mere der udvikles, jo mere skal der efterfølgende driftes og vedligeholdes.

”Det er bare en rigtig stor øvelse for hele it-branchen, at der ikke bruges for mange penge på den løbende drift og vedligeholdelse af nye systemer. Hvert år udvikler vi ny software for et trecifret millionbeløb, og hvis vi ikke hele tiden arbejder med at nedbringe vores driftsomkostninger, risikerer vi at drukne i stigende omkostninger til drift og vedligehold, som så over tid æder vores udviklingskraft – medmindre vi hæver priserne markant over for vores kunder og ejere. Og det ønsker vi af gode grunde ikke,” siger Esben Kolind Laustrup.

Det har ellers været et begivenhedsrigt år for Bankdata. I 2021 lancerede man nemlig en helt ny mobilbank til alle medlemsbanker, og den bliver løbende opgraderet. F.eks. laver systemet nu selv et overblik over kundernes formue, hvilket ellers har været forbeholdt private banking-kunder i deres møde med en fysisk rådgiver.

”Danskerne investerer jo som aldrig før, og vores formue- og investeringsområde er blevet lækrere. I 2022 står opgaven blandet andet på at skabe et bedre investeringsoverblik og generelt bedre værditilbud for erhvervskunder, mens vi fortsat vil have fokus på omkostningsreduktioner,” lyder det fra Esben Kolind Laustrup.

SDC: Vi har også stigende omkostninger

Hos SDC erkender direktør Jesper Scharff, at omkostningerne/omsætningen er steget. Det er der flere grunde til. En af dem er, at SDC faktisk ønsker at udvikle og udvide sin forretning med flere ydelser end it.

”Det er da rigtigt, at øget omsætning som udgangspunkt er lig med flere omkostninger for ejerne. Men der er også dele af forretningen, hvor det er godt med vækst. Det gælder f.eks. vores forretning for bankingservices, som er en konsulentforretning med 30 ansatte, som kører godt rundt og hjælper de mindre banker med regnskaber, likviditet og risikostyring, som ikke er klassiske it-ydelser.”

Jesper Scharff forklarer de 9 pct. vækst i omsætningen med, at man har hævet priserne med 3 pct., at der er vækst fra den danske kommercielle forretning på 3 pct. og en ekstra indtægt fra Bank Nordiks salg af deres danske forretning, der blev migreret ud af BEC.

Selv om det har fyldt meget, at SDC har mistet bankkunder i Norge, har man også haft held til at få nye kunder ind. F.eks. Boligbanken og personalestyrelsen for det norske forsvar, samt ti norske sparbanker, som udgør Lokal Bank Alliancen.

”Vi har investeret i at renovere grundstrukturerne i net- og mobilbanken, ligesom vi er i gang med at tilbyde et system til personaliseret markedsføring af bankprodukter til slutbrugerne i net- og mobilbanken,” siger Jesper Scharff.

Læs mere

Konkurrrencestyrelsen kulegraver datacentraler på kritisk tidspunkt for salg af Handelsbanken

Spar Nord-Nykredit-alliance storfavorit til Handelsbanken-køb, men en faktor kan forpurre det

Nykredit i svær balancegang med kontroversiel Sparinvest-aftale

Kommer det store opgør om dansk realkredit?

Nykredit Bank dumper priserne på banklån med midler fra realkredit-pengetank

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt