;
Spar Nord og især topchef Lasse Nyby har mange kasketter på, når det gælder udviklingen i banksektoren. Dels er Spar Nord i gang med en fjendtlig overtagelse af Danske Andelskassers Bank, dels sidder han i bestyrelsen for både Nykredit og AP Pension, der begge har både stærke interesser og store aktieposter i de mindre banker. Også aktører som Henrik Lind og ejendomsmatador Heine Delbing blander sig nu i konsolideringsbølgen i bankerne.

Inside story

Beskidt kamp om magt og penge: Vi kortlægger den eskalerende bankkrig

Der er fuld gang i en storstilet konsolideringsbølge i den danske banksektor. Alle kneb gælder i jagten på markedsandele og for investorer en hurtig økonomisk gevinst. Vi ser på interesserne for de forskellige finanskoncerner i spil – og især på Lind Invest, der nu dropper småbanker for at søge mod mere likvide bankaktier.

Der raser en beskidt krig om kontrollen med en række banker. Og det er en broget skare, der kæmper om indflydelse, markedsandele og for nogens vedkommende ren personlig vinding. For ud over bankdirektører er velhavende private investorer, pensionsselskaber, realkreditten og sågar skadesforsikringsselskaber i gang med at sikre egne interesser i et banklandskab, hvor man førte talte om gentlemanmanerer, når en Jyske Bank, Sydbank eller Ringkjøbing Landbobank forsøgte at overtage en mindre bank. De tider er forbi.

Det ses tydeligst i to igangværende magtkampe om henholdsvis Danske Andelskassers Bank (DAB) og Skjern Bank. Her har den private investor Henrik Lind i begge tilfælde brudt en fastfrosset ejersituation og sat gang i en bevægelse, der truer begge banker på selvstændigheden.

Sagen kort

Vi kortlægger de forskellige interesser på et bankmarked, hvor god stemning og kollegialt partnerskab er erstattet af fjendtlige overtagelsesforsøg.

Og det er ikke kun bankdirektører og deres formænd, som kæmper. Også pensionsselskaber, skadesforsikringsselskaber og rigmænd spiller en stadig større rolle i konsolideringskampen.

Se hvor de p.t. største ejeropgør er, og hvem der ventes at løbe med sejren.

Men ifølge InsideBusiness’ oplysninger har man nu i et sædvanligvis pressesky Lind Invest truffet en principbeslutning om, at man ikke længere køber op i illikvide små børsnoterede banker. Fokus er i stedet på større banker, hvor aktiekurserne som bekendt er meget lave i disse måneder.

I DAB, hvor salget af Henrik Linds aktiepost på 27 procent til Spar Nord i september er blevet en dynamo for Spar Nords fjendtlige bud på 1,2 milliarder kroner på DAB, er pengemanden fra Aarhus ude af billedet. Han er også ude af Djurslands Bank og sidder således blot tilbage med posterne på 25 procent i Skjern Bank og godt 12 procent i BankNordik.

Men alt tyder på, at der selv uden Henrik Lind som facilitator vil være fuldt tryk på konsolideringen de kommende år, for den tidligere ejendomsmilliardær Heine Delbing er begyndt at melde sig på banen i flere lokalbanker. Og der er grøde flere steder rundtomkring i aktionærkredsene.

Hvem løber med Skjern Bank?

Hvis vi begynder med de to højaktuelle sager, så er der ingen tvivl om, at noget er på vej i Skjern Bank. Lind Invest gennemførte nemlig overraskelsesangreb, da der skulle vælges medlemmer til repræsentantskabet.

Det overraskende resultat blev, at kun formanden Hans Ladekjær Jeppesen blev genvalgt af kandidaterne på valg, mens det lykkedes for 5 ansatte i Lind Invest at komme ind i det 30 mand store repræsentantskab, heriblandt den garvede bankanalytiker Christian Hede, som nu arbejder for Lind. Også den detroniserede ejendomsspekulant Heine Delbing blev valgt ind. Indtoget skete til nogen fortrydelse for formanden, idet 6 af 8 pladser blev besat af profiler, der ikke var opstillet af bestyrelsen.

Det store spørgsmål er, hvad der nu skal ske med Skjern Bank. Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har Henrik Lind været i dialog med Sydbanks Karen Frøsig om et salg af aktieposten. Men Sydbank vurderede, at banken var for lille, til at det var bøvlet værd.

Dermed står Ringkjøbing Landbobank med John Fisker i spidsen tilbage som den helt oplagte køber, da man ligesom Sydbank, Jyske Bank og Skjern Bank alle er på datacentralen Bankdata.

Men selv om Fisker netop har opkøbt Nordjyske Bank, så vil han næppe kunne sige nej til at sluge et pengeinstitut, der ligger så tæt på Landbobankens jagtrevir. Det er ikke nemt, for Skjern Bank har stemmeretsbegrænsninger, der gør, at man maksimalt kan stemme med 5 procent af aktierne. Det er nok et interessant tema, fordi det betyder, at Skjern Banks anden store aktionær, AP Pension (21 procent af aktierne), efter alt at dømme også har stemt på Henrik Linds folk til generalforsamlingen.

Der kan altså hurtigt ske ting og sager i Skjern Bank, og der blev da også stillet et forslag fra aktionær Claus Tjørring til generalforsamlingen om, at bestyrelsen skulle pålægges at indlede forhandlinger om et formaliseret samarbejde med netop Ringkjøbing Landbobank. Det blev dog stemt ned.

Men med det nye repræsentantskab på plads kommer der utvivlsomt også et internt pres for at handle.

Strategiske partnere spiller afgørende rolle i kampen om DAB

Det er værd at bemærke, at aktører som AP Pension og skadesforsikringsselskabet Købstædernes Forsikring spiller en stadig større rolle i flere af de mindre pengeinstitutter, det er såkaldte strategiske partnere, som bruges som distributionskanaler.

AP Pension er også med i opgøret om Danske Andelskassers Bank (DAB), idet man her sidder på 5,6 procent af aktierne og har interesse i fortsat at bruge DAB som salgskanal for Nærpensions produkter. En lignende interesse har Købstædernes Forsikring, der ejer 6 procent af DAB. En vigtig detalje er her, at Spar Nord i dag kun sælger PFA’s pensionsprodukter via Letpension og har Købstædernes Forsikring på hylderne til erhvervskunder og Codan til privatkunder.

Så et eventuelt skifte af distributionskanaler spiller også en rolle i Spar Nords muligheder for at overtage DAB. Men kan nordjyderne lokke enten Købstæderne eller AP Pension over på deres side, så har de gode chancer for at presse købstilbuddet igennem eller på sigt tage kontrollen over bestyrelsen, for DAB-fondene ejer tilsammen 26 procent af banken mod Spar Nords 30,1 procent. Og en væsentlig detalje er her, at Spar Nord-direktør Lasse Nyby sidder i bestyrelsen for AP Pension, ligesom han også sidder i bestyrelsen for Nykredit.

Det er også lidt af en presbal for DAB’s bestyrelse, hvis de ender med at sige nej til Spar Nords købstilbud, for aktien vil efter alt at dømme dykke fra nuværende 7,52 til kurs 4 kroner, som var niveauet, før balladen startede – og så kan bestyrelsen risikere at få et søgsmål for at have handlet mod aktionærernes interesser.

Det er dog også et sandsynligt scenario, at DAB vil forsøge sig med en rettet emission, der udvander Spar Nords aktieandel, men spørgsmålet er, hvem der skal købe aktierne. For der er næppe penge i DAB-fondene til at stå for det, og den rige onkel i Nykredit vil næppe heller blande sig her. For praksis er, at realkreditkæmpen forholder sig neutralt i interne slagsmål mellem Totalkredit-banker. Måske vil de strategiske partnere igen hjælpe DAB?

Hvad skal Vestjysk Bank?

Der er derfor nok ikke meget andet for DAB at gøre end at håbe på en prins på den hvide hest. Det kunne eksempelvis være en gruppe af lokalbanker eller måske Vestjysk Bank, der ser en interesse i at gå sammen med DAB, selv om DAB måske allerhelst ville bruge sin nyvundne formue fra salget af Sparinvest til som bebudet at stå på egne ben og åbne filialer i København og Odense. DAB kører som Vestjysk Bank, Spar Nord og Den Jyske Sparekasse på datacentralen BEC. Derfor vil der være begrænsede integrationsomkostninger.

Dog vil et egentligt modbud fra en Vestjysk Bank-kreds kræve, at Lasse Nyby igen bliver sendt uden for døren til flere bestyrelsesmøder, fordi AP Pension og Nykredit er med i Vestjysks Banks ejerkreds. Så der er sandelig noget at holde styr på for koncernjuristerne i disse år, hvis en kedelig insidersag skal undgås. I det hele taget er det svært at se, om ejerkredsen bag Vestjysk med Arbejdernes Landsbank, Novo Holdings, Nykredit og AP Pension kan blive enige om at gøre noget, når nu interesserne er så godt og grundigt blandet sammen.

Hvis vi dvæler ved Vestjysk Bank et øjeblik, så er den store Lemvig-bank, der har været så grueligt meget ondt igennem, ifølge jungletrommerne rundt om i sektoren også i spil – enten som facilitator eller som opkøbsobjekt. For ejerstrukturerne er næppe langvarigt bæredygtige.

En interessante pointe er, at bankens nye formand er Nykredit Banks tidligere direktør Kim Duus, og det er næppe tilfældigt, at realkreditkæmpen sætter sig tungt på den relativt store bank.

En af de spekulative analyser kan være, at Arbejdernes Landsbank kunne finde på at købe Vestjysk Bank. For arbejderbanken, der er stærk i storbyerne, men svag på erhverv og helt uden landbrug, vil det være lidt af en mundfuld. Omvendt passer pengene, idet begge to er på datacentralen BEC, ligesom Arbejdernes Landsbank allerede ejer 15 procent af Vestjysk Bank.

Nykredit kan næppe købe Vestjysk Bank uden at få ballade i Totalkredit-samarbejdet. Så skulle det i givet fald være en del af en større manøvre.

Dog har stemningen mellem Nykredit/Totalkredit og Arbejdernes Landsbank i nyere tid ikke været den bedste, idet administrerende direktør Gert Jonassen valgte at give Totalkredits yderst upopulære stigninger i bidragssatserne tilbage til kunderne.

Kan Arbejdernes Landsbank blive en ny og dominerende spiller?

Det mest sandsynlige er dog, at Arbejdernes Landsbank fortsætter som langsigtet investor i Vestjysk Bank. Desuden er der masser af vækst i arbejderbanken, så på den måde er man ikke så afhængig af at købe sig til større markedsandele i et presset bankmarked. Men kommer der på et tidspunkt et ønske om at booste Arbejdernes Landsbank måske i forbindelse med et kommende salg af banken eller ønsket om at gøre den succesfulde bank større, så er et køb af Vestjysk Bank oplagt.

I Sydbank er man derimod snart presset til at handle, idet Karen Frøsig trods en fornuftig egenkapitalforrentning har svært ved at holde på udlånskronerne.

Desværre har tingene ikke helt flasket sig for Frøsig, hvad angår opkøb, efter at man brændte fingrene på købet af Tønder Bank. Man købte Diba Bank i Næstved, men forsøgte at gøre sine hoser grønne over for Nordjyske Bank, men den gik ikke, for John Fisker fra RIngbokjøbing Landbobank overhalede indenom med det bedste tilbud, der bevarede brand og væsentlige dele af hovedsædet.

P.t. forsøger Sydbank at lokke Sparekassen Sjælland-Fyn til et længerevarende forhold – og man sidder nu på knap 10 procent af aktierne i Holbæk-banken, som sjovt nok også tæller både AP Pension og Købstædernes Forsikring blandt ejerne, idet de begge sidder på over 5 procent af aktierne.

Tilbage står dog, at der næppe er den store interesse i Holbæk for at lade sig fortære af Sydbank. Det lokale islæt er vigtigt, forstår man, og det ser da også ud til, at lokalbanker har lettere ved at finde nye kunder end de større banker.

Hverken Nordea eller Danske Bank kommer til at melde sig på opkøbsbanen. Heller ikke Jyske Bank ventes at røre på sig med opkøb i den kommende tid – det var ellers Anders Dam, der for alvor satte gang i den fjendtlige opkøbsfeber, da man forsøgte at overtage Nordjyske Bank.

Men ledelsens og bestyrelsesformandens personlige interesser kan da heller ikke underkendes, når der skal findes fælles fodslag om en ny ejerstruktur. For ifølge en rapport fra Rangvid-udvalget, der efterhånden har nogle år på bagen, har 86 procent af pengeinstitutterne stemmeretsbeskyttelse. Og det gør det ikke nemmere at presse noget igennem, selv om alt peger i retning af, at konsolidering er den rigtige vej videre for mange banker.

Ejendomsmatador kan blive dynamo for konsolidering

Hvis Henrik Lind som ventet tager en mere tilbagetrukket position i lokalbankinvesteringer, så kan den tidligere ejendomsmagnat Heine Delbing begynde at indtage samme rolle. Allerede nu ejer han 19 procent af fynske Totalbanken, ligesom han også er med i en række andre banker. Han har tidligere fortalt til FinansWatch, at han ejer 3,9 procent af Skjern Bank, 3 procent af Lollands Bank, 1,5 procent af Salling Bank og 1 procent af BankNordik. Og i både Skjern Bank og Totalbanken har Heine Delbing vist, at han søger indflydelse. Også i Lollands Bank var der for nylig et forslag fremme med et ønske om et salg af banken. Det blev dog stemt ned.

Så der er bestemt grøde og gang i fusionerne – og meget tyder på, at det bliver næsten umuligt for lokalbankerne af udstede såkaldt NEP-kapital. Det vil lægge et betydelig øget pres på lokalbankerne, som står over for betydelige stigninger i kapitalkravene de kommende år. Mange havde netop regnet med at udstede obligationer måske med Nykredits hjælp. Men Nykredit har som beskrevet i InsideBusiness for nylig afvist at købe lokalbankernes obligationer.

 

Læs også Generationsskifte på vej i Sydbank

LÆS MERE

Hvem skal købe bankernes livsvigtige obligationer? Nykredit siger nej tak

Bankernes rigmandsforretning skal til den ultimative test

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June

 

Billedstekt: Spar Nord og især topchef Lasse Nyby har mange kasketter på, når det gælder udviklingen i banksektoren. Dels er Spar Nord i gang med en fjendtlig overtagelse af Danske Andelskassers Bank, dels sidder han i bestyrelsen for både Nykredit og AP Pension, der begge har både stærke interesser og store aktieposter i de mindre banker. Også aktører som Henrik Lind og ejendomsmatador Heine Delbing blander sig nu i konsolideringsbølgen i bankerne.

Foto: PR