Inside story

Big four opruster på advokaters hjemmebane

Big four-husene fortsætter deres oprustning på juridiske ydelser, selv om drømmene om politisk hjælp til at kapre en større andel af advokaternes marked har lidt et knæk. Senest har PwC været på rov i rivals juridiske afdeling, hvor man henter partner og chef.

Landets fire største revisionshuse, de såkaldte big four, fortsætter oprustningen på de erhvervsjuridiske ydelser, selv om forhåbninger om at erobre større andele af det erhvervsjuridiske marked fra advokathusene har lidt et politisk knæk.

Big four-husene har i flere år stået på spring for at æde sig ind på markedet for juridiske ydelser, som i dag er beskyttet grund af strikse regler for blandt andet ejerskab og brugen af advokattitlen.

Kortvarigt så det også ud til, at en række eksplosive anbefalinger fra Konkurrencerådet ville åbne advokaternes marked mere for især revisionsbranchen. Men anbefalingerne blev mere eller mindre hældt ned ad brættet af daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), da han afviste størstedelen af Konkurrencerådets anbefalinger, som for alvor ville have gjort en forskel for revisorerne.

Det har dog ikke bremset big four-husene i at opruste – eller at gå på rov hos hinanden.

Det er, hvad PwC netop har gjort hos den evige rival Deloitte. Her er det ifølge InsideBusiness’ oplysninger lykkedes PwC at kapre en af Deloittes mest prominente partnere på det juridiske område. Det drejer sig om Ulrik Lausten, som er chef for Deloittes juridiske afdeling i København, hvor han rådgiver om M&A.

Foruden Ulrik Lausten skifter også tre andre ansatte fra Deloittes juridiske afdeling til PwC, erfarer InsideBusiness. PwC ønsker ikke at kommentere oplysningerne, mens Deloitte og Ulrik Lausten ikke er vendt tilbage på InsideBusiness’ henvendelser.

Kapringen er en fjer i hatten for PwC’s juridiske satsning, der havde en svær begyndelse, da afdelingen blev lanceret i 2018. PwC måtte dengang vente næsten et år på chefen for afdelingen, Henrik Kany, der var låst af en kontrakt med EY.

Siden da har PwC udvidet til det jyske med en afdeling i Aarhus, og medarbejderantallet er fordoblet til over 20 ansatte.

Svært ved at tiltrække tunge profiler

PwC’s strandhugst hos rivalen er det seneste eksempel på big four-husenes forsøg på at kapre større andele af advokaternes marked for erhvervsjuridiske ydelser. Ambitionerne kommer også til udtryk, når husene udnævner nye partnere.

I den seneste runde af partnerudnævnelser hos flere af big four-husene finder man således flere tidligere advokater, som nu kravler helt til tops i de store revisions- og rådgivningshuse.

Hos Deloitte drejer det sig blandt andre om tidligere advokat i Kromann Reumert og TVC Jacob Girke Nordlander samt Emil Peter Hansen og Martin Enger-Rasmussen, som begge har en erhvervsjuridisk baggrund i flere revisionshuse.

Det samme gælder rivalen EY, hvor man netop har forfremmet den tidligere advokat i Gorrissen Federspiel og Kromann Reumert Julie Gerdes, der er leder af arbejds- og ansættelsesret i EY’s juridiske forretningsben, EY Law, til partner.

I både revisions- og advokatbranchen er det dog vurderingen, at big four-husene får svært ved at tiltrække de tungeste advokatprofiler med deres nuværende setup.

Udfordringen hænger især sammen med de store krav til revisorernes uafhængighed, som begrænser big four-husene i, hvor meget rådgivning de kan sælge til kunder, som de også er revisorer for. Det gælder også erhvervsjuridiske ydelser, og det kan virke afskrækkende på advokater, der overvejer at tage springet til et stort revisionshus.

Vurderingen er derfor, at det formentlig kræver, at big four-husene etablerer selvstændige advokathuse på samme måde, som lillebroren i big four, KPMG, gjorde for to år siden. Både i advokat- og revisorbranchen stiller mange sig derfor spørgsmålet, om og i så fald hvornår KPMG’s rivaler følger trop.

Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, var PwC tilbage i 2018 i dialog med et af landets førende advokathuse, Kromann Reumert, om et muligt samarbejde, men tilbuddet blev afvist af Kromann Reumerts partnere.

EY afviser planer om selvstændigt advokathus

I både revisions- og advokatbranchen følger man nøje med i de overvejelser, som EY lige nu gør sig om en global opsplitning af revisions- og rådgivningsforretningerne. Et frasalg eller en børsnotering af rådgiverforretningen vil alt andet lige løse problematikken med interessekonflikter, desuagtet at det ikke rokker ved, at det stadig kun er advokater, der må eje advokathuse.

Hos EY er et selvstændigt advokathus aktuelt ikke på tegnebrættet, siger Susanne Scott Levinsen, partner og chef for EY’s juridiske aktiviteter i Danmark.

”Vi evaluerer rutinemæssigt de strategiske muligheder, der yderligere kan styrke forretningen på længere sigt. På nuværende tidspunkt har vi ingen aktuelle planer om oprettelsen af et advokatfirma,” siger hun.

EY har dog ikke lagt skjul på, at man betragter forretningsområdet som et indsatsområde i de kommende år. Alene sidste år blev EY Law, som afdelingen hedder, fordoblet i størrelse, fortæller Susanne Scott Levinsen.

”EY’s juridiske enhed, EY Law, består i dag af 45 medarbejdere, hvoraf to er partnere. Enheden er vokset med ca. 50 pct. det seneste år, og den stærke vækst ser ud til at fortsætte,” siger Susanne Scott Levinsen.

Panderynker i advokatbranchen

Revisorens oprustning på advokaternes hjemmebane sker dog ikke uden protester.

Især KPMG’s selvstændige advokathus har udløst panderynker i advokatbranchen. Blandt andet har Advokatsamfundet, der fører tilsyn med landets advokater, varslet, at man vil holde skarpt øje med, om båndene mellem KPMG og det nye advokatfirma kan være i strid med reglerne om, at advokatfirmaer skal være ejet af medarbejdere i firmaet, og at højst 10 pct. må være ejet af andre end advokater. Samtidig må man ikke blande advokatvirksomhed med anden virksomhed.

Trods advokaternes panderynker har KPMG’s træk inspireret andre til at gå samme vej. Med inspiration fra KPMG blev Baker Tilly Legal Advokatfirma stiftet i begyndelsen af året. Advokathuset er et selvstændigt selskab, men som navnet antyder, er advokathuset en del af netværket i revisionsfirmaet Baker Tilly og har tætte bånd til revisionshusets danske afdeling.

Hos Advokatsamfundet ønsker man ikke at kommentere de to selvstændige advokathuse med tråde til revisionsbranchen, men generalsekretær Andrew Hjuler Crichton udtaler, at Advokatsamfundets holdning ikke har ændret sig.

”Advokater er underlagt meget strenge krav til uafhængighed, og det er helt afgørende at forstå, at det er et hensyn, som er indført for at give klienterne den maksimale beskyttelse og sikkerhed. Vores holdning i dag er præcis den samme som tidligere, nemlig at man som advokat er klientens – og kun klientens – rådgiver, mens du som revisor arbejder som ’offentlighedens tillidsrepræsentant’ og altså ikke varetager klientens interesser. De to roller er vidt forskellige, og derfor er vi retssikkerhedsmæssigt og advokatetisk optaget af, at de roller ikke blandes sammen på en måde, så der kan sås tvivl om advokaters uafhængighed,” skriver Andrew Hjuler Crichton.

Indtil videre lader det da også til, at KPMG slipper godt af sted med knopskydningen. Ingen kan dog vide sig sikker, og det kan KPMG blot spørge rivalen Deloitte om.

Tilbage i 2012 tabte Deloitte nemlig en armlægning med netop Advokatsamfundet, hvilket fik Deloitte til at lukke sin juridiske afdeling. Forinden havde Advokatsamfundet truet advokaterne i Deloitte med at indbringe dem for Advokatnævnet, fordi Deloittes advokater brugte deres advokattitler i forbindelse med salg af generelle advokatydelser til kunderne.

Læs mere

Historisk bøderegn over danske revisorer

Myndigheder giver hård kritik af revisionskæmpe

EY har trumfkort i opgør med big four-husenes forretningsmodeller

Opsplitning af EY ligner gigantsats. Rivaler står på spring til at kapre nøglefolk

Kort efter ny revisoralliance: Revisorkæmpe går til rivalen

Mindre revisionshus spurter fra kæmper

Revisionskæmpe stiller sig på opkøbssiden. Øjnene er rettet mod Sjælland

KPMG-topchef er klar opkøb for at sætte turbo på vækstplan

Krise afløst af vild vækst. Her er revisionshusene, der stormer frem

Revisorforening afviser uro efter ny alliance med Dansk Erhverv

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning