nordea-web

Børstørke og medarbejderflugt tvinger Nordeas købmænd i offensiven

Nordea har mistet sin førerposition inden for corporate finance i Danmark, og især manglende M&A-mandater kan ende med at koste banken dyrt i en tid, hvor der er langt mellem de store børsnoteringer. Samtidig har Nordea mistet en række folk i løbet af de sidste par måneder, men chef for corporate finance i Nordea Harald Grøn mener fortsat, Nordea er blandt de førende aktører herhjemme.

Efter at have siddet solidt på tronen for børsnoteringer herhjemme de sidste par år, skal Nordea nu til at vænne sig til en ny virkelighed. Der er langt mellem de danske noteringer i øjeblikket, og først i 2018 ser der ud til igen at være udsigt til et par større børsnoteringer med Nykredit og Maersk Oil i spidsen.

For Nordeas corporate finance-afdeling er situationen problematisk, da man traditionelt set har baseret hovedparten af sin forretning på netop børshandler, mens man har haltet et godt stykke efter konkurrenterne, hvad angår regulære virksomhedssalg fra eksempelvis kapitalfondene. Indtil videre har man ifølge bankens egne data ikke foretaget en eneste M&A-transaktion i indeværende år, mens sidste år bød på salget af Danmarks Skibskredit og Kongskilde for DLG.

De manglende mandater skal ses i forhold til, at der netop nu bliver solgt virksomheder i samme tempo og stort set til samme pris som for ti år siden, og derfor er det altafgørende for Nordea igen at komme med i kampen om de store prestigefyldte sager som salget af Færch Plast og Fertin Pharma, som henholdsvis FIH Partners og EQT tog sig af.

Også konkurrenterne i SEB ser ud til at have betydelig bedre fat i markedet og har blandt andet stået bag det nylige salg af statens aktier i Vestjysk Bank, ligesom man rådgav kapitalfonden EQT om købet af Færch Plast.

Samtidig med at der nu pludselig er langt mellem Nordeas såkaldte tombstones, har en række ansatte også forladt storbankens corporate finance-afdeling de senere måneder.

Mest opsigtsvækkende var det, at bankens stjerne inden for børstransaktioner og noteringer, Christian Hansen, smuttede til ærkerivalerne i Danske Bank, men også en række andre folk har i samme periode sagt farvel til Nordea.

Det gælder blandt andet Andreas Færk, der er gået til Kirk Kapital og pengetankens nytiltrådte chef Kim Gulstad med fortid i Nordic Capital, Christian Bonde, der er gået til A.P. Møller-Mærsk, samt Casper Rønning, der for kort tid siden skiftede til den norske investeringsbank ABG Sundal Collier.

Bankernes mandater de sidste 12 måneder

Herunder ses, hvor mange sager de enkelte rådgivere har haft de sidste 12 måneder:

SEB: 16

Danske Bank: 12

Handelsbanken: 10

Nordea: 9

Carnegie: 9

FIH: 9 (udelukkende M&A)

På jagt efter nye folk

Set i lyset af de mange opsigelser og en pipeline, der udefra virker noget tynd, har Nordea blandt andet hyret stjerneheadhunteren Egon Zehnders kontor i København til at gennemtrævle markedet for ambitiøse investment bankers, der kan hjælpe Nordea med at snuppe de helt store handler, som man ikke er i stand til at slå kløerne i, som tingene er nu.

Chef for Nordeas corporate finance-afdeling i Danmark Harald Grøn mener imidlertid ikke, banken er nede i en bølgedal, og peger på, at de mange opsigelser skal ses i forhold til, at der i øjeblikket er en række aktører, der opruster inden for området.

”Vi ser mange familiekontorer, pensionskasser og andre, der gerne vil investere mere aktivt. Det øger efterspørgslen efter vores folk, og derfor har vi også sagt farvel til et par stykker, så vi er i markedet for at opruste,” siger Harald Grøn, der stadig betragter Nordea som en af de førende aktører både herhjemme og på nordisk plan.

”Vi har stået bag fire af de største børsnoteringer i Norden sidste år, og også inden for almindeligt køb og salg har vi haft rigeligt at lave, men vi har fortsat store ambitioner på området. Derfor er vi ude at hyre folk netop nu,” siger Harald Grøn, der kom til Nordea fra SEB i 2011.

De har forladt Nordea

Herunder ses nogle af de folk, der har forladt Nordeas corporate finance-afdeling de sidste 6 måneder:

Andreas Færk (Kirk Kapital)

Christian Bonde (A.P. Møller)

Casper Rønning (ABG)

Louisa Vesterdal (NREP)

Ebbe Lund Kjærgaard (Widex)

Elisabeth Hasselström (Addnote)

Christian Hansen (Danske Bank)

God til at udnytte kreditbogen

Hvor ærkerivalerne i Danske Bank i mange år har været kritiseret for at være alt for dårlige til at udnytte bankens store overtag på kreditsiden, har Nordea været langt bedre til at udnytte, at man hele vejen gennem krisen lånte penge til virksomheder som Bang & Olufsen, Hempel og Danfoss, mens Danske Bank var noget mere tilbageholdende.

De senere år har Danske Bank dog oprustet voldsomt inden for corporate finance, blandt andet med ansættelsen af en række prominente navne, herunder Anders Friedl, der blev hentet hos Carnegie i forsøget på at skabe mere momentum i banken, uanfægtet af hvordan bankens kreditafdeling agerer.

Et kig på Nordeas meritter de sidste 12 måneder kunne meget vel give den opfattelse, at banken især inden for M&A fortsat er afhængig af at have et forhold til en af de involverede aktører, når man skal erobre et mandat.

Det gælder eksempelvis med salget af Danmarks Skibskredit til Axcel, PFA og PKA, hvor Nordea sammen med Danske Bank stod for salget og samtidig var aktionær i virksomheden, samt Sampos bud på Topdanmark, hvor Nordeas hårdtslående formand, Björn Wahlroos, må siges at være dybt involveret i både banken og det ambitiøse forsikringsselskab.

Harald Grøn mener dog, at det er en myte, at Nordea primært henter sine mandater via kreditbogen eller andre relationer.

”Vi skal vinde på vores egne meritter, og det gør vi også. Modsat hvad vores kære kolleger går og tror, får vi altså ikke tingene foræret. Det samme gælder i forhold til vores kreditbog, hvor nogle i markedet har den opfattelse, at vi får sagerne, alene fordi vi er bank for den pågældende virksomhed. Sådan fungerer det altså ikke, og nogle gange er det ikke engang en fordel at have kreditten hos den pågældende kunde, fordi de foretrækker en udefra,” siger han.

Opsigtsvækkende chefskifte

At Nordea fortsat har store ambitioner for corporate finance, blev for nylig understreget, da man snuppede tidligere Goldman Sachs-chef Michael Zeier fra Danske Bank. Zeier havde blot været ansat i Danske i lidt over et halvt år, og det vakte derfor stor opsigt, at han efter så kort tid smuttede til Nordea.

Det opsigtsvækkende skifte er fra flere sider blevet modtaget med en vis undren, og mange i branchen holder nu vejret og afventer, hvad Michael Zeiers ansættelse i Nordea vil medføre for bankens danske corporate finance-afdeling. Indtil videre holder Harald Grøn dog fast i, at Nordea set med hans øjne fortsat er blandt de absolut førende både herhjemme og i Norden.

”Vi vil selvfølgelig gerne lave både de store og de mellemstore transaktioner, men det er helt naturligt, at der vil være en masse handler, som vi ikke er med på. Vi er dog stadig nummer 1, når man måler på værdien af transaktionerne, og vi føler, vi netop nu sidder med en fin pipeline,” siger Harald Grøn.

LÆS MERE

Opsigtsvækkende tronskifte i stor kapitalfond

Revisionshus fortsætter oprustning på M&A – Carnegie må igen afgive folk

Revisionshus i storstilet sats på M&A – henter profiler fra investeringsbank

Udenlandske giganter slås om EQT’s guldæg

Ombejlet erhvervsmand foran hårdt arbejde i EQT’s detailkæde