søren schriver web

Inside story

Bortvist Hummel-direktør truet med fyring efter bitter bonusstrid

Allerede i 2013 slog forholdet mellem den fyrede Hummel-direktør Søren Schriver og Stadil-familien gnister, da topchefen havde krav på 10 millioner kroner i forbindelse med et stort frasalg i Japan. I stedet fik han besked på at droppe sit krav eller miste jobbet.

Familien Stadils fyring af den succesfulde Hummel-direktør gennem mere end 20 år, Søren Schriver, kom som et chok for de fleste.

Men InsideBusiness kan nu afsløre, at forholdet mellem den velhavende erhvervsfamilie og den tidligere Hummel-direktør flere gange før har været sat på alvorlig prøve.

Værst gik det i 2013, hvor Hummel frasolgte sine japanske aktiviteter i en handel, der i alt havde en værdi på omkring 200 millioner kroner. Hummel og dermed familien Stadil fik selv 100 millioner kroner i firmakassen, ligesom man ydermere fik en potentiel fremtidig betaling på op imod 100 millioner kroner.

Ifølge Søren Schrivers kontrakt har den nu forhenværende direktør ret til en andel på 10 procent af alle frasalg i Hummel-koncernen, og netop derfor gjorde Schriver i 2013 et krav gældende over for Stadil-familien.

Det krav blev imidlertid ikke mødt med megen velvilje, da familien med Thor Stadil i spidsen på ingen måde mente, direktøren havde krav på hverken 10 eller i værste fald 20 millioner kroner.

Drop kravet, eller mist jobbet, lød beskeden fra Stadil-familien ifølge InsideBusiness’ oplysninger. Det nægtede den daværende direktør imidlertid, men siden fik man forhandlet sig frem til en noget mindre betaling på 6 millioner kroner, hvilket Schriver bestemt ikke var særlig tilfreds med.

Den japanske frasalg var blandt andet medvirkende til, at Stadil-familien det år kunne trække 200 millioner kroner ud af Hummel-koncernen.

”Jeg er bekendt med sagen i Japan og uden at gå for meget i detaljer med den, kan jeg blot konstatere, at der ser ud til at tegne sig et vist mønster,” siger advokat Finn Schwarz fra Horten, der repræsenterer den fyrede Hummel-direktør, Søren Schriver.

Advokaten henviser blandt andet til, at det efter fyringen af Søren Schriver er kommet frem, at familien Stadil har haft alvorlige udeståender med tidligere samarbejdspartnere rundtomkring i verden, som InsideBusiness beskrev det i sidste uge.

Det gælder blandt andet Morten Ernst, der har hjulpet med opbygningen af familiefirmaet Lactosan-Sanovos kinesiske forretning, samt Ole Bødker Nielsen, der i mange år har samarbejdet med Stadil-familiens æggeimperium i Sydamerika, herunder i Venezuela.

Fast klausul

Sagen med fyringen af Søren Schriver eksploderede i sidste uge, da Christian Stadil for snurrende kameraer forklarede den fremmødte presse, hvordan Søren Schriver havde forsøgt at gå bag ryggen på familien og Hummel for at snyde selskabet for en millionindtægt via et tyrkisk selskab.

Søren Schriver har dog siden på det kraftigste taget afstand fra de påstande, ligesom han i samarbejde med sin advokat har krævet over 10 millioner kroner af Hummel, da han mener at have to års løn samt en bonus på omkring 5 millioner kroner til gode på basis af regnskabet for 2016.

InsideBusiness er bekendt med, at Søren Schrivers kontrakt indeholder en nagelfast klausul om, at han har ret til 10 procent af alle frasalg i Hummel-koncernen, der ligeledes gælder, hvis hele Hummel bliver solgt til en af de mange kapitalfonde, der tidligere har vist interesse for virksomheden.

Dermed kunne Schriver meget vel have haft udsigt til en bonus på 20-25 millioner kroner, hvis det var lykkedes Hummel at frasælge sine værdifulde tyrkiske aktiver, som man indtil for nylig arbejdede på.

Vil gøre krav gældende

Set i lyset af hvordan det tidligere gik med salget af Hummels japanske frasalg, er det dog tvivlsomt, om Søren Schriver nogensinde ville få del i den store bonus, hvilket ifølge InsideBusiness’ oplysninger også vil blive brugt aktivt af den fyrede direktør i forbindelse med den kommende retssag mod Hummel og Stadil-familien.

Finn Schwarz oplyser samtidig, at Søren Schriver vil have rettens ord for, at han frem til sin planlagte pensionering den 31. december 2018 fortsat har ret til sin fastlagte procentdel ved et eventuelt frasalg af et eller flere selskaber i Hummel-koncernen.

”Set ud fra et ansættelsesretsligt synspunkt er det vigtigt for os at få slået fast, at min klient kan gøre sit krav gældende, såfremt der sker en bonusudløsende faktor. Det gælder både, hvis Hummels tyrkiske aktiviteter bliver solgt, og hvis det er hele koncernen. Det er vigtigt at få det slået fast,” siger Finn Schwarz.

Til Børsen siger Thor Stadil, at Søren Schriver ikke havde krav på noget som helst i forbindelse med salget af Hummels japanske aktiviteter, men at man alligevel betalte ham en millionbonus.

 

LÆS MERE

Millionkrav regner ned over Stadil-familien