;
3Shape web

M&A

Brat opbremsning på ophedet M&A-marked 

Efter flere år med hektisk aktivitet inden for virksomhedshandler og stærkt stigende priser blev årets tre første måneder de svageste i årevis. Til trods for at samtlige fonde svømmer i kapital, er der mangel på oplagte opkøbsmuligheder, og også markedet for børsnoteringer er tørret ud efter flere år med stor aktivitet.

Efter flere år med virksomhedshandler i hobetal har 2019 indtil videre givet nervøse trækninger hos en række af de rådgivere, der er blevet forgyldt af et rødglødende M&A-marked de senere år. Især årets førte kvartal giver ikke ligefrem grund til stigende optimisme hos landets banker og rådgivere.  

Friske tal fra Bloomberg viser nemlig, at antallet af virksomhedshandler på europæisk plan var det laveste siden 2013, hvor efterdønningerne fra finanskrisen fortsat lagde en dæmper på både de direkte transaktioner og børsnoteringer. 

Tallene viser, at der i årets første tre måneder blev handlet virksomheder for 1.110 milliarder kroner i Europa, hvilket er et fald på mere end 30 procent sammenlignet med samme periode sidste år. 

Også målt på antallet af handler er året startet noget mere dystert, end mange havde håbet på. Tallene viser desuden, at der i første kvartal blev gennemført i underkanten af 2.600 handler på tværs af Europa, hvilket er et fald på 10 procent i forhold til året før. 

Den faldende aktivitet på det ellers brandvarme marked kommer efter flere års konstant optur, der har været præget af en lind strøm af store milliardhandler, som har givet kronede dage hos investeringsbanker, advokater og rådgivere. Samtidig har flere oprustet kraftigt med henblik på netop af få del i det voksende marked. 

Opturen har især været drevet af, at mange kapitalfonde har solgt ud af porteføljerne, samtidig med at man har rejst nye fonde, der skal investere de friske penge i veldrevne virksomheder. 

Selv om flere rådgivere indtil videre slår koldt vand i blodet, bekræfter en række kapitalfonde over for InsideBusiness, at de også oplever markant færre potentielle opkøb i forhold til tidligere. Især herhjemme er der en udtalt mangel på salgsmodne selskaber med en markedsværdi på over 1 milliard kroner, og listen over igangværende processer må siges at være særdeles kort. 

Netop manglen på attraktive opkøbsmuligheder er ifølge ekstern lektor ved CBS Robert Spliid den primære årsag til, at M&A-markedet både herhjemme og i resten af Europa er en smule afventende. 

”Der er fortsat meget stor likviditet i markedet, og langt de fleste fonde har masser af tørt krudt. Problemer er derfor i højere grad, at der simpelthen mangler brugbare opkøbsmuligheder i øjeblikket. Derfor ser vi også, at når der så kommer større aktiver til salg, vil der typisk være mange interesserede købere,” siger Robert Spliid. 

Han peger på, at manglen på oplagte investeringer kan vise sig at præsentere kapitalfonde og andre opkøbere for en potentiel risiko, da man de senere år har oplevet en strøm af likviditet fra især pensionskasserne, der jagter alternative investeringer i en tid, hvor renterne er rekordlave. De mange milliarder skal naturligvis ikke blot samle støv på fondenes konti, men skal investeres i virksomheder. Det kan imidlertid vise sig vanskeligt, hvis der ikke er tilstrækkeligt med interessante selskaber til salg. 

”Der er naturligvis en risiko ved, at der ophober sig megen kapital i en tid, hvor emnerne er få. Man kan frygte, at det i enkelte tilfælde fører til, at en fond går på kompromis og tager yderligere risici i et forsøg på at sikre sig et aktiv. Samtidig kan det være med til at fastholde de høje multipler, vi har set de senere år,” siger Robert Spliid. 

<strong>Mangel på større handler</strong>

Selskaber med en markedsværdi på over 1 milliard kroner, der er til salg nu, samt dem, der muligvis kommer det senere på året.

Ejerskab fremgår af parentes.

Til salg:
Frontmatec (Axcel)
Fitness World (FSN Capital)
PhaseOne (Silverfleet)
SteelSeries (L. Catterton)
CEGU (stiftere & Danske Spil)
3Shape (stiftere)
Holmris B8 (BWB)

De kan komme til salg:
Skamol (FSN)
Wrist (Altor)
Bladt Industries (Nordic Capital)

Tømmermænd efter historisk godt år 

Den noget afventende stemning på markedet herhjemme og i resten af Europa står i skarp kontrast til sidste år, hvor langt hovedparten af de hjemlige rådgivere kunne berette om historisk god indtjening. 

En af dem var storbanken SEB, der i 2018 stod bag en række større transaktioner, herunder Norlivs køb af en aktiepost i Nordea Liv & Pension samt salget af Alka til giganten Tryg. 

Chef for corporate finance i SEB Carsten Heinild er da også forsigtig med allerede nu at udråbe 2019 til et lunkent år, selv om han erkender, at der kunne have været mere aktivitet indtil nu. 

”Det er rigtigt, at første kvartal i indeværende år målt på aktivitetsniveau har været lidt mere stille end de foregående år. Her skal man dog huske på, at salgsprocesser typisk tager tid, og at der således kan være forskydninger fra år til år. Derfor bør man se på en lidt længere tidshorisont for at få det fulde billede af det forventede niveau i 2019 i forhold til et meget aktivt 2018. Vi ser da også, at der i slutningen af første og begyndelsen af andet kvartal allerede nu er kommet mere gang i markedet, end der var i begyndelsen af året,” siger Carsten Heinild, der peger på, at især manglen på større aktiver er noget af det, der kan lægge en dæmper på markedet. 

”Der, hvor vi oplever en smule mindre aktivitet, er på de helt store aktiver, som der p.t. ikke er så mange i spil af. Samtidig ser også markedet for børsnoteringer indtil videre lidt stille ud i år. Vi er dog af den klare opfattelse, at 2019 også kan blive et rigtig stærkt år for M&A generelt, ligesom de foregående år har været det. Året har jo indtil videre allerede budt på Haldor Topsøe, DSV/Panalpina, Maersk Drilling, KMD og Conscia,” siger Carsten Heinild. 

Usikkerhed på børsmarkedet 

Kapitalfonden Axcel har gjort sit til at trække statistikken i modsat retning, og ud over it-selskabet Conscia offentliggjorte fonden netop i denne uge, at man havde solgt det tidligere problembarn EG for 3,7 milliarder kroner. Samtidig arbejder landets største kapitalfond på at sælge industrivirksomheden Frontmatec, der leverer udstyr til slagterier.  

Dette frasalg er sammen med blandt andet det forestående salg af den jyske spillevirksomhed Spilnu.dk og FSN Capitals fitnesskæde Fitness World blandt de få aktuelle salgsprocesser, hvor prisen forventes at snige sig over 1 milliard kroner. 

Langt værre ser det imidlertid ud, når det handler om børsnoteringer. Markedsuro i slutningen af året førte til aflysning af adskillige potentielle noteringer, blandt andet Adform og Symphogen, og i skrivende stund er der langt mellem de kommende noteringer. Ud over udskillelsen af boreselskabet Maersk Drilling er det kun børsnoteringen af transportselskabet NTG, der må betragtes som relativt sikre noteringer i første halvår.  

Her adskiller markedet i Danmark sig ikke fra det øvrige Europa, hvor stort set samtlige børser kan melde om en yderst stille start på året, hvor især de helt store noteringer i stil med Nets og Ørsted glimrer ved deres fravær. 

Alligevel er der indtil videre ingen panik at spore hos Nasdaq OMX, hvor noteringschef Carsten Borring dog understreger, at 2019 tegner mere stille end de foregående år. 

”Med 12 noteringer sidste år er vi blevet godt vant i Danmark. Vi har sat barren højt ved at spejle os i det svenske marked, hvor de har markant flere noteringer end andre lande i Europa. Men det er klart, at der i slutningen af året var en smule mere usikkerhed på markedet, og det fortsatte ind i 2019, men vi ser fortsat mange positive tegn,” siger han. 

Længere mellem sælger og køber 

Den stigende usikkerhed i den globale økonomi ramte også handlen med virksomheder – især i løbet af andet kvartal sidste år, hvor frygten for en større økonomisk korrektion spillede ind. Mange kapitalfonde har fortsat store tab og fejlslagne investeringer frisk i erindringen, og derfor så man generelt på markedet en større skepsis blandt fondene sidste år.  

Det udmøntede sig i, at enkelte salgsprocesser, herunder EQT’s frasalg af Huscompagniet, blev aflyst, ligesom også Erhvervsinvest og flere andre kapitalfonde måtte opgive tankerne om et frasalg af selskaber i porteføljen. 

Ifølge flere rådgivere oplever man i stigende grad, at især kapitalfonde er blevet mere kritiske og oftere end tidligere kigger efter hullerne i osten. En faktor her er ud over frygten for en økonomisk nedgang, at en stribe kapitalfonde de senere år har brændt fingrene på selskaber indkøbt til historisk høje multipler, hvilket har givet anledning til en vis nervøsitet branchen. 

Den stigende skepsis i sektoren har desuden medført, at alle aktiver, der har et cyklisk element over sig i dag, bliver endevendt og bliver ofte udsat for et større prispres. Til gengæld åbner det for, at de mere sikre aktiver, der betragtes som kriseresistente, er i højere kurs i dag.  

Det er blandt andet baggrunden for, at den britiske kapitalfond Agilitas nu har sat sit dansk-norske skadesselskab Recover Nordic til salg, blot to år efter at man måtte kortslutte det første forsøg på at sælge virksomheden på grund af manglende vilje blandt køberfeltet til at betale den pris, som fonden ønskede.  

Et andet aktiv i den klasse er Axcels førnævnte selskab Frontmatec, der trods en kort ejerperiode, talrige opkøb og hidtil lunkne resultater nu skal sælges efter samme opskrift, hvor rådgiverne fra William Blair og Nordea har til opgave at overbevise køberne om, at der er tale om et aktiv, der kan vokse uanset de økonomiske konjunkturer. 

 

LÆS OGSÅ

Her er de varmeste opkøbsemner på børsen 

Axcel ramt af nedtur i milliardvirksomhed

Kapitalfond vil spinde guld på gamersucces

Kapitalfond jagter livgivende frasalg

Axcel sætter punktum for omfattende stoleleg