danskebank hovedsæde web

Inside story

Sigtelser på vej mod pensionsgiganter for ulovligt samarbejde

Danske Banks pensionsselskab, Danica, og PKA handlede i strid med konkurrencereglerne, da de indgik et samarbejde for at vinde Dansk Supermarked som kunde på pensionssiden. Det mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har sendt bagmandspolitiet (SØIK) efter de to spillere i sagen. InsideBusiness afdækker det spegede forløb.

Der er sigtelser for brud af konkurrencelovgivningen på vej mod to af landets største pensionshuse med mange hundrede tusinder danskere som kunder. Danske Banks Danica og PKA var nemlig efter alt at dømme ude på et skråplan, da de kort før sommerferien indgik en alliance for at bryde PFA’s dominans på markedet for pensionsordninger til ansatte i detailhandlen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener nemlig, at der var tale om et ulovligt samarbejde mellem de to parter. Både Danica og PKA bekræfter således over for InsideBusiness, at der efter en møderække med folk fra konkurrencemyndighederne er indgivet en anmeldelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til bagmandspolitiet (SØIK – Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).

PKA nu afventer en sigtelse fra SØIK:

”Det er bare hammerærgerligt. Vi har aldrig bevidst haft et ønske om at bryde reglerne,” siger Tomas Frydenberg, der er medlemsdirektør hos pensionskassen PKA med 340.000 overenskomstansatte som kunder til InsideBusiness.

Sagen er dog – populært sagt – mere speget end røget, for erkendelsen fra PKA kommer, efter at de to parter på mystisk droppede det lovende samarbejde, som InsideBusiness beskrev den 9. august. Dengang ville Danske Bank ikke svare på, om myndighederne var blandet ind i sagen. Nu bekræfter Danske Bank-direktør og formand for Danica Jacob Aarup-Andersen adspurgt af InsideBusiness, at Danica selv anmeldte samarbejdet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i håb om at slippe for straf i sagen:

”I Danica Pension ønsker vi så stor konkurrence på pensionsmarkedet som muligt. Derfor er det stærkt beklageligt, at der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på de konkurrenceretlige rammer ved udarbejdelsen af det konkrete tilbud. Så snart vi opdagede, at tilbuddet formodentlig var afgivet i strid med reglerne, indledte vi en intern undersøgelse og orienterede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi har samtidig strammet op på vores interne procedurer, så vi sikrer, at en lignende sag ikke opstår igen,” siger Danica Pensions bestyrelsesformand Jacob Aarup-Andersen.

Sigtelse på vej

Danica bekræfter tillige, at sagen er overdraget til SØIK. Danica Pension forventer således at modtage en sigtelse i sagen inden for kort tid. Men da Danica selv har kontaktet myndighederne og har indgivet ansøgning om straflempelse, håber man, at selskabet ikke vil blive straffet som følge af sagen.

Det samme kan dog i sagens natur næppe være tilfældet for PKA, da konkurrencemyndighederne har lagt op til, at det kun er den part, der først selv anmelder sagen, som kan blive straffri. PKA oplyser dog, at man selv tog kontakt til konkurrencemyndighederne, da man blev opmærksom på, at de kiggede på sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at besvare InsideBusiness henvendelse med ”ingen kommentarer.” Det samme gælder SØIK.

Sagen begyndte, da Salling Group (tidligere Dansk Supermarked) før sommerferien ønskede at indgå en aftale om en ny pensionsordning til deres ansatte, som i dag er kunder hos PFA. I udbudsrunden blev folk i Danicas ledelse enige med toppen i PKA om, at man sammen ønskede at byde på den store kunde.

Det skyldes, at lederne i den store virksomhed var en oplagt målgruppe for Danicas avancerede private banking-lignende pensionssystem, mens de menige butiksansatte kunne få adgang til PKA’s meget billige ordninger, der koster bare 365 kr. om året. Eller ca. det halve af omkostningsniveauet hos PFA og langt billigere, end Danica normalt er.

InsideBusiness skrev først om samarbejdet den 22. maj, da både afgående Danica-topchef Per Klitgård og PKA-direktør Peter Damgaard stod frem og fortalte om den nye alliance.

”Fra vores side er det vigtigt at bemærke, at vi i PKA ikke havde mulighed for at tilbyde det banklignende pensionsprodukt, som lederne efterspurgte. Vi har det simpelthen ikke på hylderne. Derfor var det et naturligt samarbejde at gå ind i i det her konkrete udbud,” forklarer Tomas Frydenberg fra PKA.

PKA: Vi har ikke ønsket at bryde reglerne

Det samme kan dog ikke siges om Danica, der både har avancerede pensionsprodukter til højtlønnede og pensionsordninger til almindelige overenskomstansatte på hylderne. En ærgerlig Tomas Frydenberg imødeser nu en officiel anmeldelse og efterfølgende sag fra SØIK.

”Vi har aldrig skjult noget om dette samarbejde. Heller ikke for udbudsgiveren – og vi gik endda offentligt ud og fortalte om sagen. På den måde har vi ikke haft et ønske om at bryde nogen konkurrenceregler.”

Et vigtigt dokument for en tilbundsgående undersøgelse af konkurrencesagen mod PKA og Danica ventes at blive udbudsmaterialet og aftaler mellem Danica og PKA. Det er værd at bemærke, at der netop er kommet en ny vejledning, som beskriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens holdning til konsortier, der sagtens kan være lovlige, ”hvis konsortiedeltagerne ikke er konkurrenter i forhold til den opgave, konsortiet skal udføre. Det samme er tilfældet, hvis virksomhederne løser opgaven mærkbart bedre og/eller billigere for ordregiveren, og virksomhederne i øvrigt ikke udveksler mere information, end hvad der er nødvendigt for at løse opgaven,” fremgår det af materiale fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Omvendt er en virksomhed i strid med reglerne, hvis det er konsortier, hvor deltagerne hver især kan byde på opgaven og dermed er konkurrenter om opgaven, der samarbejder, og hvor samarbejdet ikke er til gavn for ordregiveren.

Samarbejder og karteller kan være skadelige for forbrugerne

Det kan også være problematisk, hvis der deltager flere virksomheder i konsortiet end nødvendigt for at løse den konkrete opgave.

”Konsortier, der svækker konkurrencen om opgaven og eventuelt medfører højere priser, har samme virkninger som et egentligt kartel. Denne form for samarbejde er skadeligt for forbrugerne og for det store flertal af virksomheder, som efterlever konkurrencereglerne,” skriver Konkurrencestyrelsen i en vejledning fra 25. april i år. Det er virksomhedernes eget ansvar at overholde lovgivningen.

Efter at konkurrencesagen blev indledt, erfarer InsideBusiness, at Danica har trukket sig fra udbudsrunden om Dansk Supermarked (Salling Group), der håndteres af den garvede pensionsmægler Jørgen Svendsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i år også set nærmere på den store fusion mellem Danica og SEB, der også betyder en markant forandret konkurrencesituation på pensionsmarkedet, men den blev dog godkendt af myndighederne den 30 maj, da styrelsen nåede frem til, at den ikke ville hæmme konkurrencen på pensionsmarkedet betydeligt.

En af konkurrencesagens hovedpersoner, den mangeårige Danica-direktør Per Klitgård, meddelte i juli, at han træder tilbage for at blive afløst af Ole Krog Petersen.

LÆS MERE

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber