tandlæger © Georgerudy Dreamstime

Forsikring

Sygeforsikringen ‘danmark’ vokser ufortrødent videre

Sygeforsikringen 'danmark' oplever en fortsat stigende interesse for sundhedsforsikring i 2021, hvor nøgleordene for fremgangen er høj tilbagebetaling og rekordlave omkostninger. Konkurrencen på markedet stiger, men den administrerende direktør hilser den velkommen.

Gennem de seneste år er danskernes interesse for den personlige sundhed et emne, der er begyndt at optage flere og flere. Den tiltagende opmærksomhed på helbredet er i hvert fald noget, der afspejler sig i Sygeforsikringen ’danmark’s regnskab for 2021.
Her steg bruttopræmierne med små 62 mio. kr. til 3,5 mia. kr., hvilket kommer af en god vækst i medlemsskaren. Årets resultat blev knap 634 mio. kr., hvor næsten hele overskuddet stammer fra et investeringsresultat på 622 mio. kr., mens selve forsikringsforretningen gav et overskud på 6,5 mio. kr. mod 256 mio. kr. i 2020.
På forsikringssiden udgjorde erstatningsprocenten 96,4 pct., mens omkostningsprocenten landede på små 3,4 pct., hvilket er yderst lavt for et gensidigt selskab. Samlet gav det en combined ratio for 2021 på 99,8 pct. Dertil kunne Sygeforsikringen ’danmark’ byde velkommen til 54.000 nye medlemmer i det forgangne år, så foreningen nu har 2,66 millioner medlemmer under sig. Det svarer til 45 pct. af alle offentligt sygeforsikrede i Danmark.
”Det er helt vildt. Jeg tror, at befolkningen er meget opmærksom på at være en del af det fællesskab, der ligger i Sygeforsikring ’danmark’, så man på et gensidigt grundlag er med til at hjælpe hinanden, når man måtte få udgifter til behandlinger,” siger Allan Luplau, administrerende direktør i Sygeforsikringen ’danmark’.

Sygeforsikringen “danmark”s medlemmer fordeler sig i følgende grupper:

Den suverænt mest populære forsikringsgruppe i Sygeforsikringen ’danmark’ er gruppe 5, der dækker omkring 350 forskellige tilskud såsom medicin, tænder, vaccinationer og fysioterapeut.

Gruppe 1 og gruppe 2 giver en bedre dækning, mens Gruppe S er for de medlemmer under 60 år, der ikke opfylder ’danmark’s almindelige betingelser. Endelig er der gruppen basis-sygeforsikring, der giver ret til tilskud i fremtiden.

”Vi får rigtig mange medlemmer, fordi mor og far allerede er medlemmer i forvejen. Det betyder nemlig, at børnene er født ind i medlemskabet. Men der er rigtig mange, der kommer for første gang og gerne vil være medlem. Jeg tror, at opmærksomheden omkring det at have et godt helbred er kommet i fokus. Det er en megatrend, at man skal passe på sig selv og på sit helbred.”

Ikke som andre forsikringer

Sygeforsikringen ’danmark’ er en anderledes spiller på det danske forsikringsmarked på flere punkter. Foreningen er gensidigt baseret, men modsat mange andre gensidigt baserede selskaber har Sygeforsikringen ’danmark’ en af de absolut laveste omkostningsprocenter på markedet: i 2021 udgjorde den blot 3,4 pct.

Foreningen har en målsætning om at udbetale minimum 90 øre i erstatning for hver betalt forsikringskrone. Derfor er Allan Luplau også glad for, at det forsikringstekniske resultat et blevet barberet ned til de 6,5 mio. kr. fra 256 mio. kr. i 2020. I 2021 svarede det til, at medlemmerne fik 92,4 øre tilbage for hver forsikringskrone.

”På grund af corona holdt vores medlemmer tilbage med at gå til fysioterapeut, tandlæge og kiropraktik i 2020. Og det betyder jo, at vi kom til at have overskud på forsikringsdriften. Det er ikke meningen. Så når vi laver et væsentlig lavere overskud på forsikringsdriften, er det med tommelfingeren op fra bestyrelsen.”

”Jeg bliver som en af meget få forsikringsdirektører skældt ud, hvis jeg laver et overskud på medlemmerne. Jeg må godt lave det på det investeringsmæssige overskud og få ros for det, men ikke på medlemmerne,” siger Allan Luplau.

De lave administrationsomkostninger kommer af, at foreningen kun har 180 medarbejdere til at sørge for at udbetale mere end 36 millioner gange tilskud om året til de 2,66 milloner medlemmer. Det kan lade sig gøre, fordi foreningens systemer er stærkt funderet på digitalisering og teknologi, hvor de 33 millioner skader kan køre gennem systemet og behandles uden vurdering eller berøring fra en menneskehånd.

”Det er omvendt proportionalt i de fleste andre skadesforsikringsselskaber, i og med at de har relativt få skader, men de er mere komplicerede, og hvor der er flere menneskelige vurderinger om, hvorvidt en anmeldelse kan føre til en erstatning eller ej. Hos os skal man ikke udøve et stort skøn for, om man opfylder betingelserne for at være dækket. Det skal ske helt automatisk,” siger den administrerende direktør.

Byder konkurrencen velkommen

Interessen for forsikring på sundhedsområdet kan også mærkes af en øget konkurrence fra andre forsikringsselskaber som Dansk Tandforsikring og Tryg, der presser på markedet for tandforsikring. Hos Sygeforsikringen ’danmark’ er men glad for den øgede konkurrence, da det i sidste ende kommer medlemmerne til gode.

”I øjeblikket ser vi den største konkurrence på tandforsikring. I sidste ende er det supergodt med noget mere konkurrence på det. Vi kan ikke se det på den måde, at der er en nedgang i interessen for at være medlem hos os. Jeg tror, at den opvejes af interessen for at være bedst muligt forsikret,” siger Allan Luplau.

For at svare igen på den øgede konkurrence startede Sygeforsikring ’danmark’ et datterselskab i 2018, hvor man for første gang begyndte at udbyde erhvervsforsikringer. På den måde kan virksomheder, som måtte være omfattet af overenskomster med en faglige organisation, få tandforsikring til sine medarbejdere gennem datterselskabet.

Målet er at vokse hele tiden og øge markedsandelen. Ikke i forhold til andre forsikringsselskaber – de må meget gerne tage deres del af markedet – men mere i forhold til den andel af befolkningen, som er offentligt sygesikret. Her vil vi gerne have, at den markedsandel øges. Altså at der bliver flere medlemmer af ’danmark’ hele tiden. Det leje, vi er nået op på nu, er jo, at 45 pct. af de offentligt sygesikrede også er forsikret hos ’danmark’.

På tværs af forsikringsbranchen er inflation et varmt emne, hvor store som små forsikringsselskaber holder igen med at sige for meget om, hvorvidt og hvor meget priserne skal hæves som følge af øgede omkostninger til at udbedre skader.

Ifølge Allan Luplau har man endnu ikke kunnet notere sig en stigning i erstatningsudgifterne som følge af inflationsniveauet. Men det kunne sagtens komme, tilføjer han.

”Vi afventer, om der kommer prisstigninger, og så forholder vi os til det. Det er primært på frie ydelser, som ikke er overenskomstreguleret, eksempelvis det dyre tandarbejde og implantater, hvor det kan blive relevant. Når materialerne til det er svære at få fat på, stiger priserne, og det har en betydning for vores udgifter,” siger den administrerende direktør.

Læs mere

Ny møgsag fra Tryg sætter forsikringsbranchen på den anden ende

Udfordringerne spøger i kulissen hos Alm. Brand

Vejle Brand holder fast i væksten

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand