Gomspace smal

Inside story

Hypet satellitselskab kan blive presset på pengejagt

Gomspace vokser med raketfart, men pengene brænder under den nordjyske rumvirksomhed. Aktionærerne må forberede sig på endnu en kapitaludvidelse, hvis selskabet skal holde væksten oppe gennem 2018.

Den nordjyske satellitvirksomhed Gomspace brænder penge af i højt tempo – og aktionærerne må forberede sig på endnu en aktieemission.

Så sent som i april sidste år måtte Gomspace rundt med hatten til aktionærerne for at skaffe penge til at holde væksten oppe, men direktionen har i den mellemliggende periode fortsat haft fokus på toplinjen. Udsigten til overskud ligger derfor stadig et godt stykke ude i fremtiden, mens skaleringen af forretningen langtfra er overstået. Kassebeholdningen i satellitvirksomheden fra Aalborg er således under pres.

Som det ser ud nu, vil selskabet løbe tør for penge allerede om 19 måneder, hvis det nuværende underskud fortsætter. Og det forudsætter endda, at selskabet stopper med at foretage flere store investeringer i produktionsapparat og medarbejder- og produktudvikling. Alt peger derfor på, at Gomspace må gå til aktionærerne igen, hvis ikke virksomheden skal misse sine egne vækstmål om en omsætning på 800 mio. svenske kroner (SEK) i 2021.

Selskabets seneste regnskab viser et underskud på 67 mio. SEK for hele året og investeringer for 84 mio. SEK fordelt på en lang række områder, herunder nye produktions- og kontorfaciliteter samt ny it, men også videreudvikling af kundernes projekter og en investering i det tilknyttede selskab Aerial & Maritime Ltd. er med til at trække udgifterne op.

Holder man det op imod den nuværende kassebeholdning på 95 mio. SEK, står det klart, at Gomspace vil få meget svært ved at fortsætte udviklingen som nu uden at tilføre yderligere kapital i 2018 – og vejen er da også allerede lagt for endnu en aktieemission.

Investering i produktion

Så sent som i april sidste år udvidede Gomspace aktiekapitalen med 1,75 mio. nye aktier til en samlet værdi af 95 mio. SEK, og det er den primære forklaring på, at selskabet stadig har penge på kontoen i dag. Siden april er aktiekursen steget med 25 procent til kurs 68,5, og selskabets bestyrelse har stadig mulighed for at udstede flere nye aktier, oplyser Troels Dalsgaard Nørmølle, der er finansdirektør i Gomspace.

”Vi har ikke meldt noget ud om en kapitaludvidelse, og det vil være bestyrelsens beslutning. Men når det så er sagt, så fik bestyrelsen i 2017 mandat til at udstede 4,9 millioner nye aktier, som de kan bruge frem mod næste generalforsamling, der som bekendt ligger i slutningen af april i år. Så det er muligt for virksomheden at udstede nye aktier,” siger Troels Dalsgaard Nørmølle.

En af de analytikere, der følger aktien tæt, er John Stihøj. Han ejer analysehuset aktieinfo, som blandt andet dækker Gomspace-aktien. Han vurderer også, at en udvidelse af aktiekapitalen er sandsynlig på kort sigt.

”Vi kommer ikke udenom, at det koster penge at vækste så meget, som de gør. Nye ansatte og nye, større kontorer og fabriksanlæg er alt sammen noget, der var med til at give Gomspace underskud i 2017, og vi forventer egentlig også, at de vil give underskud i 2018. Derfor må vi nok også forvente en kapitaludvidelse på 10 procent igen i år,” siger John Stihøj, der dog samtidig bemærker, at Gomspace har kapital til drift året ud.

Gomspace har for nylig udvidet forretningen med et nyt datterselskab i Luxembourg for at fokusere på en helt ny forretningsgren, satellitservice, som vil kræve yderligere investeringer, men også selve kerneforretningen, udvikling og produktion af satellitter, befinder sig på et tidligt stadie og ventes at kræve yderligere investeringer, idet transformationen til serieproduktion først for alvor starter nu.

”Ud over at forbedre marginerne er skalering et vigtigt emne. Begge disse emner vil blive adresseret gennem vores aktiviteter med at opbygge den industrielle produktion af nanosatellitter. Vi er ved at transformere produktionen fra at prototypeproducere en enkelt satellit ad gangen til industriel serieproduktion. Dette område er det vigtigste element for vores fremtidige succes,” udtaler selskabets administrerende direktør, Niels Buus, i forbindelse med selskabets Q4-regnskab.

Mindre profitabel

Ambitionen om at vokse med 70 procent om året holder ved, ligesom der heller ikke er ændret på 2021-målet om en omsætning på 800 mio. SEK. Men at opretholde omsætningsvæksten er ikke den eneste udfordring for Gomspace.

Det er endnu ikke lykkedes selskabet at gøre forretningen profitabel. Faktisk går det den forkerte vej, bemærker Christian Svane, der er partner og rådgiver i konsulenthuset Prokura, som har specialiseret sig i ydelser, der omhandler optimering af indkøb og forsyningskæder.

”Deres kerneforretning, at producere og udvikle nanosatellitter, vil nok aldrig være et produkt, som egner sig til egentlig masseproduktion. Men man skulle alligevel gerne kunne se skalaeffekt, i takt med at virksomheden vokser,” siger Christian Svane.

Han bemærker, at bruttomarginerne, altså bruttoresultatet som andel af omsætningen, falder, selv om skaleringsfordele burde give den omvendte effekt. Marginerne er således faldet fra 47 procent i 2016 til 28 procent i 2017, og fordi det er en lille teknologivirksomhed med høj vækst, er den også meget sårbar i forhold til de udfordringer, opsvinget bringer i form af mangel på arbejdskraft og materialer til produktion.

Det store spørgsmål er derfor, hvor langt Gomspace er med opgraderingen af produktionsapparatet, om der skal ekstra investeringer til, og om Gomspace vil løbe ind i produktionsudfordringer, lyder det fra Christian Svane.

”Hvis de har alle produktionsanlæg og fabrikker klar nu og måske kan få resten produceret hos underleverandører, så er det klart, at overskuddet vil kunne vokse, i takt med at omsætningen stiger. Men det forudsætter altså, at de ikke løber ind i problemer med eksempelvis adgang til komponenter,” siger Christian Svane.

Selskabets finansdirektør bemærker, at investeringsudgifterne ikke ventes at stige yderligere de kommende år. Men det er ikke ensbetydende med, at den høje investeringsaktivitet forsvinder.