karsten-dybvad-8--size-DibTopImage--version-20171117083052

Inside story

Danske Bank-formand forgyldte rektor i strid med reglerne

Karsten Dybvad forgyldte i sin tid som CBS-formand tidligere rektor, selvom han ifølge Rigsrevisionen var klar over, at det var i strid med reglerne. Rigsrevisionen mener, at CBS bør overveje at rette krav mod Karsten Dybvad og den tidligere bestyrelse, som tæller flere erhvervsprofiler.

Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, risikerer at blive mødt med et økonomisk krav i en opsigtsvækkende sag fra sin tid som bestyrelsesformand for Copenhagen Business School (CBS).

Sagen drejer sig om et gyldent håndtryk til universitets tidligere rektor Per Holten-Andersen, da denne trådte tilbage i begyndelsen af 2019. Med sig ud ad døren fik Per Holten-Andersen et engangsvederlag på 692.000 kr.

Men problemet er, at engangsvederlaget var i strid med reglerne. Og dertil kommer, at Karsten Dybvad var blevet gjort bekendt med, at aftalen var i strid med reglerne, viser en ny beretning fra Rigsrevisionen om statens forvaltning i 2020.

Sagen kort

En ny beretning fra Rigsrevisionen om statens forvaltning i 2020 viser, at CBS i 2019 gav den daværende rektor et engangsvederlag i forbindelse med dennes fratrædelse.

Men aftalen var i strid med reglerne og blev indgået, selv om CBS’s daværende bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, var blevet gjort bekendt med, at aftalen var i strid med reglerne.

Ifølge Karsten Dybvad var engangsvederlaget en del af Per Holten-Andersens eksisterende kontrakt. Derfor ville der være tale om en ”klar forringelse” af Per Holten-Andersens kontrakt, hvis han mistede engangsvederlaget, da bestyrelsen besluttede at forlænge hans kontrakt.

Karsten Dybvads opfattelse var, at der efter drøftelser med Styrelsen for Videregående Uddannelser blev opnået en forståelse om, at CBS kunne forlænge Per Holten-Andersens ansættelse med engangsvederlaget i den nye kontrakt.

Rigsrevisionen mener dog, at CBS med nuværende bestyrelsesformand, Torben Möger Pedersen, i spidsen bør overveje, om der er grundlag for at rette krav mod den tidligere bestyrelse, som foruden Karsten Dybvad bestod af flere prominente finans- og erhvervsfolk.

Når aftalen var i strid med reglerne, skyldtes det, at Per Holten-Andersen samtidig modtog 800.000 kr. i et fratrædelsesbeløb, da han stoppede på posten. Men ifølge åremålscirkulæret kan der ikke både aftales et fratrædelsesbeløb og et engangsvederlag, når en person selv ansøger om afsked. Dermed var aftalen i strid med vilkårene for det statslige tilskud på godt 660 mio. kr., som CBS modtager.

I beretningen skriver Rigsrevisionen, at intern kommunikation mellem CBS og Karsten Dybvad viser, at Karsten Dybvad flere gange blev gjort opmærksom på, at aftalen med Per Holten-Andersen var i strid med reglerne.

Alligevel valgte han og bestyrelsen at give rektoren en fratrædelsesaftale på 800.000 kr. og et engangsvederlag på 692.000 kr. – et gyldent håndtryk på samlet set 1,49 mio. kr.

”Bestyrelsen indgik aftalen med den afgåede rektor, selv om den daværende bestyrelsesformand var bekendt med, at aftalen ikke fulgte reglerne på området,” skriver Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen mener, at CBS, hvor bestyrelsesformanden i dag er PensionDanmark-boss Torben Möger Pedersen, bør overveje, om der skal rettes krav mod den tidligere bestyrelse på CBS.

”Rigsrevisionen finder, at Uddannelses- og Forskningsministeriet bør kræve den del af tilskuddet tilbagebetalt, som er anvendt i strid med reglerne, og at CBS bør overveje, om der skal rettes et krav mod den tidligere bestyrelse for tabet af tilskud,” skriver Rigsrevisionen.

Tidligere bestyrelsesmedlem mindes ingen debat om aftale

Aftalen med Per Holten-Andersen blev ifølge beretningen indgået i 2016 i forbindelse med en forlængelse af Per Holten-Andersens åremålsaftale. Her blev det aftalt at videreføre et kontraktvilkår om udbetaling af et engangsvederlag sammen med et fratrædelsesbeløb, skriver Rigsrevisionen.

Ud over Karsten Dybvad finder man flere prominente navne i den tidligere bestyrelse for CBS. Det gælder blandt andre Nykredit-topchef Michael Rasmussen, tidligere Irma-topchef Alfred Josefsen samt CBS-professor og tidligere formand i Finanstilsynet David Lando.

Karsten Dybvad skriver i en skriftlig kommentar til InsideBusiness, at engangsvederlaget til Per Holten-Andersen var en del af rektorens oprindelige kontrakt, inden den blev forlænget.

Af Per Holten-Andersens kontrakt fremgik det dog også, at vederlaget ville bortfalde ved en forlængelse af stillingen. Men ifølge Karsten Dybvad ville der være tale om en ”klar forringelse” af Per Holten-Andersens kontrakt, hvis han mistede engangsvederlaget.

Derfor drøftede bestyrelsen CBS-kontrakten med Styrelsen for Videregående Uddannelser i flere måneder.

”Intentionen var således at fastholde rektor på en måde, der ikke forringede hans fratrædelses- og pensionsvilkår og samtidig indebar, at forlængelsen ikke blev dyrere for CBS, idet alternativet ville være at afslutte kontrakten,” skriver Karsten Dybvad.

Karsten Dybvad oplyser tillige, at det var hans opfattelse, at der blev opnået en forståelse med styrelsen om, at CBS kunne forlænge Per Holten-Andersens ansættelse med engangsvederlaget i den nye kontrakt.

”Jeg har derfor handlet efter bedste overbevisning og i god tro,” skriver Karsten Dybvad.

“Uagtet dette, er ansvaret for indgåelsen af kontrakten mit, og jeg tager naturligvis Statsrevisorernes og Rigsrevisionens kritik til efterretning og afventer CBS’ afklaring af sagens afslutning,” siger han.

Professor: Opsigtvækkende sag

Sagen er på mange måder opsigtsvækkende, vurderer professor i forvaltningsret Sten Bønsing. Han fortæller, at det hører til sjældenhederne, at der lægges op til krav gældende mod medlemmer af offentlige bestyrelser.

Kravet skal i så fald rettes af den nuværende bestyrelse i CBS mod den gamle bestyrelse.

”Det kan godt ødelægge den gode stemning. Men sagen er, at hvis de ikke gør det, så forsynder de sig mod, at de er forpligtet til at passe på pengene. Hvis der er grundlag for det, har de sådan set pligt til at rejse de krav, de mener, de har,” siger Sten Bønsing.

Ifølge universitetsdirektør på CBS Kirsten Winther Jørgensen vil CBS nu undersøge, om der er grundlag for at rette krav mod den tidligere bestyrelse, sådan som Statsrevisorerne opfordrer til.

”CBS bliver bedt om at overveje, om der kan rettes krav mod den daværende bestyrelse. Vi undersøger nu, om der er grundlag for dette,” skriver Kirsten Winther Jørgensen.

Hun siger, at kritikken fra Statsrevisorerne ”naturligvis gør indtryk”, og erkender, at universitets aftale med rektor Per Holten-Andersen var i strid med reglerne.

”Vi beklager, at CBS tilbage i 2016 fik den opfattelse, at kontrakten kunne indgås med det konkrete kontraktvilkår. Med Statsrevisorernes beretning må vi konstatere, at det ikke var korrekt.”

Dybvad og tidligere rektor i centrum tidligere

Det er ikke første gang, at CBS’ bestyrelse er genstand for uønsket opmærksomhed.

Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, vakte det opstandelse, da netop Per Holten-Andersen valgte at annoncere et stop for nye samarbejder med Danske Bank i kølvandet på hvidvaskskandalen.

Det skete, selv om hovedparten af CBS’ bestyrelsesmedlemmer ikke var informeret om, at skolen havde tænkt sig at tage et så drastisk skridt i brug i forsøget på at lægge afstand til Danske Banks centrale rolle i den meget omfattende sag om hvidvask i Estland.

Den eneste i bestyrelsen, der blev taget i ed, var daværende formand, Karsten Dybvad. Derimod fik de øvrige bestyrelsesmedlemmer først nyheden, samtidig med at den rullede hen over diverse nyhedsmediers hjemmesider om formiddagen den 9. oktober.

InsideBusiness har forsøgt at få en kommentar fra Nykredits topchef, Michael Rasmussen, som i dag er næstformand i CBS-bestyrelsen, men det er ikke lykkedes inden deadline.