danica

Pension

Danske Banks Danica bakker op om boligfinansiering med pensionspenge

Der er generelt positive meldinger om mulighederne for at gentænke pensions- og boligfinansieringssystemet, så boligkøbere på en eller anden måde kan bruge pensionspengene til at finansiere deres køb. Nationalbanken og Forbrugerrådet – Tænk er behersket positive, mens Finans Danmark og erhvervsminister Simon Kollerup lurepasser.

Skal danskerne kunne finansiere deres bolig delvist med penge fra pensionsopsparingen? Det er der generelt positive meldinger overfor rundtomkring blandt iagttagere og spillere på pensionsmarkedet.

Temaet er relevant, efter at InsideBusiness beskrev, hvordan brancheorganisationen Forsikring & Pension bakker op om en mere fleksibel håndtering af danskernes på den side meget høje gæld boliggæld og på den anden side meget høje pensionsopsparing.

Begge poster er blandt de højeste i OECD-landene. Spørgsmålet er, om det overhovedet er hensigtsmæssigt med så store aktiver for almindelige husholdninger, fordi det jo både koster renteudgifter og bidragssatser til bank- og realkreditsektoren såvel som dyre investeringsomkostninger til pensions- og investeringsbranchen, ligesom dele af pensionsformuen alligevel investeres i ejendomme. Så hvorfor ikke arbejde med at skære de fordyrende mellemled ud? Det var oprindelig de økonomiske vismænd, der først luftede ideen om at ændre systemet tidligere i år.

Hos Danske Banks pensionsselskab, Danica, er COO Jesper Bjerre klar til at se på en ændring af reglerne.

”Vi er grundlæggende positive over for, at der skabes en øget fleksibilitet for boligmarkedet. Det vil jeg godt sige, uden at vi endnu kender rammerne for, hvordan det kan komme til at se ud.”

Danica er som bekendt en del af Danske Bank-koncernen, som både driver pensionsselskab, bank og realkreditselskabet Realkredit Danmark. Derfor føler man sig særlig forpligtet til at lave en god helhedsrådgivning af kunderne. Det er således positivt, hvis man kan bidrage til at sikre flere muligheder for, at kunderne kan optimere deres aktiver, pension med videre, mener Jesper Bjerre.

”Vi har i Danica en særlig interesse i et sådant forslag, fordi vi er en del af en koncern med bank og realkreditselskab. Derfor vil vi gerne give en holistisk rådgivning for kundens samlede økonomi. Der er det alt andet lige en fordel at være repræsenteret inden for alle tre områder.”

Jesper Bjerre mener, at man i forslaget må forholde sig til, at det også er vigtigt, at ældre kan aktivere boligformuen.

”En bolighandel er jo den største investering i kundens livsforløb, og der er jo mange af dem, der er kommet lidt op i alderen, som har en stor boligformue. At aktivere den må siges at være en væsentlig del af rådgivningen. Der kan være nogle, som har brug for at konvertere friværdi til en livrente eller andet.”

Selv om Danske Bank og Danica ifølge Jesper Bjerre er positive over for den nye tilgang, så ved han godt, at det kan have lange udsigter at komme i mål.

”Altså, der er jo tale om et forslag inden for den generelle regulering, og det er ikke noget, vi kan gøre noget ved som enkeltstående selskab. Men vi mener, at det er et godt udgangspunkt at arbejde videre fra, hvis man kan gøre tilgangen til kundernes samlede økonomi mere fleksibel. Det gælder også nye boligkøbere, for det er som bekendt ikke blevet nemmere at komme ind på boligmarkedet de seneste år.”

Nationalbanken: Det skal kombineres med afdrag og udbetalingskrav

Overraskende nok er også Nationalbanken behersket positiv over for ændringer i systemet. For også her er man bevidst om, at det er en meget dyr løsning omkostningsmæssigt, når danskerne har så store balancer.

“Indretningen af pensionssystemet og boligfinansieringen i Danmark betyder, at husholdningerne har store bruttobalancer med stor gæld på den ene side og stor pensionsformue på den anden. Det er der omkostninger ved, og derfor kan det give mening at se på, om strukturerne kan forbedres,” skriver Nationalbanken i en mail til InsideBusiness.

Dog vil man fra Nationalbankens side i forbindelse med en eventuel reform gerne have indført større udbetalingskrav og krav om afdrag for at gøre især førstegangskøberne mere robuste.

“Investering af en del af pensionsformuen i egen bolig vil imidlertid være en meget kompleks øvelse: Unge boligkøbere har ingen eller meget lav boligformue, opgørelsen af investeringsafkastet er usikkert, der er svære skattespørgsmål og meget andet. Hvis der åbnes for en ændring af pensionssystemet med lavere pensionsopsparing for unge boligejere, vil det være afgørende samtidig at adressere de meget lave udbetalings- og afdragskrav ved boligkøb,” skriver Nationalbanken.

Unge skal kunne bruge pensionsopsparing til boligfinansiering

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness mener Forsikring & Pension, at det kan give yngre mennesker en markant forøget lyst til at spare op til pensionen, hvis de får mulighed for at indskyde nogle af pengene i en bolig, hvor der jo i dag er krav om 5 pct. i udbetaling. Danske Bank har endda været ude med meldinger om, at man de facto har været oppe på 10 pct. i udbetalingskrav, f.eks. i forbindelse med køb af projektbolig.

Fra Forbrugerrådet – Tænk er cheføkonom Morten Bruun Pedersen positiv over for modellen, især hvis den hjælper på de unges opsparingslyst

“Det er slet ikke dumt, hvis man kan give de unge en lille gulerod for at spare op til pensionen, hvis den kan bruges til udbetaling til en bolig. Det skal selvfølgelig gennemanalyseres grundigt, men jeg kan sagtens se det positive ved ideen.”

Morten Bruun Pedersen anerkender også, at den danske model med både ekstremt høj boliggæld og ekstremt høje pensionsopsparinger kan have uheldige konsekvenser.

“Jeg er lidt ydmyg i forhold til at pille ved pensionsopsparingen. Omvendt er det en mystisk måde at indrette økonomien på, at unge mennesker høvler penge ind på deres pensionsopsparing, mens de samtidig stifter tonsvis af gæld. Det er derfor en tanke værd, men det skal altså analyseres grundigt igennem, før man gør det.”

I bankernes brancheorganisation er man endnu ikke klar til at have en holdning til temaet, mens erhvervsminister Simon Kollerup (S) indtil videre har afvist at besvare InsideBusiness spørgsmål på området.

Læs mere­

Pensionsbranchen vil lade danskerne købe bolig med pensionsopsparing

Advarsel om boble på private equity og alternative investeringer

Afkast: Nu bliver fårene skilt fra bukkene i pensionsbranchen. Kapitalfonde gør forskellen

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Krisefond brænder inde med milliarder, mens virksomheder råber på hjælp

Fiasko for omstridt milliardfond

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand