Casa web1

M&A

Danske kapitalfonde på pengejagt 

En stribe danske kapitalfonde står på spring for at fylde krigskassen op i et marked, hvor investorerne svømmer i kapital, men samtidig er blevet langt mere selektive. Vi ser nærmere på det enkelte fonde og ikke mindst deres resultater.

En række danske kapitalfonde står på spring for at hente milliarder hos de trofaste investorer fra ind- og udland. Det er blandt andet fonde som Maj Invest og techspecialisterne i Gro Capital, der ventes at skyde gang i en officiel fundraising inden for kort tid, ligesom flere andre, herunder Erhvervsinvest, Capidea og Catacap, ligeledes skal stemme dørklokker hos investorerne inden for en overskuelig fremtid.

I øjeblikket er mulighederne for at hente kapital særdeles gunstige, og flere udenlandske fonde samt danske Axcel og Blue Equity har for nylig rejst ny kapital til opkøb af vækstvirksomheder.

For langt de fleste kapitalfonde har trods covid-19 den seneste tid oplevet en række stærke frasalg, og kombineret med massiv efterspørgsel fra både institutionelle investorer og private pengekasser og velhavere betyder det, at markedet nu er særdeles attraktivt.

Catacap, der lancerede sin seneste fond i 2017, er en af de kapitalfonde, der forventes at hente penge inden for en overskuelig fremtid.

De skal på pengejagt

Her er nogle af de danske kapitalfonde, der forventes at etablere nye fonde inden for kort tid.

Catacap:
Seneste fond: Catacap II (2017), tilsagn på 1,8 mia. kr. fra blandt andre Chr. Augustinus Fabrikker, Danica Pension, European Investment Fund, Dansk Vækstkapital, Adveq, C.L. Davids Fond & Samling, Schroders Capital Private Equity.

Kommende fond ventes at blive på over 2,5 mia. kr.

Erhvervsinvest
Seneste fond: Erhvervsinvest IV (2017), tilsagn på 1,459 mia. kr. fra blandt andre Nykredit, Danica Pension, AP Pension, AKF, Argentum, Crown Europe, Dansk Vækstkapital.

Kommende fond forventes at blive på over 2 mia. kr.

Gro Capital
Seneste fond: Gro Capital II (2019), tilsagn på 1,9 mia. kr. fra blandt andre Sampension, Danica Pension, European Investment Fund, Dansk Vækstkapital II, VV Private Equity, Argentum, QIC, C.W. Obel.

Kommende fond ventes at blive på 3-3,5 mia. kr.

Maj Invest Equity
Seneste fond: Maj Invest Equity V (2016), tilsagn på 2,1 mia. kr. fra blandt andre PKA, Chr. Auguststinus Fabrikker, Tryghedsgruppen, Dansk Vækstkapital.

Kommende fond ventes at blive på 2-2,5 mia. kr.

Ved seneste kapitaljagt fik man samlet set 1,8 milliarder kroner fra investorer som danske Danica Pension og Dansk Vækstkapital samt en række udenlandske investorer, og med tre succesfulde frasalg i år tyder meget på, at Catacap igen kan vokse ganske betydeligt i størrelse.

Fra første til anden fond voksede tilsagnet fra investorerne med omkring 700 millioner kroner, og det er forventningen i markedet, at kapitalfonden i den kommende fundraising vil forsøge at hente en smule mere, så en ny fond potentielt kan få et tilsagn på 2,5-3 milliarder kroner.

Catacap fik pengene seks gange igen

”Fra vores dialog med de eksisterende investorer har vi en klar fornemmelse af, at de er glade og tilfredse med de resultater, vi har skabt. Det skyldes naturligvis en række flotte exits, men i høj grad også udviklingen i den bagvedliggende portefølje samt den strategi, vi har været tro mod,” siger ledende partner Vilhelm Hahn Petersen.

Vilhelm Hahn Petersen peger endvidere på, at kapitalfonden siden etableringen i 2012 har satset målrettet på at købe de lidt mere umodne vækstselskaber, hvor fonden har bedre muligheder for både at påvirke internt og eksternt.

Senest frasolgte Catacap oversættervirksomheden Languagewire for lidt over 1,4 milliarder kroner, hvilket sikrede investorerne et afkast på næsten seks gange deres oprindelige investering.

Endnu bedre var det om muligt gået kort forinden, hvor det lykkedes fonden at sælge den hastigt voksende entreprenørvirksomhed Casa (billedet) til en pris, der betød, at Catacap kunne notere sig for et regulært ’homerun’, hvilket er et begreb, der dækker over, at man returnerer al kapitalen til sin fond ved et enkelt frasalg.

Et af kapitalfondens potentielle guldæg, nattelivskoncernen Rekom, blev naturligt nok ualmindelig hårdt ramt af covid-19 og de mange nedlukninger. Men allerede få måneder efter den store genåbning af det engelske natteliv kan kapitalfonden konstatere, at satset med at købe over 40 britiske barer under corona har båret frugt.

”Rekom klarer sig ualmindelig godt i især Storbritannien, hvor man lukkede helt op i løbet af sommeren. Danmark er også kommet rigtig godt med i løbet af den seneste måned, men det er klart, at der var nogle i vores bagland, der var en smule skeptiske over for at ekspandere, mens alle markeder stort set var lukkede. Indtil videre har det heldigvis været en rigtig god strategi, og det viser samtidig over for vores investorer, at vi er committet til vores virksomheder og tør udnytte de finansielle muskler, vores selskaber har i ryggen,” forklarer Vilhelm Hahn-Petersen.

Et kig på Catacaps portefølje afslører, at især it-selskabet Lyngsøe Systems og materieludlejeren GSV, som man har ejet siden henholdsvis 2014 og 2015, burde stå forrest på affyringsrampen.

Catacap har tidligere uden held forsøgt at finde en køber til GSV. Trods et lille dyk under pandemien sidste år peger flere af kapitalfondens investorer på, at netop den danske materieludlejer burde være et oplagt frasalg netop nu, hvor byggebranchen oplever massiv medvind samt mindre skepsis fra investorerne end tidligere. Det skyldes blandt andet, at sektoren i løbet coronaens mange nedlukninger og restriktioner har klaret sig ualmindelig godt modsat mange andre sektorer.

Bør gå efter afkast frem for størrelse 

En anden kapitalfond, der ventes at stemme dørklokker hos investorerne inden for kort tid, er Erhvervsinvest, der efter en periode med salgsmæssigt dødvande igen har fået gang i exitmaskinen.

Senest lykkedes det at sælge G&O Maritime Group til kollegerne fra Polaris, og selv om udviklingen under fondens ejerskab ikke var imponerende, lykkedes det alligevel ledende partner Thomas Marstrand at sikre investorerne et solidt afkast. Det skyldes primært, at kapitalfonden i forbindelse med købet blot betalte omkring 100 millioner kroner for selskabet, mens det nu er blevet solgt for mere end tre gange så meget.

Ud over G&O fik kapitalfonden også tidligere i år solgt PCH Engineering til Mærsk-pengetankens vindselskab, KK Wind, til en ganske fornuftig pris, og netop de to frasalg kan meget vel bane vejen for den femte fond i rækken.

Efter en række solide frasalg af blandt andet Tresu og Damolin har den tilknappede kapitalfond ellers de senere år haft noget mere modvind i porteføljen, ligesom et opgør med en række af fondens stiftere, herunder tidligere EQT-chef Bjørn Høi Jensen, har givet investorerne panderynker.

Ud over de to frasalg hæfter Thomas Marstrand sig ved, at de mange virksomheder i Erhvervsinvests portefølje indtil videre har klaret sig godt gennem covid-19, ligesom der potentielt kan komme flere afkast inden for den nærmeste fremtid.

”Vi taler naturligvis løbende med vores investorer, og uden at spørge direkte til det fornemmer vi da, at de er tilfredse med de afkast, vi har leveret. Når tiden er den rette, og vi har fået lavet tilpas mange investeringer i den seneste fond, skal vi naturligvis også tænke på at rejse den næste. Men vi kommer ikke til at vokse markant i størrelse, for så kommer vi for langt væk fra vores fokus,” siger Thomas Marstrand.

Især Erhvervsinvests to første fonde har indtil videre leveret stærke afkast, ligesom den tredje fond med de to seneste frasalg nærmer sig en multipel på 2, der normalt er succeskriteriet for både fonde og deres investorer.

En af kapitalfondens udfordringer i forbindelse med at etablere den næste fond i rækken kan dog være, at flere af de tunge investorer har gennemgået store forandringer de senere år. Især pengestærke ejere som Danica Pension og AP Pension har de senere år fjernet fokus fra mindre investeringer, i takt med at behov for at placere kapital er vokset massivt, men det bekymrer dog ikke Marstrand.

”Nu er jeg også selv kunde i et pensionsselskab, og jeg vil da håbe, at de af hensyn til kunderne ud over størrelse også skeler til afkastet. Naturligvis er det for mange lettere at placere store beløb, men i min verden handler det om at levere så gode og høje afkast – vel at mærke efter omkostninger,” siger han.

Vil være mere selektiv

Siden mange af landets kapitalfonde senest fik fyldt krigskasserne op, er der sket et yderligere skred blandt investorerne, hvor især de store pensionskasser nu i langt mindre grad putter deres penge i danske fonde. En gigant som ATP har således løbende luget ud i sine danske investeringer, så man i dag stort set ikke har flere danske fonde i porteføljen, og det samme er sket flere andre steder.

Ifølge kasserne selv skyldes det især, at de fleste danske fonde simpelthen er for små i forhold til kasserne størrelse og det store arbejde, det kræver at give et bindende tilsagn til en fond. Set i lyset af det store ressourceforbrug vælger de fleste derfor at gå efter de globale kapitalfonde, hvor mulighederne for at få placeret store summer uden at blive en alt for markant investor i den enkelte fond er langt bedre.

Traditionelt har Danica Pension holdt stædigt fast i en bred vifte af danske fonde med investeringer i blandt andet Axcel, Polaris, Erhvervsinvest og Gro Capital, som man var med til at stifte.

Investeringsdirektør Poul Kobberup udelukker da heller ikke, at Danica fremover vil gå om bord i de mindre fonde.

Vi er egentlig rimelig glade for kapitalfonde, der ikke nødvendigvis er kæmpestore. Hos de mindre er der langt bedre muligheder for at forhandle om pris og vilkår, end hos en af de globale kæmper, hvor investorerne står i kø”, siger direktøren, der dog peger på, at man fremover vil være en smule mere selektive, mens fokus stadig er på afkast efter omkostninger.

”Set i lyset af de stigende krav til compliance vil der være en grænse for, hvor mange små fonde, vi kan investere i. Ligegyldigt hvor stor en fond er, ligger der et kæmpe arbejde forud for et tilsagn, så vi vil være mere selektive i den kommende tid,” forklarer Poul Kobberup, der samtidig peger på, at man fx via tilsagn til både Gro Capital og Danske Banks egen kapitalfondsarm Danske Private Equity Partners har en række investeringer i mindre og mellemstore kapitalfonde. 

Private gearer op 

En af de private pengetanke, der i pensionskassernes fravær har øget sit fokus på danske kapitalfonde, er Velux Fondens underselskab VV Private Equity, hvor man har placeret omkring 1,2 milliarder kroner.

Ud over venturefonden Seed Capital har man de senere år investeret i blandt andet Gro Capital og Polaris, og investeringsdirektør Per Skovsted understreger, at han ser de danske fonde som en naturlig del af porteføljen.

“Vi har efterhånden fået flere gode danske kapitalfonde, som det er relevant for os at investere i. De hjemlige fonde har ofte nogle enklere strukturer herunder skattemæssigt, ligesom flere har øget deres fokus på ESG og bæredygtighed generelt,” siger Per Skovsted der samtidig medgiver, at det stiller store krav til hjemmearbejdet at investere direkte i kapitalfonde, når man ikke har adgang til nær samme ressourcer som de store pensionskasser.

Det betyder, at man som investor må stille skarpt på teamets kompetencer, investeringsstrategiens muligheder for værdiskabelse, teamets track record fra tidligere fode m.m. Derudover er det værdifuldt at trække på referencer fra andre investorer, som har haft et længerevarende samarbejde med den pågældende fond.

”Især i en tid med høj værdifastsættelse er det helt centralt for os, at fonden og det tilknyttede team har en fokuseret strategi og kansandsynliggøre, at man kan gentage tidligere opnåede resultater. Derfor kigger vi meget påpersonerne bag en fond samt på konsistensen i den værdiskabelse, de tidligere har skabt” siger han.

 

Læs mere

Usikkerhed tynger Axcels børsplaner

Kriseramt kapitalfond jagter oprejsning med vigtigt frasalg

Rådgivere kæmper om prestigefyldt M&A-mandat

Sky kapitalfond øjner kæmpe frasalg

Kapitalfonde sætter tidligere Mærsk-selskab til salg

Her er sommerens store M&A-handler

M&A-koryfæ er fortid i revisionsgigant

Markant tilbagegang i storbanks prestigeafdeling