Budweg web

M&A

Danske kapitalfonde skovler penge ind – lukker vinduet nu?

Landets største kapitalfonde har de sidste 15 måneder hentet næsten 10 mia. kr. i frisk kapital, men uro på aktiemarkedet truer fondenes mulighed for at hente penge fremover.

Det er i de gode tider, at pengetanken for alvor skal fyldes op. Den logik synes at gennemsyre strategien hos hovedparten af landets største kapitalfonde, der har haft mere end travlt med at hente friske penge de sidste 15 måneder.

Fonde som Axcel, Maj Invest og Erhvervsinvest har alle rejst nye fonde i løbet af 2017 og andet halvår 2016, og i skrivende stund er også Capidea og Catacap godt i gang med at lukke henholdsvis deres tredje og anden fond.

Capidea har således netop offentliggjort en first close på 750 mio. kr., og her forventer ledende partner Erik Balleby Jensen, at man endegyldigt kan lukke fonden i løbet af de kommende måneder med et tilsagn på 1,1 mia. kr.

”Vi er meget tilfredse med, at vi har fået sammensat en utrolig stærk investorkreds, og vi ser det som en blåstempling af vores strategi om at foretage langsigtede investeringer i små og mellemstore virksomheder. Vi har ingen planer om at ændre strategien, men ser frem til at fortsætte i samme spor,” siger han.

Capidea har netop foretaget sin første investering i sin tredje fond med købet af fynske Budweg Caliper (billedet), der opkøber brugte bremsekalibre og renoverer dem.

Også Catacap har overstået første etape af sin fundraising med et tilsagn på 1,1 mia. kr. og nærmer sig med hastige skridt målet om en fond med en samlet størrelse på 1,5 mia.kr.

For begge fondes vedkommende gælder det, at de i forbindelse med den igangværende pengejagt har udnyttet investorernes enorme appetit på alternativer til at øge deres størrelse ganske markant.

De har hentet penge:

Herunder ses en oversigt over de danske kapitalfonde, der har hentet penge de sidste 15 måneder samt størrelsen på det samlede tilsagn. Tal i parentes angiver fondens forventede størrelse i mia. kr.

Axcel V: 4,4
Capidea III: 0,75 (1,1)
Catacap II: 1,1 (1,5)
Maj Invest V: 2,1
Erhvervsinvest VI: 1,5
Blue Equity II: 0,6

Hos Capidea er det blandt andet tunge investorer som Nordea Fonden og Nykredit, ligesom man i denne omgang har fået sit første tilsagn fra en udenlandsk investor i form af European Investment Fund. Catacap har blandt andet hentet sine tilsagn fra den nære samarbejdspartner Danica Pension og Dansk Vækstkapital samt den schweiziske investor Adveq, der lever af at investere i kapitalfonde rundtomkring i verden.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har Capidea blandt andet været begunstiget af, at det ved salget af Union Engineering og industrivirksomheden Klokkerholm lykkedes at få en langt højere pris for selskaberne, end man selv oprindelig havde betalt, hvilket i høj grad var en medvirkende årsag til at trække fondens afkast i den rigtige retning.

Catacap har endnu ingen exits i bøgerne, men tidligere har fonden uden held forsøgt at sælge materieludlejningsvirksomheden GSV. Nu er det så i stedet busselskabet Handicap Befordring, der med hjælp fra ABG skal finde en ny ejer, så Catacap kan demonstrere over for sine investorer, at man ikke kun formår at købe op, men også at sælge fra igen.

Enorm appetit på fonde

Når både Catacap og Capidea samt flere andre af de førende danske fonde på det seneste har været i stand til at etablere nye fonde, skyldes det naturligvis, at branchen som helhed i dag leverer bedre resultater end det tidligere var tilfældet.

Men en stor del af årsagen skal også findes i, at institutionelle investorer skriger på alternative investeringer i en tid, hvor renterne er rekordlave. En obligation giver derfor ikke megen mening, og i stedet kaster pensionskasserne sig frådende over alt fra kapitalfonde til ejendomme i forsøget på at få de enorme formuer ud at arbejde.

Med de seneste dages blodbad på børserne verden over ser flere eksperter og iagttagere nu en reel fare for, at kapitalfondenes vindue til at hente penge brat bliver smækket i på samme måde, som det var tilfældet i kølvandet på finanskrisen i 2008. Efter at have stablet talrige fonde på benene i årene 2005-2007 blev mulighederne for at hente kapital pludselig markant dårligere, og der er en reel risiko for, at det samme kan ske igen.

”Der har på det seneste været en enorm likviditet i hele systemet, hvor investorerne nærmest ikke aner, hvad de skal gøre med deres penge. Derfor har tidspunktet været optimalt til at etablere nye fonde, men det kan hurtigt ændre sig, hvis uroen på aktiemarkedet fortsætter,” siger ekstern lektor ved CBS Robert Spliid, der er en af landets førende eksperter i kapitalfonde.

Han peger på, at de blodrøde aktiemarkeder i værste fald kan få de tidligere så investeringslystne investorer til at smække kassen i.

”Der kan meget vel ske en forskydning over mod obligationer igen inden for de næste 1-2 måneder, hvis den nuværende uro fortsætter,” forklarer han.

Handler om det lange træk

Hos Capidea er Erik Balleby Jensen meget bevidst om, at han har valgt at stable sin tredje fond på benene i en tid, hvor de priser, fondene betaler for virksomheder – de såkaldte multipler – er steget ganske voldsomt.

”Hele tanken om at købe noget og sælge med stor fortjeneste efter kort tid vil blive sværere. Derfor tror vi på, at det betaler sig at købe de lidt mindre virksomheder, hvor der ofte skal arbejdes lidt mere med selskaberne. På den måde kan vi skabe værdi på længere sigt, også selv om betingelserne på markedet generelt skulle ændre sig.

 

LÆS MERE

Førende kapitalfond lukker munden på kritikerne

Fremadstormende mægler puster nyt liv i salgsproces

Rådgivere lugter mere guld efter historisk godt M&A-år

Axcels børshåb på pengejagt

EQT skaber ny gigantisk fond