;
4.2 Ligesom andre store konsulenthuse lykkedes det ikke Rambøll Management Consulting at blive prækvalificeret til SKI's store rammeaftale for managementkonsulenter. PR-foto

Inside story

Danske konsulenthuse udelukket fra milliardaftale med staten

De globale konsulentkæmper optager stort set alle pladserne i en ny, stor offentlig rammeaftale. Udbudskriterierne udelukker i praksis selv de største danske konsulenthuse såsom Rambøll og Implement fra at byde, lyder det fra kritikere.

En ny, stor rammeaftale mellem konsulenter og det offentlige har udviklet sig til en speget sag. De store danske huse, som ellers tilsammen omsætter for milliarder hos det offentlige, glimrer nemlig ved deres fravær.

Med undtagelse af det danske analysehus Epinion finder man på listen over prækvalificerede udelukkende store globale spillere såsom managementkonsulenthusene McKinsey og BCG samt de fire store revisionshuse, EY, Deloitte, KPMG og PwC.

Der er naturligvis ingen, der anfægter de globale rådgiveres evne til at levere på aftalen. Men det vækker alligevel opsigt og afføder skarp kritik, at de store danske leverandører er blevet frasorteret i den indledende prækvalifikationsrunde, fordi udbudskriterierne angiveligt har givet de globale spillere en unfair fordel.

Et af udvælgelseskriterierne er nemlig baseret på omsætning, og her har de internationale spillere kunnet byde ind med deres globale omsætning, som er mange gange større end selv de største danske spilleres omsætning.

Det har blandt andet medvirket til, at man på aftalen hverken finder Implement eller Rambøll, selv om de begge er storleverandører til det offentlige.

”Det er ingen hemmelighed, at vi er kede af ikke at være kommet med, og det undrer os selvfølgelig også. Vi omsætter trods alt for 14 milliarder kroner om året i alt og har en trecifret millionomsætning med det offentlige. Så vi ville ønske, man havde skelet til, hvem der har en stor omsætning på det relevante marked i Danmark i stedet,” siger Søren Staugaard Nielsen, der er leder af det juridiske område i Rambøll Management Consulting.

Sagen kort

Ansøgerne har afgivet deres bud på SKI’s store rammeaftale for managementkonsulenter (17.13). Men i feltet af bydere finder man stort set udelukkende de internationale konsulenthuse. Både de små danske huse samt storleverandører som Implement og Rambøll glimrer ved deres fravær.

De danske konsulenthuse og deres brancheforening, DI Rådgiverne, kritiserer i skarpe vendinger udbuddet, som de mener er konkurrenceforvridende. Udbudskriterierne betyder de facto, at de danske huse er udelukket fra at komme med på aftalen, lyder det.

Omsætningskrav udelukker danske huse

Brancheforeningen DI Rådgiverne, der repræsenterer et bredt udsnit af den danske rådgiverbranche, lægger heller ikke fingre imellem, hvad angår kritik af rammeaftalen, som organiseres af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

”De danske virksomheder, vi ved er blevet udelukket, er ikke små spillere. Det er nogle af de største danske leverandører til staten og kommunerne, som ikke er kommet med, fordi deres omsætning ikke har været tilstrækkelig stor,” siger Henriette Søltoft, der er branchedirektør i DI Rådgiverne, og fortsætter:

”Så man har de facto udelukket de danske konsulenthuse fra at komme med på rammeaftalen, medmindre de er underleverandører eller indgår i konsortier, og det finder vi selvfølgelig meget problematisk.”

I SKI forsvarer man sig blandt andet med, at omsætningskriteriet kun tæller 30 procent. Men i DI Rådgiverne mener man, at kriteriet i realiteten vægter tungere.

Kort fortalt er forklaringen, at den metode, SKI har benyttet til at tildele point for omsætningen, kaldes lineær interpolering. Det fungerer sådan, at ansøgeren med den laveste udbudsspecifikke omsætning får 1 point, mens virksomheder med en omsætning, der er 50 procent højere end gennemsnittet, får 10 point.

I praksis betyder det, at de danske konsulenthuse og konsortier er blevet tildelt meget få point for omsætningen, mens de store internationale huse har fået 10-taller, fordi deres globale omsætning er mange gange større end de danske huses ditto. Deloitte omsatte for eksempel for mere end 300 milliarder kroner på globalt plan sidste år, mens danske Implement omsatte for lidt over 1 milliard kroner.

”Så selv om omsætningen kun vejer 30 procent i den samlede vurdering, slår omsætningskriteriet meget hårdere igennem. Derfor kan de største konsulenthuse tåle at få en relativt lav vurdering på kvaliteten og alligevel komme med. Det er en klar fordel for de internationale virksomheder, der kan byde ind med den globale omsætning,” siger Henriette Søltoft, branchedirektør i DI Rådgiverne.

Her er de prækvalificerede til aftalen for managementkonsulentydelser

Delaftale 1 Strategi- og organisationsudvikling:

1. Accenture A/S
2. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
3. Capgemini Danmark A/S
4. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
5. Ernst & Young P/S
6. KPMG P/S
7. McKinsey & Company Denmark P/S
8. PA Consulting Group A/S
9. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
10. The Boston Consulting Group Nordic AB

Delaftale 2 Forretningsprocesser og effektivisering

1. Accenture A/S
2. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
3. Capgemini Danmark A/S
4. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
5. Ernst & Young P/S
6. KPMG P/S
7. McKinsey & Company Denmark P/S
8. PA Consulting Group A/S
9. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
10. The Boston Consulting Group Nordic AB

Delaftale 3 Analyser/Evalueringer

1. Accenture A/S
2. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
3. Capgemini Danmark A/S
4. Epinion P/S
5. Gartner Danmark ApS
6. KPMG P/S
7. McKinsey & Company Denmark P/S
8. PA Consulting Group A/S
9. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
10. The Boston Consulting Group Nordic AB

Skrappe krav til konsortier

Det lykkedes faktisk for det danske konsulenthus Valcon at komme med på aftalen gennem en alliance med revisions- og rådgivningsvirksomhed EY. Men en række mindre danske konsortier har oplevet, at rammeaftalen spændte ben for dem, og hvis ikke de er faldet på grund af omsætningskriteriet, der tæller 30 procent, har kriteriet om kvalitetssikring, der tæller 70 procent, udelukket dem.

For at blive prækvalificeret til aftalen blev ansøgerne nemlig også bedt om at redegøre for, hvordan de på virksomhedsniveau ville sikre, at de faglige kvalifikationer hos konsulenterne kunne opretholdes, og til den beskrivelse fik hver ansøger en halv A4-side stillet til rådighed.

Selv om alle ansøgerne blev mødt med samme krav, har det været særlig ufordelagtigt for de danske konsortier, fordi det, som en af ansøgerne beskriver det, er umuligt at redegøre fyldestgørende for seks forskellige virksomheders foranstaltninger på en halv A4-side.

”Enten skal vi meget overfladisk beskrive hver vores foranstaltninger. Alternativt skal vi ændre foranstaltningerne i alle vores virksomheder, så de er ens. Det stiller os fuldstændig urimeligt i konkurrencen med de store virksomheder, som jo søger alene og derfor kan nøjes med at beskrive deres egne foranstaltninger,” siger Jens Nyholm, der er administrerende direktør i konsulenthuset Iris Group. Iris Group søgte i et konsortium med fem andre virksomheder.

SKI pudser kammeradvokaten på kritikere

Jens Nyholm oplyser, at han både har henvendt sig til konkurrencemyndighederne og til SKI’s bestyrelse, og at SKI efterfølgende har svaret gennem det offentliges husadvokat, kammeradvokaten.

I brevet, som InsideBusiness har set, anfører kammeradvokaten, at kriteriet var både sagligt og lovligt, og desuden at konsortier i lighed med enkeltvirksomheder skal byde som én samlet enhed.

Ifølge Jens Nyholm vil det i praksis sige, at virksomhederne i konsortiet skal ændre den måde, de opererer på til daglig, for at kunne byde på aftalen, og det er groft, mener han.

”De skriver, vi skal optræde som én enhed for overhovedet at søge, og det er jo et dybt indgreb i den måde, jeg driver min virksomhed på. Og det er alene for at komme i betragtning til udbuddet,”

SKI: Vi tilgodeser ingen

I et skriftligt svar fra SKI til InsideBusiness forklarer udbudsdirektør Christian Lunding, at formålet med omsætningskriteriet er at sikre kvalitets- og leveringssikkerhed fra leverandørerne. På grund af vægtningen af de to kriterier bemærker han, at det i øvrigt er den faglige kvalitet (kvalitetssikringen), der har været udslagsgivende.

”Og de virksomheder, der er blevet prækvalificeret, har alle opnået en høj vurdering af deres kvalitet. Pointmodellen for udvælgelseskriteriet ’ydelsesspecifik omsætning’ var desuden udformet på en sådan måde, at der er sat et loft over den omsætning, der udløser maksimumpoint,” siger Christian Lunding.

Han bemærker, at alle prækvalificerede konsulenthuse i øvrigt har opnået en høj vurdering på det kvalitative kriterium.

”Flere konsulenthuse med en høj omsætning har også scoret højt på kvaliteten og er dermed blevet prækvalificeret. Men der er ikke tale om en automatik, og der er eksempler på, at konsulenthuse med en relativt høj omsætning ikke er blevet prækvalificeret grundet lav vurdering af kvaliteten,” siger Christian Lunding.

Da SKI er undtaget fra aktindsigt, har det ikke været muligt for InsideBusiness at se de enkelte selskabers point for de to kriterier.

Christian Lunding siger afslutningsvis:

”Når det er sagt, er formålet med udbudsreglerne netop at åbne konkurrencen på tværs af landegrænser. Derfor kan vi ikke tilrettelægge udbud med det formål kun at tilgodese danske virksomheder, ligesom vi heller ikke kan forhindre, at virksomheder støtter sig på andres økonomiske formåen.”

LÆS OGSÅ

Her er vindere og tabere af konsulenternes milliardaftale med staten

McKinsey dropper milliardaftale med staten

Vogelzang trækker topkonsulenter ind til spareøvelse, men hvor meget tør topchefen trimme?

McKinsey snupper kriseramt storkunde fra ærkerival

Konsulenter skæver nærvøst til markedet efter endnu et rekordår

Slumrende kæmpe blæser til angreb på det danske konsulentmarked

Stort konsulenthus snubler på buldrende vækstmarked

DI afliver fordomme om værdiløse konsulenter

Tronskifte på vej i McKinsey. Her er de mest oplagte efterfølgere

PwC-boss angriber advokatbranchen i stort sats på M&A

Her er de mest populære konsulenthuse

Nøglefigur stempler ud af fremadstormende konsulenthus

Topchef forlader revisionsgigant