;
rtm pix

Pension

Storkunde i centrum for grimt pensionsslagsmål

En stor pensionsordning har udløst en skarp konflikt mellem mæglerhusene Söderberg & Partners og RTM. Sidstnævnte vandt PFA-aftalen før årsskiftet, men efterfølgende har Söderberg indgået en konkurrerende rammeaftale med blandt andre Euro Accident, og man jagter nu de samme kunder. Nu bliver sagen indbragt for Forsikringsmæglerforeningen

Der bliver kæmpet med næb og kløer, og hvad der ser ud til at være ufine metoder om pensionskunderne organiseret i medlemsorganisationen LOS (Landsorganisationen for Sociale Tilbud). Det er realiteten, efter at den ret store aktør har valgt at skifte pensionsmægler. LOS valgte nemlig i oktober måned at opsige samarbejder med Söderberg og Partners og indgik samtidig et nyt samarbejde med RTM om ansvar, servicering og betjening af LOS´ rammepensionsaftale til medlemmerne.

LOS pensionsordning har været en de pensionsordninger, som har bidraget til debatten om pensionsbranchens SUL-underskud, og konkret har det i LOS’ pensionsordning været PFA, som har haft risikounderskud på ordningen. Der er således tale om et skadeforløb, som ligger noget over gennemsnittet for medarbejdere i den sårbare gruppe inden for det sociale.

PFA har ikke ønsket at kommentere enkeltkunders forhold, men det står klart, at det var nødvendigt at revurdere aftalen fra PFA’s side.

RTM har på den baggrund forhandlet en ny fortsættende rammeaftale med PFA om LOS Pension, der omfatter tæt på 400 medlemsvirksomheder inden for det sociale område, og godt 4.000 medarbejdere er pensionsforsikret i PFA under denne rammeaftale.

RTM er i fuld gang med at implementere den genforhandlede rammeaftale hos LOS’ medlemmer, og det er i den forbindelse, at den heftige kamp om pensionskunderne er opstået.

Efter at Söderberg & Partners blev opsagt af brancheorganisationen LOS, har Söderberg & Partners nemlig igangsat et udbud på en konkurrerende pensionsløsning til virksomheder inden for bo- og opholdssteder og i konkurrence med den aftale, som brancheforeningen har etableret i PFA.

Mæglerhus raser over Söderberg

Således har Söderberg & Partners valgt fortsat at gå efter medarbejderne på det sociale område og har indledt en konkurrence til LOS Pension, blandt andet med afsæt i at de før har rådgivet på pensionsområdet over for det enkelte LOS-medlem.

Der er ifølge InsideBusiness’ oplysninger sket det, at Söderberg har indgået en rammeaftale med Euro Accident og en leverandør af investeringsløsninger, og med denne ordning forsøger de nu at fastholde de mange LOS-medlemmer (bo- og opholdsteder) som kunder i mæglerhuset. Og det har i den grad sat sindene i kog, især hos mæglerhuset RTM:

”Det er efter min opfattelse et brud på god skik og en skidt moral at gå i konkurrence med den kunde, man har betjent og nu er opsagt af. Vi har desværre set, at der er blevet sendt mail fra Söderberg til medlemmerne af LOS, og især de, der har afgivet den formelle fuldmagt til RTM, udsættes for et stort salgstryk. Det er endda sket med misvisende prissammenligninger og forkerte sammenligninger af forsikringsdækninger,” siger direktør Mogens Rosengaard fra RTM, som mener, at Söderberg & Partners spiller fordækt ved ikke at acceptere, at LOS har opsagt dem som pensionsmægler for LOS Pension.

”Jeg synes da, det er dybt bekymrende og beskæmmende for branchen, at en mægler forsøger at gennemføre et udbud på medlemsbestanden uden om medlemsorganisationen, som det er sket i dette tilfælde. Det er i sig selv i stærk konflikt med god skik-regler for forsikringsmæglere og stærkt illoyalt over for kunden: brancheforeningen. Vi er som mæglere kundens (her LOS og de omfattede LOS medlemmer) uafhængige rådgivere, og jeg synes ikke, at Söderberg & Partners har opført sig ordentligt og redeligt i sagen,” siger Mogens Rosengaard.

Også LOS (Landsorganisationen for Sociale Tilbud) har bemærket konflikten, der nu skal vurderes af Forsikringsmæglerforeningen.

”LOS er glad for det nye samarbejde med RTM og vil gerne introducere dem for vores medlemsvirksomheder. Vi ser egentlig ikke, at vi er en del af en konflikt. Men det er da rigtigt, at Söderberg & Partners har skabt lidt bøvl med denne her pensionsordning. Om der er tale om en egentlig konflikt, vil vi lade være op til pensionsselskabernes brancheorganisation (Forsikring & Pension, red.) at vurdere, og Forsikringsmæglerforeningen har også valgt at behandle sagen i starten af februar,” siger kommunikationschef Anja Dhyrbye.

Anja Kold Dhyrbye understreger, at LOS er en brancheorganisation, som ikke lever af at sælge pensioner, men af at varetage interessen for og rådgive medlemmerne.

Söderberg bekræfter konflikt

Hos Söderberg & Partners anerkender direktør Per Østergaard, at der har været uoverensstemmelser mellem parterne, men opfordrer til, at det ikke gøres mere dramatisk, end det er.

”Altså tidligere var Söderberg & Partners mægler for LOS-organisationen. De har valgt fremover at benytte RTM som mægler, og det anerkender vi fuldt ud. Men mange af de her medlemmer hos LOS er jo selvstændige private virksomheder, og de må vælge den mægler og den leverandør, de vil. Derfor er vi i en naturlig dialog med de virksomheder, som fortsat ønsker at samarbejde med os. Der er jo tale om klassisk fri konkurrence om valg af leverandør i Danmark.”

I processen beskyldes Söderberg & Partners også for at sende mail til medlemsvirksomhederne med forkerte oplysninger om priserne og tilbud på de forskellige ordninger i henholdsvis PFA og Euro Accident.

”Jeg har også hørt, at der er blevet sendt forskellige mail og sagt forskellige ting, men ikke lige om forkerte priser. I starten var begge parter nok lige lovlig hurtige, inklusive os. Vi skal opføre os ordentligt, og der er blevet rettet op på de få uhensigtsmæssige mail, der blev sendt, men det er ikke kun hos os, at der har været smuttere. Nu har vi en god dialog med både LOS, RTM og PFA,” siger Per Østergaard.

Årsagen til bruddet mellem LOS og Söderberg var, at man i LOS ikke var tilfreds med den sparring, man fik fra mæglerhuset. Og selv om der var tale om en ordning med et udfordret skadeforløb, så har Per Østergaard fuld tillid til såvel Euro Accidents som PFA’s evne til at stå på mål for ordningen, også hvis der fortsat er et svært skadeforløb.

”Jeg har fuld tillid til PFA og Euro Accident, og der er flere leverandører, der vil byde på ordningen, så der er flere, der kan løse opgaven. Om det er en god eller en dårlig risiko, vil jeg ikke kommentere. Men vi har da en god forståelse for risikoen, ligesom leverandørerne også har det” siger Per Østergaard.

Euro Accident: Vi er godt tilfredse med aftalen

Hos Euro Accident bekræfter direktør Christian Dehn, at man har lavet en rammeaftale for bo- og væresteder, som ikke umiddelbart har noget med medlemsorganisationen LOS at gøre.

”Det er jo ikke alle bo- og væresteder, der er organiseret via LOS. Vi har derfor lavet en rammeaftale, der vedrører alle. Vi ved godt, at RTM har LOS-aftalen, og vi har intet dårligt at sige om dem, men til syvende og sidst har mæglerne fuldmagterne fra kunderne, og kunderne har sagt ja tak til Söderberg. Og hvis de er tilfredse med dem som mæglere og ønsker at bibeholde det forhold, så kan vi ikke se noget problem med det, og vi vil gerne være en del af den aftale.”

Ifølge Christian Dehn er det endnu ikke endeligt afklaret, hvem der skal være investeringsleverandør på aftalen.

 

Læs mere

Store udbud og giftig konkurrencesituation præger pensionsbranchen

Voldsomt opgør har sat pensionsbranchen i højeste alarmberedskab

Pensionskasse vil være landets billigste. Dropper dyre kapitalfondsinvesteringer

Her er de bedste og dårligste afkast i pensionsbranchen i 2020

Lukket møde i F&P sætter retning for pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Se pensionsselskabernes vækst. Velliv i offensiven med aggressiv strategi

Saxo Bank er klar til indtog på pensionsmarkedet

Nordea barsler med nyt pensionsselskab i Danmark

Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre

Her er de bedst og dårligst drevne pensionsselskaber

Pensionsselskab i knibe. Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre. Frasalg eller massive investeringer?