;
bankdata

Inside story

Datacentraler ruster sig til revolution på bankmarkedet

De tre danske bankdatacentraler er enige om, at ny og banebrydende lovgivning (PSD2) kan vende op og ned på bankernes forretning. BEC, SDC og Bankdata bejler derfor alle til banker, fintech og potentielle gamechangere. SDC synes at være længst med en løsning. InsideBusiness har taget en snak med de toneangivende it-huse

Om bare halvandet år kan bankernes adgang til kunderne være erstattet af en mellemmand, som giver kunden et fuldt overblik over forbrug, forskellige bankkonti, pensioner og transaktioner – og måske også sidder med betalingerne. Det kan bankerne acceptere eller udnytte efter bedste evne.

De kan acceptere spillets regler og gå i samarbejde med nye aktører, som styrter ind på markedet, eller man kan forsøge at udvikle den bedste løsning selv i samarbejde med bankerne. Alle muligheder er på bordet, viser interview med landets tre førende bankcentraler, SDC, Bankdata og BEC, som alle arbejder på at indstille forretningsmodellen til den fagre nye PSD2-verden, hvor der åbnes for bankkunders data til tredjemand.

Hos bankcentralen SDC har man lagt en klar strategi i forhold til at håndtere det nye betalingstjenestedirektiv PSD2. En banebrydende ny lovgivning, som potentielt kan vende helt op og ned på den måde, vi i dag bruger banker, netbanker og gennemfører betalinger. Som beskrevet i InsideBusiness er det centralt, at en tredjepart nu får adgang til at hente kontooplysninger og gennemføre betalinger fra en bankkonto.

I SDC har salgsdirektør Jacob Hallager i kontakt med især norske banker over de sidste to år fastlagt en strategi, der skal håndtere denne fagre nye verden. Det skyldes, at de norske banker på dette område har valgt at være lidt tidligere ude end de øvrige nordiske kollegaer.

”For et mindre pengeinstitut er den personlige rådgivning og ægte relation til kunden helt afgørende. Men der er klart en risiko for, at der kommer nye aktører til, som løber med kunderelationen. Vi skal derfor være gode til at udnytte et samarbejde med de aktører, som bliver valgt af kunderne, i stedet for at udvikle alternativer,” siger Jacob Hallager.

Netop det tema er yderst relevant for bankerne i disse dage, hvor man må sige, at bankverdenens alternativ til MobilePay, Swipp, har tabt slaget om kundekontakten og står til lukning.

Intelligent rådgivningsrobot

Hos SDC har man i flere år udviklet på et intelligent rådgivningskoncept, som er direkte kompatibelt bankerne imellem. Det kan få et endnu større potentiale, når PSD2 i 2018 er fuldt implementeret i dansk lovgivning, og man har direkte adgang til her og nu-viden om kundernes engagementer i andre banker og finansielle aktører.

”Det hedder SDC Advisor, og det er en digital rådgivningsplatform, som hjælper med at træffe økonomiske beslutninger ud fra alle relevante kundedata. Det kan være til indkøbet af en ny bil, en hest eller en ny bolig. Systemet er allerede i dag integreret med SDC’s indstillings- og bevillingsmodul, men vil også kunne integreres med data fra MobilePay eller de nye super wallets som Apple Pay.”

Ifølge Jacob Hallager er det grundlæggende en anden tilgang end et forbrugsoverblik, som Danske Bank er ved at implementere i MobilePay. I Advisor afdækker man konsekvenserne ved kundernes planer på både kort og lang sigt. Denne rådgivning skal være så intelligent, at den eksempelvis advarer en kunde, som er ved at bruge for mange penge på shopping på en dag eller en måned.

”Inden årets udgang tager vi en beslutning om, hvorvidt vi vil udnytte mulighederne i PSD2 til at give alle vores egne kunder realtidsrådgivning på mobilen koblet til rådgivningen i Advisor. PSD2-aspektet gør det samtidig muligt at tilbyde andre bankers kunder samme rådgivning. Vi har blandt andet arbejdet på at få afklaret nogle sikkerhedsrisici, for det er helt centralt, at kunderne får en strømlinet oplevelse uden at skulle indtaste en masse koder. Det må ikke blive for besværligt, for så falder folk fra.”

Advisor kan også gennemføre en hel kreditsag, så hvis kunden er interesseret i et sommerhus, skal det i princippet kunne styre, at kunden automatisk får lån og lånedokumenter, hvilket i sig selv er en udfordring på tværs af de fire lande, som SDC er repræsenteret i.

SDC bejler til perlerække af nye aktører

Netop SDC vil gerne samarbejde med aktører som Festina Lente, Lunar Way og andre fintechvirksomheder om udviklingen af det nye og banebrydende område. Men det skal være relationen, hvor banken i sidste ende har kundekontakten:

”Vi er interesserede i at samarbejde med udviklere, som har gode intentioner. Og det kan måske være svært at se på forhånd, men det skal være bankernes brand, som bliver eksponeret. Det skal være let at koble til, og folk skal ikke opdage applikationen, så pågældende skal ikke have interesse i at stjæle kunderelationen,” forklarer Jacob Hallager.

Hos Bankdata, der blandt har Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank og Sydbank som kunder, har man også valgt, at det er bedre at samarbejde med nye aktører end at gå sin egen vej og på den måde udvikle sig til den model, som forventes at blive den dominerende fremover.

”Vi skal være gode til at lave onlineløsninger, som fastholder relevansen over for kunderne. Det er centralt, at vi skal kunne indgå aftaler med tredjepart.”

Ifølge Claus Hjort Bjerre bliver der næppe tale om et rent tag selv-bord, hvor nye aktører kan komme direkte ind og overtage kundekontakten, hvis deres it-systemer er gode nok, hvad mange frygter ved gennemførslen af PSD2. For myndighederne i Finanstilsynet vil fortsat have godt fat i de nye aktører, som kommer ind på markedet.

”Det her kan blive helt afgørende, for det kan vise sig svært at leve op til Finanstilsynets regler. Derfor ser vi det sådan, at vi kan åbne vores platform, så flere af de nye aktører kan komme ind på et sted, hvor det hele er samlet.”

I sidste ende er det dog ifølge Claus Hjort Bjerre afgørende, hvad partnerbankerne mener er det rigtige at gøre. Indtil videre er der ganske meget lovgivning, som der ikke er klarhed over. Det kan for eksempel være at bruge bankens data om købsadfærd til at sælge andre produkter til bankkunderne. Det kan være til en bankkunde, som er glad for en bestemt type sko. Denne form for salg via bankforretning er i dag ulovlig, men det kan blive ændret.

Lov skal sidestille nye aktører med banker

Hvis lovgivningen bliver ændret, er der en mulighed for, at helt nye betalingsaktører kan gå ind at tilbyde en anden løsning end de eksisterende net- og mobilbankers og på den måde erobre bankers relationer til kunderne, og det kan både ændre markedet for betalinger og for banker, mener Claus Hjort Bjerre:

”Formålet med denne her lovgivning er jo at sidestille alle spillere. Både i forhold til at levere ydelsen, og hvad de vil bruge data til. Vinderne er dem, som kunderne vælger. For eksempel at blive den foretrukne spiller til at skabe et økonomisk overblik i det daglige. Det kan i princippet også overtage bankernes håndtering af den daglige økonomi. Det er helt åbent, hvor det her ender.”

Netop det kommende spil om implementering af direktivet i dansk lovgivning er centralt for, hvordan Bankdata vil agere. For det er store ting, der ligger i detaljen. Den første del af direktivet træder i kraft den 13. Januar, og den fulde pakke er implementeret i dansk lovgivning i september 2018. Det bliver afgørende for indretning af sikkerheden og integrationen med andre aktører (API).

Hos den tredje bankcentral, BEC, er innovationschef Bjarne Stech også spændt på selve compliancedelen af PSD2. For den bliver helt afgørende for, hvor store implikationer på bankmarkedet, den nye lovgivning kan få.

”Når reguleringen er helt på plads, vil vi selvfølgelig sikre, at vores løsninger er compliant. Men frem for alt glæder vi os til at se på alle de nye spændende perspektiver sammen med pengeinstitutterne.”

Bjarne Stech er fokuseret på de nye muligheder for at integrere til fremmede banker. Det kunne for eksempel være en forbrugs- og formuemåler, som inddrager konti fra fremmede banker og giver kunden et bedre økonomisk overblik.

BEC forventer også, at datacentralen selv og især pengeinstitutterne vil indgå mange nye samarbejdsaftaler med hinanden og med nye fintechleverandører. BEC arbejder derfor i dag med at forberede sine systemer til at kunne integrere nemmest muligt til nye partnere – også ud over det, PSD2 måtte diktere.

”Der er ikke tvivl om, at lovgiverne ønsker at se noget innovation på det her område: Det skal være nemt at interagere på tværs af hinandens systemer, og det skal være nemmere at være kunde. Det kommer vi og andre helt sikkert også til at levere. Men det er svært at spå om de helt konkrete løsninger, som vil opstå ud af den innovation. Meget afhænger de fintechvirksomheder og pengeinstitutter, vi samarbejder med.”

Ny og banebrydende lovpakke for bankerne

Det er ved at være lige op over med det nye betalingstjenestedirektiv PSD2, som kan blive en gamechanger for banksektoren. Nu går lovimplementeringen i gang. Fra årsskiftet 2018 skal det komplekse lovgrundlag være implementeret.

Her er de væsentligste faktorer i det nye betalingsdirektiv:

Nye aktører får adgang til din konto i banken efter samtykke. Det sker efter samme koncept som MobilePay, som ikke længere er afhængig af Nets’ infrastruktur til at gennemføre betalinger. Det betyder, at nye aktører kan bygge oven på bankernes infrastruktur og lave billigere betalinger. Eksempler på nye aktører er Tyske Sofort, svenske Klarna og Trustly. Denne forretningstilgang kaldes også for PISP (payment initiation service providers).

Nye aktører kan trække oplysninger fra kundernes konti. Disse data bruges til at sammenstille kundernes forbrugsmønstre og opstiller budgetter. Systemerne kan blive en del af overbygningen på bankernes systemer. For eksempel kan Apple gå ind at lave et komplet forbrugsoverblik. Typisk vil disse services være gratis for kunderne; aktørerne tjener penge på at sælge produkter ud fra kundernes data. Det kan være billigere forsikringer eller gode tilbud til kundernes ud fra deres præferencer. Danske Spiir er et eksempel på denne nye forretningstilgang, der kaldes for AISP (account information service providers).

Et andet nyt lovinitiativ indebærer, at tredjepart kan få adgang til at finde ud af, om en kunde har tilstrækkeligt med likvider på kontoen til at betale for et produkt, men uden at selve betalingen gennemføres. Det vurderes dog at få mindre betydning på markedet.

BEC venter, at PSD2 vil medføre en række forandringer i fire forskellige trin: For det første skal man være compliant. For det andet skal man udvikle sine egne løsninger til at kunne integrere data fra og initiere betalinger hos fremmede banker (tredjepartsadgang). For det tredje vil der ske en udvikling frem mod mere avancerede, men for kunderne bedre og billigere betalingssystemer end dem, vi ser i dag.

”Og for det fjerde kan det her føre til, at pengeinstitutterne flytter sig i værdikæden. Det ser vi jo allerede eksempler på med for eksempel hjemmesiden Bolighed, som tilbyder helt nye services rundt om den klassiske bankforretning,” lyder det fra innovationschef Bjarne Stech med henvisning til boligportalen, som Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank ejer og driver i fællesskab.

Meget handler om lovgivningen og adgangen til kundedata. Det gælder også i forhold til at bruge kundernes data til at tjene penge på at sælge forskellige produkter, som for eksempel danske Spiir gerne vil. For her kan der være udfordringer med lovgivningen, påpeger Bjarne Stech.

”Det her bliver en super svær lovgivning. Hvad må bankerne give adgang til af kundedata, og hvad må de bruge dem til? Det er måske lidt hårdt at kalde PSD2 for en gamechanger endnu, men det kan det blive, hvis den rigtige aktør kan finde på en ny service på det rigtige produkt. Så man har man en hurtigere motor til at udvikle. Men vi har ikke set disse gamechangere endnu.”

Danske Bank advarer om stram lovgivning

Danske Bank er om nogen en gamechanger på området med brugersuccesen MobilePay som en del af forretningen. Her er direktør for personal banking Jesper Nielsen da også noget bekymret for, om den danske del af PSCD2 bliver så restriktivt implementeret, at man begrænser udviklingspotentialet af MobilePay, som har potentiale til at blive en førende spiller i det nye regime, der både kan give kunderne forbrugsoverblik og gennemføre betalinger. For bliver det for sikkerhedsmæssigt bøvlet at få adgang til andre bankers kontodata, risikerer man at ideen med hele direktivet går fløjten, mener han.

”Det, som jeg er mest bange for, er, at PSD2-regelsættet bliver brugt til at indføre rigtig meget ekstra sikkerhed i betalingssystesmerne. Der er en risiko, at tingene kan få den stik modsatte effekt end det tilsigtede, hvis de bliver for rigide.”

 

LÆS MERE

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay

Ny lovpakke er gamechanger for bankerne

Nets kan blive helt overflødig. Danske Bank klar til kamp