Foto: Mathias Rølle

Inside story

Revisionskæmpe opruster på kerneområder af forretningen

Det globale konsulenthus Deloitte udvider direktionen med nye ansigter inden for bæredygtighed og teknologi. Udvidelsen skal ses som en styrkelse af de to fokusområder, der er en del af kernen for konsulenthusets forretning, fortæller direktør.

For det globale konsulenthus Deloitte har især to områder været i fokus gennem de seneste år: bæredygtighed og teknologi.

Nu bliver de yderligere styrket gennem en udvidelse af direktionen med to nye ansvarlige for områderne. Det forklarer Christian Jensby, der er administrerende direktør for Deloitte Danmark.

”Vi har over de senere år opbygget stærke kompetencer inden for især teknologi og bæredygtighed, fordi det er to områder, der accelererer for vores kunder og for rådgivningsvirksomhederne generelt. Og den seneste udvidelse skal også ses i det lys, for jeg gerne vil styrke dialogen om de to områder på tværs af Deloitte,” siger Christian Jensby.

De to nye medlemmer af direktionen består af Anne Kathrine Wennergren Holm og Maria Damborg Hald, der bliver henholdsvis head of sustainability og head of technology.

Anne Kathrine Wennergren Holm har gennem flere år været en del af Deloitte, hvor hun blandt andet har været industrileder i risk advisory samt rådgivet flere kunder om bæredygtighed. Maria Damborg Hald har en fortid fra den danske del af Microsoft, hvor hun har været direktør for den offentlige sektor, men har også tidligere været seniorkonsulent i Deloitte.

Det er altså to profiler, der allerede kender huset indgående, og som har de nødvendige kompetencer på deres cv til at dække de respektive områder. Med det in mente var det ifølge Christian Jensby derfor oplagt, at netop de to skulle være en del af holdet i direktionen.

“De to har begge en baggrund og en faglig ballast, og de var de bedste og de mest kvalificerede kandidater til at varetage de ansvarsområder. Så jeg var ikke et sekund i tvivl om, at de ville være de rette at få med om bord i teamet,” siger han.

Skal gå hånd i hånd

I forhold til bæredygtighed er det især de kommende EU-krav til compliance og bæredygtighedsrapportering, der med Anne Kathrine Wennergren Holm kommer til at blive styrket, fortæller Christian Jensby.

Som InsideBusiness tidligere har fortalt, er det nemlig et område, som kommer til at skabe gode vækstmuligheder for konsulent- og revisionsbranchen på verdensplan, herunder også for Deloitte.

Med hensyn til teknologi kommer Deloitte til at fokusere på ’de store bølgebrydere’ på området i form af blandt andet kunstig intelligens, men også rådgivning om digitale løsninger til kunder – som Deloitte i stor stil allerede gør – kommer til at blive intensiveret.

Det er dog meningen, at både bæredygtighed og teknologi skal gå hånd i hånd i forretningen, dels fordi teknologi i Christian Jensbys optik kan bruges til at løse store bæredygtighedsområder, dels fordi kunderne i større grad efterspørger nogle ’holistiske og flerdimensionelle løsninger’, som indebærer teknologiske løsninger på bæredygtighed.

”Hvis vi fortsat skal være succesfulde og relevante, så skal vi på tværs af alle vores kompetenceområder have teknologi og bæredygtighed indlejret som en naturlig del af vores læring og vores arbejde.”

Træerne vokser ikke ind i himlen

Udvidelsen af direktionen skal samtidig ses som en måde at understøtte konsulenthusets overordnede strategiske fokus, der bygger på fire ben, på:

Kundepleje, talentudvikling, styrkelse af den interne kultur og fortsat at skabe et brand, hvor der ifølge Christian Jensby er en stor tillid til Deloitte blandt samarbejdspartnere og i samfundet generelt.

Her kommer et større fokus på både bæredygtighed og teknologi til at spille en stor rolle fremover.

”Jeg tror helt ind i hjertet på, at det rigtige at gøre på den lange bane er at gøre teknologi og bæredygtighed til store fokusområder for vores virksomhed. Og det kan være med til at sikre, at vi også på langt sigt kan være en meget succesfuld virksomhed, der kan levere på vækstambitionerne, talentudvikling og på at gøre en forskel for vores kunder og det samfund, vi lever i,” siger Christian Jensby.

Det har dog været en tumultarisk periode for konsulent-, rådgivnings- og revisionsbranchen – og Deloitte har også oplevet krusninger på overfladen.

Christian Jensby har således tidligere fortalt til InsideBusiness, at efter flere år med vækst i forretningen, forventer Deloitte en noget lavere vækst på baggrund af de makroøkonomiske omvæltninger i form af blandt andet inflation, der også er skyllet ind over markedet.

Det er dog stadig forventningen, at årsregnskabet for 2023/2024 vil fortsætte med at afspejle en pæn vækst i Deloitte, understreger han. Derfor ryster han ikke på hånden, når det kommer til selskabets vækstmuligheder og markedsposition – også på længere sigt.

“Vi er kommet stærkt ud af 2023, og vi har også oplevet en god vækst. Så jeg er meget fortrøstningsfuld, hvad angår vores position på markedet. Når det er sagt, kan man selvfølgelig ikke forvente, at træerne vokser ind i himlen, og man må også konstatere, at verden forandrer sig hele tiden. Det skal vi selvfølgelig tilpasse os – også i vores interne struktur,” siger han.

Vil følge efterspørgsel på marked

Samtidig kan Christian Jensby ikke på nuværende tidspunkt afvise, at Deloitte engang i fremtiden kommer til at udvide direktionen med endnu flere profiler inden for Deloittes andre fokusområder.

Han peger på, at Deloitte i flere år har oprustet på flere områder, for eksempel på SAP-markedet. I starten var det et område, hvor under 20 medarbejdere beskæftigede sig med det. Nu arbejder 150 medarbejdere på at rådgive kunder om SAP, og Deloitte har løbende udvidet denne del af forretningen gennem flere opkøb.

Historien viser for Christian Jensby, at Deloitte har haft nemt ved hurtigt at omstille sig til verdenssituationen og efterspørgslen på markedet, og det er samme tilgang, der skal sikre virksomheden vækst på bæredygtighed og teknologi.

I første omgang handler det for Christian Jensby derfor om for alvor at konsolidere disse områder. Hvad der derefter kommer, må tiden vise.

“Vi kommer selvfølgelig til at følge den efterspørgsel i markedet, der måtte opstå. Så det kan sagtens tænkes, at vi kommer til at justere og udvide på nogle andre områder i fremtiden. Men for at kunne gøre det er det meget vigtigt, at vi er så agile som overhovedet muligt i vores organisation, struktur og ydelser til vores kunder. Og det er mit hovedfokus lige nu,” siger han.

Læs mere

Kendt konsulentprofil stifter nyt selskab: Vil ’skabe en bevægelse’ i branchen

Deloitte har sat pensionsmægler til salg

Guldrandet marked åbner sig for rådgivere. Men for erhvervslivet står problemerne i kø

Deloitte svinger sparekniven i konsulentforretning

Deloitte forbereder sig på opbremsning efter nyt år med kraftig vækst