mariager-flag

Bank/Realkredit

Kom med bag om det seneste bankkrak

I en overraskende manøvre lader den hårdt pressede Østjydsk Bank sig overtage af Vendsyssel Sparekasse. Aktionærerne taber alt, mens der trods alt er lidt penge til at modsvare den efterstillede kapital. Hør bankdirektørens refleksioner efter nogle barske måneder.

Det var en hektisk dag på InsideBusiness-redaktionen torsdag. Igen og igen blev der ringet til Østjydsk Banks direktør Max Hovedskov og til direktør Vagn Hansen fra Sparekassen Vendsyssel for en kommentar til krisesituationen og den forestående redningsmanøvre.

Men kort før børslukketid tikkede en nedslående børsmeddelelse ind, fremskyndet af presserygter. Aktionærernes penge er tabt, og kun 50 millioner kroner er tilbage til at modsvare ansvarlig gæld for 200 millioner kroner, hvoraf de 172 millioner kroner er lånt af den danske stat.

Max Hovedskovs sejr er dog, at det lykkedes at undgå at Finansiel Stabilitet, der normalt håndterer nødlidende banker. I stedet overtager Sparekassen Vendsyssel de tre filialer og medarbejderne, og han kan selv fortsætte som regionsdirektør i den nye struktur.

”Jeg er ked af, at det ikke lykkedes at finde en løsning med dækning til aktionærerne. Vi har betalt prisen for at have fået alt for mange store og problemfyldte engagementer i banken,” siger direktør Max Hovedskov til InsideBusiness kort efter den nedslående meddelelse, som ifølge Finanstilsynet blev fremrykket, fordi det telefonisk blev oplyst, ”at der er presserygter om banken, der kan give uro.”

InsideBusiness erfarede fra en række kilder, at der har været talrige danske banker inde at kigge på den hårdt pressede bank med hovedsæde i Mariager. Men ingen bed på med at skabe en konstruktion, så man kan videreføre banken og sikre aktionærernes penge og et statslån på 173 millioner kroner. Heller ikke den største aktionær i Østjydsk Bank, Arbejdernes Landsbank.

De hårdtprøvede aktionærer, der har set bankens værdi falde fra 1,1 milliard kroner til bare 60 millioner kroner, kan blot ærgre sig.

Aktiebogen i Østjydsk Bank bærer ellers præg af, at flere spillere over tid har hjulpet banken. Største aktionær er Arbejdernes Landsbank, men også de velhavende Søren Rasmussen fra Mariager med virksomheden Frandsbjerg Invest og Jens Rasmussen fra Hobro med Energytech Industries, som ejer mere end 5 procent af aktierne, taber nu deres penge. Da Østjydsk Bank sidst solgte aktier i 2015, var finansmændene Henrik Lind, Jan Severin Sølbæk og Arbejdernes Landbank inde at garantere aktietegningen. Så der har før været et ressourcestærkt netværk omkring banken. Men lige meget hjalp det altså.

Kreditbogen blev gradvis ringere

Problemet for Østjydsk Bank har som i andre pressede banker været, at kreditbogen over tid er blevet forringet. Og for Mariager-banken handler det især om, at svage landbrugsengagementer og store ejendomsengagementer har kostet for store nedskrivninger.

Selv om banken i første halvår 2017 leverede et lille overskud, var der tale om en massiv underbalance i forhold til det kapitalkrav, som Finanstilsynet opstillede i december. Den 21. december offentliggjorde banken, at Finanstilsynet havde fundet nye nedskrivninger for 132 millioner kroner, hvilket fik banken til at stå under vand kapitalmæssigt.

Allerede før jul var man i dialog med flere forskellige banker om en løsning, men den blev altså ikke til noget.

”Man skal være ærlig og stå ved, at det, der gør, at vi ikke kan drives videre, er alt for mange store udlån med svag bonitet. Selv om vi har gennemført stor oprydning og flere forskellige planer. Finanstilsynet gør derfor ret i at advare mod for mange store engagementer. De er livsfarlige,” siger Max Hovedskov.

Banken havde en egenkapital på 307 millioner kroner ved halvåret plus 200 millioner kroner i ansvarlig kapital, svarende til i alt 507 millioner kroner. Så kom der yderligere nedskrivninger før jul for 132 millioner kroner. Og det er altså de penge, som er tabt på nær 50 millioner kroner. I alt koster krakket således 325 millioner kroner i forhold til de sidste offentliggjorte regnskabstal 

Bankens situation var meget vanskelig

Kilder, som InsideBusiness har talt med, beskriver bankens situation som meget vanskelig – og at bankens situation muligvis var endnu sværere, end de i forvejen bekymrende nøgletal indikerede. Andre oplyste til InsideBusiness, at bankens resterende kunder er kunder med et lokalt islæt, hvoraf en del nok alligevel vil forlade en overtagende bank til fordel for en bank med en mere lokal forankring.

Derfor var det oplagt, at det ligeledes bliver en bank med stærk forankring, der tager over. Her blev det så Sparekassen Vendsyssel med 27 filialer. Men uden om en vaskerunde hos Finansiel Stabilitet.

Den officielle arbejdsgang for bankkrak er, at Finanstilsynet vender tommelfingeren nedad til en banks genopretningsplan. Derefter får banken prædikatet nødlidende eller potentielt nødlidende – og det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet tager over.

Når det sker, vil bankens egenkapital og ansvarlige kapital i stort set alle tilfælde være tabt. Vurderes sagen tillige at være i offentlighedens interesse – og det vil næsten altid være tilfældet med indskydere og bankkunder – så vil banken blive ført videre af Finansiel Stabilitet, der så vurderer den bedste metode at afvikle banken på. I nogle tilfælde vil blive banken blive delt op i en rød og en grøn bank – og der kan i det tilfælde være mulighed for, at en overtagende bank kan spare en del af pengene til at overføre banken til en ny datacentral, hvilket kan være en dyr fornøjelse. Østjydsk Bank bruger Bankdata, som også Jyske Bank, Sydbank og Nordjyske Bank bruger.

LÆS MERE

Forfaldne lån giver banker alvorlige kapitalproblemer. Børsnotering udfordret

Gyser for landbrug og banker tager til i 2018

Garvede bankdirektører: Landbruget har et større problem end gælden

Bank begærer ung mand konkurs efter 11 måneder

Vi stiller skarpt på jysk bankvækst-konge

Kan disse to banker gå på vandet?

Danske Bank haler kraftigt ind på Nordea

Danske Bank i markant strategisk skifte