Winleasing web2

Bank/Realkredit

Ringkjøbing Landbobank i klemme i lukningstruet skandalefirma           

En af landets mest respekterede banker har et millionbeløb i klemme hos skandaleramt leasingfirma, der er truet på sin eksistens grundet mistanke om klonede biler. Firmaet har samtidig tætte bånd til en af finanskrisens helt store fallenter.

En solid kreditbog og et pletfrit omdømme har gennem de senere år gjort Ringkjøbing Landbobank til en af investorernes absolutte kæledægger på det danske aktiemarked.

Især den vestjyske banks evne til at øge indtjeningen, men samtidig styre uden om de uheldige sager, der har klæbet til branchen siden finanskrisen, har været en afgørende faktor i bankens succes.

Ikke desto mindre kan InsideBusiness nu afsløre, at netop Ringkjøbing Landbobank noget overraskende har et betydeligt millionbeløb i klemme i det lukningstruede leasingfirma WinLeasing.

Det Hørsholm-baserede firma blev sidste år ransaget af politiet, og siden har man fået konfiskeret en række biler, som ifølge myndighederne er klonede, hvilket dækker over, at stjålne biler sløres med falske stelnumre for derefter at blive leaset ud.

Sagen har ført til, at det relativt lille leasingfirma, der primært gør sig i at udleje hurtige luksusbiler i premiumsegmentet, i seneste regnskab tabte over 10 millioner kroner primært på grund af mistanken om klonede biler, idet myndighederne har konfiskeret en række køretøjer hos firmaet.

”Under posten andre tilgodehavender er indregnet en indbetaling til Skattestyrelsen vedrørende fremsat krav om betaling af registreringsafgifter på påståede klonede biler. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet i langt overvejende grad vil få medhold i sin påstand om, at der i størstedelen af tilfældene ikke er tale om klonede biler, og hvis det skulle vise sig, at enkelte af bilerne er klonede, at selskabet har været i god tro. Ledelsen forventer derfor, at opkrævningen tilbagebetales til selskabet efter endt sagsbehandling,” fremgår det af ledelsens noter i regnskabet for WinLeasing.

Firmaets revisor, Inforevision, noterer sig samtidig, at det kriseramte selskabs bankforbindelse, Ringkjøbing Landbobank, ved regnskabsaflæggelsen i slutningen af februar måned i princippet kunne trække stikket på selskabet, hvorfor fremtiden for WinLeasing ser noget dyster ud.

”Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at banken kan opsige selskabets låne-, kredit- og garantirammer som følge af brud på LTV-lånebetingelser, samt at selskabets fortsatte opretholdelse af rammerne dels kræver bankens accept af nyt budget og plan for reetablering af overtrådte LTV-lånebetingelser, og dels kræver positiv budgetopfyldelse i det kommende regnskabsår med hensyn til nedbringelsen af de samlede låne- og kreditrammer,” skriver revisoren i sin gennemgang af regnskabet for WinLeasing.

Det fremgår samtidig, at Ringkjøbing Landbobank har omkring 60 millioner kroner til gode i det lukningstruede leasingfirma, og at banken derfor har taget pant i en række aktiver, blandt andet i form af virksomhedspant.

At situationen er alvorlig både for WinLeasing og selskabets bankforbindelse, illustreres yderligere ved, at Ringkjøbing Landbobank har taget pant i to ejendomme, som firmaets direktør og storaktionær, Jesper Nykær Andersen, ejer i privat regi. Her har banken samtidig taget underpant i sine egne tilgodehavende, hvilket typisk sker som et træk fra bankens side for at sikre eget udlån, i tilfælde af at der skulle være friværdi i eksempelvis en boligs pantebreve.

Krakket finansmand spiller nøglerolle

Ud over at sætte sig tungt på WinLeasing-direktørens private ejendomme, har Ringkjøbing Landbobank samtidig også snor i selskabet J. A. A. ApS, hvor Jesper Nykær Andersen ejer aktiemajoriteten i WinLeasing. Direktøren har således via sit private selskab både afgivet en såkaldt tilbagetrædelseserklæring, ligesom han har afgivet en såkaldt ulimiteret selvskyldnerkaution over for WinLeasings gæld på 58 milloner kroner til Ringkjøbing Landbobank.

Netop Jesper Nykær Andersens rolle i WinLeasing er yderst interessant, idet direktøren som tidligere beskrevet i InsideBusiness har et nært samarbejde med den dømte ejendomsfallent Steen Bryde. Nykær Andersen er således tidligere it-chef i den krakkede velhaverbank Capinordic, og via føromtalte J. A. A. ApS ejer Jesper Nykær Andersen også en stor aktiepost i selskabet Alpha Millenium Invest, der tidligere havde netop Steen Bryde som direktør, ligesom den tidligere ejendomsmatador ifølge det officielle selskabsregister fortsat er medejer af virksomheden.

Netop Steen Bryde har da også ifølge InsideBusiness’ oplysninger en central rolle i den daglige drift af WinLeasing, og ved opkald til firmaets kontor i Hørsholm, bliver kunderne også stillet direkte videre til Steen Bryde, såfremt man beder om at tale med ledelsen eller den økonomiansvarlige.

Om Ringkjøbing Landbobank er bekendt med Steen Brydes rolle i WinLeasing, vides ikke, idet bankens direktør, John Fisker, ikke har ønsket at svare på InsideBusiness’ spørgsmål om engagementet.

Et voksende problem

Problemet med at stjålne biler dukker op med falske papirer, har været et voksende problem i den danske leasingbranche de senere år.

Udviklingen har samtidig været kædet sammen med en anden kedelig tendens, hvor især kriminelle bander misbruger leasing til eksempelvis hvidvask og kloning af biler.

En rapport fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (tidligere SØIK) har blandt andet tidligere peget på problemet, ligesom der i offentligheden flere gange har været fokus på vanvidsbilisme i de hurtige, leasede biler.

Hos brancheforeningen Finans & Leasing skønner man, at der potentielt kører mellem 30.000 og 40.000 klonede biler rundt i Danmark, hvilket direktør Christian Brandt anser som et alvorligt problem.

”Selv om det er en lille del af den samlede bilpark i Danmark, er det et alvorligt problem, som vi skal have taget hånd om. Der er desværre fortsat for mange brodne kar i værdikæden blandt andet i synshallerne, selv om der er blevet strammet løbende op,” siger Christian Brandt og peger på, at man hos Finans & Leasing ønsker en licensordning, hvor myndighederne får langt bedre mulighed for at kontrollere de enkelte udbydere.

En sådan ordning er ifølge Chritian Brandt i høj grad relevant, når sager som den om WinLeasing nu dukker op til overfladen.

”De uheldige sager i branchen er et godt eksempel på, at vi via en licensordning kan få langt bedre kontrol med, hvilke leasingselskaber der er fit & proper på samme måde, som vi har det med udbydere af billån. Der er masse af dygtige og ordentlige aktører i branchen, og de lider under, at der fortsat er brodne kar i branchen,” siger Christian Brandt.

InsideBusiness har uden held forsøgt at få fat i det udfordrede leasingselskab WinLeasing for en kommentar til sagen.

 

LÆS MERE

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Stor forskelsbehandling i vanvidsbilismesager: Nogle slipper langt billigere end andre

Danske Bank lukker ned for udskældt leasing af luksusbiler

Alvorlig kriminalitet knyttes til leasingbranchen. Nu skal de brodne kar fjernes

Minister går ind i bilsvindelsag. Vil stramme op på synskontrol

Forsikringsselskab slår svindelalarm: Stadig flere leasingbiler ‘forsvinder’

Storstilet svindelskandale rammer leasingbranchen